Ru  En

ЖАҢЫ КЕЛИШИМ
Матайдын кабары
Марктын кабары
Луканын кабары
Жахандын кабары
Элчилердин иштери
Римге кат
Коринфке 1-кат
Галатага кат
Эфеске кат
Филипияга кат
Колосага кат
Салоникага 1-кат
Салоникага 2-кат
Тимотейге 2-кат
Титке кат
Филемонго кат
Жакыптын каты
Петирдин 1-каты
Петирдин 2-каты
Жахандын 1-каты
Жахандын 2-каты
Жахандын 3-каты
Яхуддун каты
Жаханга көрүнгөн аян

ЭСКИ КЕЛИШИМ
Башталыштар
Египеттен чыгуу
Даталар 1, 2, 3
Забур
Акылмандык
Ашыктык ыры
Иcаия пайгамбар
Амос пайгамбар
Абди пайгамбар
Жунус пайгамбар
Нахум пайгамбар
Акай пайгамбар
Закария пайгамбар
Малахия пайгамбар
Download Bible

ИCА МАШАЯК КИМ?

Иса деген атты кыргызчага которо турган болсок, Кудайдын жардамы дегенди билдирет. Ал эми Машаяк деген сөздүн мааниси болсо Кудайдын шайлаганы дегенди билдирип калат. Илгерки замандарда Кудай өзү тандап алган элге падышаны пайгамбарлар аркылуу шайлаган. Ошол падышага эл кыңк этпей моюн сунган. Ошонун сыңарындай, Исаны да Кудай бүткүл адамзатка Падыша шайлап, ага Машаяк деген наам берген. Демек, Машаяк деген сөздүн мааниси - Кудай шайлаган Падыша.

Иса Кудай шайлаган Падыша же болбосо Машаяк болгондуктан анын адамдарды соттого да, актоого да бийлиги бар. Ошого карабастан көпчүлүк адамдар Исаны тааныбай, анын бийлигин четке кагып, бул дүйнөдөн өтүп кетет. Алар келечекте ошол Кудай шайлаган сотко барарын этибарга албайт. Көптөгөн адамдар болсо Исаны пайгамбар эле катары көрүп, анын падышалык даражасын четке кагышат. Дагы башка адамдар Исаны ушактар аркылуу гана уккандыктан аны туура эмес түшүнүшөт.

Биздин замандын башында да көп адамдар Исаны ар башкача кабыл алышкан. Кээ бирөөлөр аны дарыгер катары көрүшкөн, анткени ал чындап эле айыккыс ооруларды айыктырып, тубаса сокурлардын көзүн ачып, адам баласынын колунан келбеген кереметтерди жараткан. Ошондуктан аны көптөгөн адамдар ооруларынан айыгуу үчүн ээрчишкен.

Матайдын сүйүнчү китебиндежазылгандай кээ бир адамдар Исаны Кудайдан келген жакшы устат катары эсептешкен. Жахандын сүйүнчү кабарында Никодим аттуу диний кызматчы: "Сен Кудайдан келген Устат экениңди билебиз, анткени Кудайдан болбосо, сен кылгандай кереметтерди кылуу эч кимдин колунан келбейт!"- деп моюнга алган. Кээ бир адамдар болсо Исаны үлгүлүү адам катары көрүшкөн. Марктын сүйүнчү кабарында бир жигит Исага келип: "Таксыр, сен кайда барсаң да сени менен кете берем!" - дегени жазылган. Исаны алдамчы деп эсептеген да кишилер болгон. Матайдын сүйүнчү кабары китебинин 27-бөлүмүнүн 62-сабында диний кызматкерлер Исаны жыгачка мык менен кагып өлтүргөнгө уруксат берген сотко келип: "Тигил алдамчы тирүү кезинде үч күндөн кийин кайра тирилем деп аткан. Көрүнүн оозун солдаттарга кайтартып коюңуз. Шакирттери келип уурдап кетип элге тирилип кетти дешпесин. Андай кылышса анда акыркы алдамчылыгы биринчисинен да жаман болот," - деп суранышкан.

