Ru  En

ЖАҢЫ КЕЛИШИМ
Матайдын кабары
Марктын кабары
Луканын кабары
Жахандын кабары
Элчилердин иштери
Римге кат
Коринфке 1-кат
Галатага кат
Эфеске кат
Филипияга кат
Колосага кат
Салоникага 1-кат
Салоникага 2-кат
Тимотейге 2-кат
Титке кат
Филемонго кат
Жакыптын каты
Петирдин 1-каты
Петирдин 2-каты
Жахандын 1-каты
Жахандын 2-каты
Жахандын 3-каты
Яхуддун каты
Жаханга көрүнгөн аян

ЭСКИ КЕЛИШИМ
Башталыштар
Египеттен чыгуу
Даталар 1, 2, 3
Забур
Акылмандык
Ашыктык ыры
Иcаия пайгамбар
Амос пайгамбар
Абди пайгамбар
Жунус пайгамбар
Нахум пайгамбар
Акай пайгамбар
Закария пайгамбар
Малахия пайгамбар
Download Bible

МАТАЙДЫН СYЙYHЧY КИТЕБИ
(Толук версиясы:  pdf doc)
1-7-баптар   16-21-баптар  22-28-баптар 

8

Пес оорулуунун айыктырылышы

1 Иса тоодон түшүп келгенде, көп эл анын артынан ээрчиди. 2 Аңгыча денесин жара баскан 8:2 бир адам жакын келип, таазим этип, мындай деди:

— Эгер кааласаңыз, мени айыктыра аласыз.

3 Иса ага колун тийгизди да:

— Каалайм, айык! — деди.

Ошол замат ал пес оорусунан айыгып кетти. 4 Ошондо Иса ага айтты:

— Эч кимге айтпа, бирок өзүңдү диний кызматкерге көргөзүп, аларга күбөлүк катары Муса дайындаган тартууларды алып бар.

Жүзбашынын кызматчысынын айыгышы

5 Иса Капарнаумга киргенде ага жүзбашы басып келди да:

6 — Таксыр, кызматчым үйдө шал болуп, катуу азап чегип жатат, — деген өтүнүч менен кайрылды. 7 Ошондо Иса ага:

— Мен барып, айыктырайын, — деди.

8 Бирок жүзбашы:

— Таксыр, сиз менин босогомду атташыңызга татыктуу эмесмин, бирок бир ооз сөз айтсаңыз эле айыгып кетет. 9 Мен да бийлик астындагы адаммын, өзүмдүн кол алдымда да жоокерлерим бар. Бар деген жагыма барып, кел деген жагыма келишет. Мына бул кулума да эмне кыл десем кылат, — деп жооп берди.

10 Муну укканда Иса таң калып, жанындагыларга айтты:

— Чынын айтам: мен Израилден мындай ишенимди жолуктурган эмесмин. 11 Силерге айтып коеюн: туш тараптан келген көптөгөн адамдар Асман падышачылыгында Ибраим, Исхак жана Жакып менен бирге той дасторконун тегеректеп, жамбаштап жатышат. 12 Падышачылыктын тургуну болуу үчүн тандалган эл тыштагы капкараңгы туңгуюкка ыргытылат. Ал жакка ыргыталгандар оор азаптан өкүрүп, тиштерин кычыратышат. 13 Анан Иса жүзбашыга:

— Бара бер, кандай ишенген болсоң, ишенимиң ошондой ишке ашсын, — деди.

Ушул саатта бала айыгып кеткен эле.

Исанын көптөгөн адамдарды айыктырышы

14 Иса Петирдин үйүнө келип, анын кайненеси ысытма менен ооруп, төшөктө жатканын көрдү. 15 Иса аялдын колун кармаганда дароо ысыгы кайтып, аял айыгып кетти. Ордунан туруп, Исаны коноктой баштады.

16 Кеч киргенде Исага көптөгөн жин тийип ооругандарды алып келишти. Иса алардагы жин-шайтандарды сөзүнүн кудурети менен кууп чыкты жана илдеттеринен айыктырды.

17 Илгери Исая пайгамбар аркылуу мындай деп айтылган: «Ал бизди алсыздыктарыбызды өзүнө алды жана оорууларыбызды көтөрүп кетти». Иса аларды айыктырганы менен ушул пайгамбардык сөздү аткарды.

Исаны ээрчип, шакирт болгусу келгендер тууралуу

18 Айланасындагы элди көрүп, Иса көлдүн аркы өйүзүнө өтүүнү буюрду. 19 Ошондо бир дин мугалими басып келип:

— Устат, кайда бара турган болсоң да артыңдан калбайм, — деди.

20 Иса ага:

— Түлкүлөрдүн ийини бар, чымчыктардын уясы бар. Көктөн келген Адамдын болсо бир аз жамбаштап жатып, эс аларга жайы жок, — деп жооп берди.

21 Дагы бир шакирти Исага:

— Таксыр, атам каза болуп калды эле, аны көмүп келейин да анан сизди ээрчийин. Ушуга уруксаат этиңиз, — деди.

22 Иса ага:

— Сен артыман түш. Өлүктөр өз өлүктөрүн өздөрү койсун, — деди.

Исанын бороон—чапкынды токтотушу

23 Исаны ээрчип, шакирттери да кайыкка түшүштү. 24 Аңгыча деңиз катуу толкундап, кайыктын кырынан суу аша баштады. Иса болсо уктап жатты. 25 Шакирттери жанына келип:

— Устат! Куткар! Кыйрап калдык! — деп аны ойготушту.

26 Ошондо Иса аларга:

— Эмне мынчалык коркоксуңар, ишеними аздар! — деди да бороон-чапкындын токтошу үчүн буйрук берди.

Ошол замат айлана тыптынч болуп, мемирей түштү. 27 Бул окуяны көргөндөр аң-таң болушуп:

— Бороон-чапкынга да бийлиги жүргөн бул кандай адам? — дешти.

Исанын жин ооруулуу эки кишини айыктырышы.

28 Көлдүн ар жагындагы Гадара жерине сүзүп барышканда жин ооруулуу эки киши үңкүрлөрдөгү мүрзөлөрдөн чыга калышып, Исанын алдынан тосушту. Алар ушунчалык кутуруп кетишкендиктен ал жол менен эч ким өтө алчу эмес. 29 Аңгыча алар кыйкырып жиберишти:

— Эй Кудай Уулу, биз менен сенин кандай ишиң бар!? Бизди күн мурунтан эле кыйнаганы келдиңби?

30 Арыраакта болсо бир чоң бада чочко жайылып жүргөн. 31 Арам рухтар Исадан:

— Эгер бизди кубаласаң, чочкордун бадасына жибер, — деп өтүнүштү.

32 Баргыла! — деди Иса.

Жиндер адамдардан чыгып, чочколорго кетишти. Ошол замат чочколор бадасы менен жардан деңизге боюн таштап, сууга чөгүп өлүштү. 33 Чочко кайтаргандар болсо качып жөнөштү да шаарга келип, болгон ишти баарына жар салып, жин оорулуулардын кантип айыкканын айтышты. 34 Ошондо бүткүл шаар эли Исаны утурлай чыгып, ага жолукканда: «Биздин жерибизден кетип калчы», — деп жалбарышты.

9

Исанын шал болгон адамды айыктырышы

1 Иса кайыкка түшүп, кайрадан көлдүн берки өйүзүндөгү өз шаарына келди. 2 Аңгыча адамдар шал болуп ооруган бир баланы төшөгү менен көтөрүп, алдынан тосуп чыгышты. Иса алардын ишенимин көрүп:

— Кайрат кыл, балам, күнөөлөрүң кечирилди! — деди.

3 Ошондо кээ бир дин мугалимдери:

— Бул Кудайга акарат келтирип атат! — деп күңкүлдөштү.

4 Иса алардын оюн билип:

— Силердин ичиңердеги ойлоруңар жаман. 5 Кайсынысы оңой: «Күнөөлөрүң кечирилди!» дегенби же: «Ордуңан тур да бас!» дегенби? 6 Көктөн келген Адамдын жер бетинде күнөөлөрдү кечире турган бийлиги бар экенин билип алгыла! — деди.

Анан шалга карап:

— Тур да, төшөгүңдү көтөрүп, үйүңө жөнө! — деди.

7 Бала ордунан туруп, үйүнө жөнөдү. 8 Чогулгандарды Кудайдын коркунучу басып, адамдарга ушундай бийликти берген Кудайды даңкташты.

Салыкчы Матайдын шакирттикке тандалышы

9 Иса андан ары баратып, салык жыйноочу жерде олтурган Матай аттуу кишини көрүп калды. Ага:

— Мени ээрчигин! — деди.

Матай ордунан турду да Исаны ээрчип жөнөдү.

10 Ошол күнү кечинде, Иса бир үйдө, дасторкондун жанында жамбаштап жатты. Көптөгөн салыкчылар жана күнөөкөр делинип четке кагылгандар да ошол үйгө келип, Иса менен анын шакирттеринин катарынан орун алышты. 11 Муну көргөн фарисейлер Исанын шакирттерине:

— Эмне үчүн силердин устатыңар салыкчылар жана күнөөкөрлөр менен чогуу бир дасторкондон тамактанып жатат? — дешти.

12 Иса муну угуп, аларга айтты:

— Дарыгер дени сактарга эмес, оорулууларга керек. 13 Баргыла, Кудай өзүнүн Ыйык Жазмасында: «Адамдардын мага курмандык чалышын эмес, бири-бирине боорукер болушун каалайм» дегенин түшүнүп алгыла. Мен такыбааларды эмес, күнөөкөрлөрдү чакыруу үчүн келдим.

Орозо тутуу маселеси

14 Ушул окуядан соң Исага Жакыянын шакирттери келип, суроо беришти:

— Эмне үчүн биз да, фарисейлер да тез-тез орозо тутабыз, ал эми сенин шакирттериң такыр орозо тутушпайт?

15 Иса аларга мындай жооп берди:

— Yйлөнүп жаткан жигит араларында турганда тойго чакырылгандар кантип кайгырмак эле? Бирок, араларынан жигит алына турган күндөр келет, алар орозону ошондо тутушат. 16 Жаңы кездемеден эски кийимге жамаачы жамабайт. Антпесе жаңы жамаачы эски кийимди айрып, жыртыгы мурдагыдан бетер аңырайып калат. 17 Жаңы шарапты эски чаначка куюшпайт. Антпесе чаначтар айрылып, шарабы агып кетет да чаначтар иштен чыгат. Жаңы шарапты жаңы чаначка куюшат, ошондо чанач да, шарап да аман калат.

Рим кызматчысынын кызынын тирилтилиши жана оорулуунун айыктырылышы

18 Иса аларга ушуларды айтып жатканда, жергиликтүү башкаруучулардын бири келди да, таазим кылып:

— Кызым каза болуп калды. Бирок сен келип, колуңду тийгизсең эле тирилип кеткени турат, — деди.

19 Иса ордунан туруп, анын артынан жөнөдү. Шакирттери да ага кошулду. 20 Аңгыча он эки жыл бою кан акканы токтобой ооруган бир аял Исанын арка жагынан басып келип, анын чапанынын этегине колун тийгизди. 21 «Чапанына эле колум тийсе, бул ооруумдан айыгам!» — деди аял өзүнчө. 22 Иса болсо артына кайрылып, аны көрдү да:

— Кайрат кыл, кызым, ишенимиң сени куткарды, — деди.

Ошол сааттан баштап аял оорусунан кутулду. 23 Иса башкаруучунун үйүнө келгенде муңканган чоор үнүн угуп, ызы-чуу болуп жаткан элди көрдү. 24 Анан аларга:

— Чыккыла биерден! Кыз өлгөн жок, жөн гана уктап жатат! — деди.

Ошондо Исаны шылдыңдап күлүштү. 25 Чогулгандарды үйдөн сыртка кууп чыгышканда Иса үйгө кирди да, кызды колунан алды. Кыз ордунан турду. 26 Бул окуя тууралуу күбүр-шыбыр бүтүндөй аймакка тарады.

Эки сокурдун айыгышы

27 Иса андан ары баратканда эки сокур киши артынан түшүп:

— Дөөттүн уулу, бизге ырайым кыла гөр! — деп кыйкырышты.

28 Иса үйгө киргенде сокурлар анын жанына келишти. Иса аларга:

— Силерди айыктыра аларыма ишенесиңерби? — деди.

Алар:

— Ооба, ишенебиз, таксыр, — деп жооп кайтарышты.

29 Ошондо Иса алардын көздөрүнө колун тийгизип туруп:

— Ишенгениңердей болсун, — деди.

Ошондо тигилердин көздөрү ачылып, көрө башташты. 30 Анан Иса катуу эскертип:

— Абайлагыла, бул окуя тууралуу эч ким билбесин! — деди.

31 Алар болсо үйдөн чыгары менен ошол аймактагылардын баарына Иса тууралуу айтып киришти.

Дудуктун айыгышы

32 Айыккан сокурлар сыртка чыгышканда, кимдир бирөөлөр Исага жин оорулуу бир дудук кишини алып келишти. 33 Иса жинди кууп чыкканда дудук сүйлөп кирди. Эл:

— Эч качан мындай укмуш Израилде болгон эмес! — деп таңданышты. 34 Ал эми фарисейлер:

— Андагы жиндерди кубалаган күч — шайтандардын башчысынан, — дешти.

