Ru  En

ЖАҢЫ КЕЛИШИМ
Матайдын кабары
Марктын кабары
Луканын кабары
Жахандын кабары
Элчилердин иштери
Римге кат
Коринфке 1-кат
Галатага кат
Эфеске кат
Филипияга кат
Колосага кат
Салоникага 1-кат
Салоникага 2-кат
Тимотейге 2-кат
Титке кат
Филемонго кат
Жакыптын каты
Петирдин 1-каты
Петирдин 2-каты
Жахандын 1-каты
Жахандын 2-каты
Жахандын 3-каты
Яхуддун каты
Жаханга көрүнгөн аян

ЭСКИ КЕЛИШИМ
Башталыштар
Египеттен чыгуу
Даталар 1, 2, 3
Забур
Акылмандык
Ашыктык ыры
Иcаия пайгамбар
Амос пайгамбар
Абди пайгамбар
Жунус пайгамбар
Нахум пайгамбар
Акай пайгамбар
Закария пайгамбар
Малахия пайгамбар
Download Bible

ЖАРАТКАН КУДАЙ КИМ?

Кудай - Инсан! Ал көрөт, угат, түшүнөт, сүйөт, кайгырат, сүйүнөт, каарданат ж.б. Бизди ал өзүнө окшотуп жараткандыктан аталган касиеттер бизде да бар.

Кудай - Жаратуучу! Ал жок нерседен барды жарата алат. Асман менен жерди, жаныбарларды, өсүмдұктөрдү, ааламды, жылдыздарды - бардыгын тең Кудай жараткан. Кудай ошондой эле алгачкы адамдарды - Адам менен Обону да жараткан. Бул тууралуу Башталыштар китебинен окуса болот.

Кудай - жакшы! Ал ар бир адамга жакшылык каалайт. Эч бир пендесинин тозокко кетүүсүн каалабайт. Ар дайым кыйынчылкта жардам бергиси келип, колун сунат.

Кудай адилеттүү! Кудай күнөөнү жазасыз калтырбайт. Кылган күнөөсү үчүн ар бир адам жазасын алат. Кудайга пара берип, күнөөсүн эч ким жууй да албайт. Кудай бардык адамдарды бирдей соттойт. Кудайда эч кандай бет карамалык жок. Кудай үчүн бардык расадагы, диндеги, улуттагы, жыныстагы, социалдык жана саясий орундагы адамдар бирдей. Күнөө кетирген адамды ал калыс соттойт.

Кудай ырайымдуу. Кудай дайыма эле каардана бербейт, күнөөкөр адамдарды кечиргиси келет. Кудайга өз күнөөсүн мойнуна алган жана кылган күнөөсү үчүн өкүнгөн адамдар жагат.

Кудай - сүйүү. Өзү сүйүүчү Кудай болгондуктан, ал адамдардан да бири-бирин сүйүүсүн талап кылат. Адамдарды жек көрүүгө тукурган адам Кудайдан эмес. Библияда мындай саптар бар:


"Кудай - сүйүү. Сүйүү менен жашаган ар ким Кудай менен, ал эми Кудай аны менен жашайт. Ушундан улам Кудайдын сүйүүсү биздин ичибизде баралына жетет да кыямат-кайымдагы сот күнү жүзүбүз жарык болот. Сүйүүдө коркунуч болбойт, анткени коркунуч жаза менен байланыштуу, ошондуктан жеткилең сүйүү коркунучту кууп чыгат, ал эми корккон адамда болсо сүйүү жетилген эмес. Биз болсок сүйөлү, анткени Кудай бизди биринчи сүйдү.

Эгер кимдир бирөө "мен Кудайды сүйөм" деп, бирок өз жанындагы адамды жек көрсө, анда ал жалганчы, анткени көзү менен көрүп турган адамды сүйбөгөн, көзү көрбөгөн Кудайды сүйө албайт. Иса бизге мындай осуят калтырган: "Кудайды сүйгөн ар ким боордошун да сүйсүн".

"Сүйүктүү досторум, бири-бирибизди сүйөлү, анткени сүйүү — Кудайдан. Дилинде сүйүү жашаган ар ким Кудайдан туулган жана Кудайды билет. Сүйүүсү жок адам Кудайды билбейт, анткени Кудай — сүйүү.

Ал бул дүйнөгө жалгыз Уулун жиберип, бизди ал аркылуу чыныгы өмүргө ээ болсун деди. Кудайдын бизге болгон сүйүүсү ушундан белгилүү болду. Биз Кудайды биринчи сүйгөн жокпуз, тескерисинче, ал бизди биринчи сүйүп, күнөөлөрүбүздүн куну төлөнүшү үчүн Уулун жиберди. Сүйүктүү досторум, Кудайдын сүйүүсүнүн чыныгы мааниси мына ушунда."

Кудайдын сүйүүсүнүн сапаттарын Библиядагы Коринф шаарындагыларга жазылган 1-катта төмөнкүдөй сүрөттөйт:


Чыныгы сүйүү чыдамдуу,
Мээримдүү да кайрымдуу.
Көз артпайт, ичи тарыбайт.
Бой көтөрүп мактанбайт,
Бейбаштанып, чаң cалбайт.
Керт башын гана ойлонбойт.
Кыжырланбайт, кекенбейт.
Жамандыкка сүйүнбөйт,
Жакшылыкка сүйүнөт.
Таштап кетпейт эч качан,
Бардыгында ишенет.
Эч качан үмүтүн үзбөйт.
Баарын чыдап көтөрөт.


Кудай тууралуу тереңирээк билгиңиз келсе Библия окуңуз.


      РЕСУРСТАР
      Жараткан Кудай ким?
      Иса Машаяк ким?
      Ким мени куткарат?

      Audio
      Photo
      Video
      Кыргызча Библия
      Библия на русском
      Download Bible
      Пайдалуу кеңештер
      Суроо-жооптор
      Глoссарий
           


© 2010 Bishkek, Kyrgyzstan

Hosted by uCoz