Исаны азыр да адамдар ар башкача кабыл алышат. Кээ бирөөлөр аны кынтыксыз жакшы киши болгон дешсе, кээ бирөөлөр атактуу диний кызматкер дешет. Мусулмандар аны пайгамбар катары кабыл алышса, иудейлер алдамчы катары көрүшөт. Атеисттер болсо миф дешет. Христиандар болсо Исаны адам кебетесинде жерге келген Кудай деп эсетешет.

Ал эми Библия өзү Иса тууралуу эмне дейт? Библиядагы филиппиялыктарга жазылган катта мындай дейт:

      Ал өзү Кудайдын табиятын алып жүрсө да, Кудай менен теңмин
      деп кыйынсынбады. Тескерисинче өзүн ушунчалык кемсинтип,
      кулдун кейпин кийип, пендеге окшотту. Адам кебетесинде келип,
      өзүн пас кармап, өлгөнгө чейин — болгондо да айкаш жыгачка
      кадалып өлтүрүлгөнгө чейин момун болду. Ошондуктан Кудай
      аны көккө көтөрүп, мартабасын баарынан бийик кылып, бардык
      ысымдардан жогорку ысымды берди. Асман менен жердеги жана
      жер астындагылардын баары анын алдында тизе бүгүп, ар бир
      тил анын Теңир экенин ачык айтып, Кудай Атанын даңкын
      чыгарсын үчүн ушундай кылды.


Библияда Исаны "Падышалардын Падышасы, эгедерлердин Эгедери" деп атайт. Ошондой эле анын "Жакшы кеңешчи", "Кудай Уулу", "Акыреттин Атасы", "Тынчтыктын Төрөсү", "Жандүйнөнүн Чабаны", ж.б. наамдары бар.

Исаны туура таанып билүү үчүн Библияны окуу керек. Библия Исаны Куткаруучу катары эсептейт. Ал эми Адам атадан тарагандардын баарын тең Библия күнөөкөр дейт. Кудай күнөөкөр болгонубузга карабай бардык адамзатты абдан катуу сүйөт жана эч кимдин тозокко кетишин каалабайт. А бирок эч бир күнөөкөр ыйык жана таза Кудай турган жайга, б.а. бейишке кире албайт. Каныбыздагы күнөөнү эч бир сооп иштер менен актай да албайбыз. Кудай биз менен соодалашпайт дагы. Күнөө сөзсүз жазаланыш керек. Ошол себептен, биздин күнөөлөрүбүз үчүн жаза болуп берейин деп, Иса өзү адам кейпинде дүйнөгө келген. Биздин ордубузга Иса курман болуп, күнөөлөрүбүздү төгүлгөн каны менен жууп кеткен. Эми ар бир адам баласынан Исанын кылган жакшылыгын кабыл алып, ага ишенүү талап кылынат. Ишенбеген адамдын күнөөлөрү өз мойнунда калат да Кудайга бара албайт. Жахандын сүйүнчү китебинде мындай жазылган:

      Кудай бул дүйнөнү ушунчалык катуу сүйгөндүктөн, ар бир ага
      ишенген адам тозокко кетпестен, түбөлүк өмүрлүү болсун
      деп өзүнүн жалгыз туулган Уулун берди.

Библияда Иса акыр заманда кайра келери жазылган. Ошондо бардык өлгөндөр да тирилип, Исанын сотуна барышат. Эгерде тирүү кезинде Исаны кабыл албай калса, ал сотто өз күнөөлөрү үчүн өзү жооп берет. Ал эми Исага ишенгендер ал сотко барбайт, анткени алардын күнөөлөрү Иса аркылуу кечирилген.

Иса тууралуу тереңирээк билгиңиз келсе, анда сол жактагы сүйүнчү китептерди окуңуз. Иса сизди сүйөт жана ал сиз менен ар дайым чогуу болгусу келет!


      РЕСУРСТАР
      Жараткан Кудай ким?
      Иса Машаяк ким?
      Ким мени куткарат?

      Audio
      Photo
      Video
      Кыргызча Библия
      Библия на русском
      Download Bible
      Пайдалуу кеңештер
      Суроо-жооптор
      Глoссарий
           


© 2010 Bishkek, Kyrgyzstan

Hosted by uCoz