Ru  En

ЖАҢЫ КЕЛИШИМ
Матайдын кабары
Марктын кабары
Луканын кабары
Жахандын кабары
Элчилердин иштери
Римге кат
Коринфке 1-кат
Галатага кат
Эфеске кат
Филипияга кат
Колосага кат
Салоникага 1-кат
Салоникага 2-кат
Тимотейге 2-кат
Титке кат
Филемонго кат
Жакыптын каты
Петирдин 1-каты
Петирдин 2-каты
Жахандын 1-каты
Жахандын 2-каты
Жахандын 3-каты
Яхуддун каты
Жаханга көрүнгөн аян

ЭСКИ КЕЛИШИМ
Башталыштар
Египеттен чыгуу
Даталар 1, 2, 3
Забур
Акылмандык
Ашыктык ыры
Иcаия пайгамбар
Амос пайгамбар
Абди пайгамбар
Жунус пайгамбар
Нахум пайгамбар
Акай пайгамбар
Закария пайгамбар
Малахия пайгамбар
Download Bible

1. Фильм Иса
2. Марктын сүйүнчү кабары
3. Пророчества Библии

4. Кыргызча
5. http://www.uucyc.kg/video-view.html
6. Жизнь Иисуса
7. Апокалипсис / Apocalypse
8. Христианское телевидение: http://www.cnl.tv, www.tbn.ru


Проповеди Иисуса:
1, 2, 3, 4.
Песни:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Свидетельства бывшего министра, шейха Фазила Шарифа
Часть 1, Часть 2, Часть 3, Часть 4.

Отцовская любовь Бога
Часть 1, Часть 2, Часть 3.

О Библии
Часть 1, Часть 2, Часть 3.

О Коране
Часть 1, Часть 2, Часть 3, Часть 4, Часть 5.

Сериал из Ветхого Завета на английском:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.


      РЕСУРСТАР
      Жараткан Кудай ким?
      Иса Машаяк ким?
      Ким мени куткарат?

      Audio
      Photo
      Video
      Кыргызча Библия
      Библия на русском
      Download Bible
      Пайдалуу кеңештер
      Суроо-жооптор
      Глoссарий
           


© 2010 Bishkek, KyrgyzstanHosted by uCoz