Чабансыз калган койлор

35 Иса көптөгөн шаар-кыштактарды кыдырып, иудейлердин синагогаларында таалим берип, Падышачылыктын Жакшы кабарын жарыялап, адамдардын ар кандай оорууларын жана алсыздыктарын айыктырып жүрдү. 36 Көптөгөн адамдарды көрүп, боору ооруду, анткени алар жардам бере турган эч ким жок, сулап калган чабансыз койлордой болчу. 37 Ошондо шакирттерине:

— Түшүм мол, бирок жыйнаганга кол аз. Ошондуктан өзүнүн эгин талаасына жумушчуларды жиберсин үчүн түшүм Ээсине жалбаргыла, — деди.

10

Исанын он эки шакирттин элчи кылып дайындашы

1 Иса он эки шакиртин чакырып алып, аларга ар кандай жин-шайтандарды кууп чыга турган бийлик, ар кандай ооруулар менен алсыздыктарды айыктыра турган кудурет берди. 2 Булар Исанын он эки элчиси эле. Алардын аттары мындай:

Биринчиси — Петир деп да аталган Ысман,

— Петирдин иниси Идрис,

— Зебедейдин уулу Жакып,

— Жакыптын иниси Жакан,

3 Филип,

— Бартоломай,

— Тамас,

— Салыкчы Матай,

— Алпейдин уулу Жакып,

— Фаддей,

4 Улутчул Ысман,

— ошондой эле Исаны анын душмандарына кармап берген Жүйүт Искариот.

Он эки элчинин милдети

5 Ушул он эки кишини Иса жөнөтүп жатып, мындай буйрук берди:

— Башка улуттагылардын жерине барбагыла жана самариялыктардын шаарына кирбегиле. 6 Анын ордуна адашкан койлордой болгон Израил элине баргыла. 7 Барганыңарда: «Кудай өзү силерге бийлик кыла турган убакка абдан аз калды!» — деп жар салгыла. 8 Оорулууларды айыктыргыла, өлгөндөрдү тирилткиле, пес ооруулууларды сакайткыла, жиндерди кубалагыла. Бекер алдыңар, бекер бергиле. 9 Алтын, күмүш, жез теңге да жаныңарга салбагыла. 10 Жолго баштык да, ашыкча көйнөк да, бут кийим да, таяк да албагыла. Анткени иштегендин тиштегенге акысы бар. 11 Кайсы шаарга же айылга кирбегиле, силерди кабыл алууга даяр адамдын барын аныктагыла, анан ал жактан кеткиче ошол адамдыкынан башканыкына көчпөгүлө. 12 Босогону аттаарыңарда: «Тынчтык болсун!» 10:12 дегиле. 13 Yйдө чындап эле кабыл алууга даяр адам бар болсо, саламыңар алик алынсын, эгер болбосо өзүңөргө кайтып келсин. 14 Ал эми силерди кабыл албай, айткан сөзүңөргө кулак салышпаса, анда ал шаарга же айылга наалат катары бутуңардын чаңын күбүгүлө 10:14 да кетип калгыла. 15 Чынын айтам, кыяматтагы сот күнүндө ал шаарга караганда Содом жана Гоморра шаарларына жеңилирээк жаза колдонулат.

Келечекте боло турган куугунтуктар

16 Мен силерди койлорду карышкырлардын арасына жибергендей жиберип жатам. Ошондуктан жыландай акылдуу болгула, көгүчкөндөй аруу болгула. 17 Адамдардан абайлагыла, алар силерди соттордун колуна тапшырып, синагогалардын ичинде камчы менен сабатышат. 18 Мага ишенгениңер үчүн өкүмдарлар менен падышалардын алдына алып барышат. Алардын алдында мен жөнүндө күбөлүк берип, элдерге мен жөнүндө айтып бересиңер. 19 Ошондо кандайча жана эмне жөнүндө айтабыз деп алдын ала кам жебегиле. Эмне дээриңерди ошол саатта Кудай оозуңарга сала берет. 20 Анткени силер эмес, силер аркылуу Атаңардын Руху сүйлөйт. 21 Бир туугандар бири-бирине чыккынчылык кылып, бири-бирин өлүмгө салып беришет. Атасы баласына кыянаттык кылып, балдары ата-энелерине кол кайрып, аларды өлүмгө салып беришет. 22 Менин атым үчүн баардыгына жек көрүндү болосуңар. Ким аягына чейин чыдап көтөрсө, кутулат. 23 Бир шаардан зордук көрсөтүшсө, башка шаарга качкыла. Силерге чындыкты айтып жатам: силер Израилдин шаарларын кыдырып чыккыча Адам Уулу келип калат. 24 Шакирт устатынан, кул ээсинен өйдө эмес. 25 Шакирт устатындай, кул ээсиндей боло алса, ошол жетиштүү. Yй ээсин Баалзабул10:25 деп атап жатышса, үйүндөгүлөрүн соо коймок беле. 26 Ошондуктан алардан коркпогула, анткени ачыкка чыкпаган купуя сыр, билинбей кала турган жашырын нерсе жок. 27 Силерге караңгыда сүйлөгөнүмдү жарыкта айткыла. Кулагыңарга шыбырап айтканымды, үйдүн төбөсүнө чыгып алып, жарыялагыла. 28 Силерди өлтүрүп коюш колунан келе тургандардан коркпогула. Алар жаныңарды өлтүрө албайт. Андан көрө жаныңарды да, денеңерди да кууратып, тозокко салууга кудурети бар Кудайдан корккула. 29 Эки чымчык бир эле тыйынга сатылат, туурабы? Эгерде Кудай Атаңардын эрки болбосо алардын бири да топ этип жерге кулабайт. 30 А силердин болсо башыңардагы чачыңар да эсептелүү. 31 Ошондуктан коркпогула, силер чымчыктардан алда канча кымбатсыңар.

Исаны кабыл алуу жана андан баш тартуу

32 Ким мени эл алдында ачык тааныса, мен да аны асмандагы Атамдын алдында ачык тааныйм. 33 Мени эл алдында четке какканды мен да асмандагы Атамдын алдында четке кагам.

Иса бул дүйнөгө рухий «кылыч» алып келди

34 Мени жер бетине тынчтык алып келди деп ойлобогула! 35 Мен тынчтык эмес, уулду атасынан, кызды энесинен, келинди кайненесинен ажырата турган кылыч алып келдим. 36 Адам баласынын душмандары — өз үйүндөгүлөрү. 37 Атасын же энесин менден артык сүйгөн адам мага татыктуу эмес. Баласын же кызын менден артык сүйгөн адам мага татыктуу эмес. 38 Ошондой эле өзүнүн айкаш жыгачын көтөрбөстөн мени ээрчиген адам да мага татыксыз. 39 Жанын аяган адам, кайра андан айрылат, ал эми ким мен үчүн жанынан айрылса, ал аны кайрадан табат.

Чыныгы сыйлык

40 Ким силерди кабыл алса, ал мени кабыл алат, ал эми ким мени кабыл алса мени Жибергенди кабыл алат. 41 Пайгамбарды пайгамбар катары кабыл алган адам, пайгамбарга бериле турган сыйлыкты алат. Кудайдын каалоосундай жашаган адамды Кудайдын каалоосу менен жашаган адам катары кабыл алган адам, Кудайдын каалоосундай жашаган адамга бериле турган сыйлыкты алат. 42 Шакирттеримдин эң кичинесин менин шакиртим катары кабыл алып, бир чыны муздак суу берсе, анда, силерге чын айтам, ал адам тиешелүү сыйлыгын сөзсүз алат.

11

Жакыянын cуроосу

1 Иса он эки шакиртине насаат-буйруктарын айтып бүтүп, ал жерден кетти да Галилеянын шаарларына таалим берип, Жакшы Кабарды жар салууга жөнөдү. 2 Ал эми Жакыя болсо Машаяктын кылган иштери тууралуу түрмөдө отурган жеринен кабардар болду. Ошондо ал шакирттерин Исага жиберип:

3 Келүүгө тийиш болгон сенсиңби же... башканы күтүшүбүз керекпи? — деп суратты.

4 Иса:

— Уккан-көргөнүңөрдү Яхьяга айтып бергиле: 5 сокурлардын көздөрү көрүп, баса албай калгандар басып, пес оорулуулар айыгып, дүлөйлөр угуп, өлүктөр кайра тирилип, жакырларга Жакшы Кабар таратылып жатат. 6 Менин ким экенимен шектенбегендер бактылуу, — деп жооп берди.

Машаяктын Жакыя тууралуу айтканы

7 Жакыянын жиберген адамдары кетип калганда, Иса элге Яхья тууралуу айта баштады:

— Ээн талаага эмнени көргөнү бардыңар эле? Шамал термелткен камыштыбы? 8 Айткылачы, деги эмнени көрөлү деп бардыңар эле? Адеми кийим кийген адамдыбы? Адеми кийимчендер ал жакта эмес, тигине, алар падыша сарайларда. 9 Анда эмнени көргөнү бардыңар? Пайгамбардыбы? Ооба! Силерге айтып коеюн: ал пайгамбардан да улуу. 10 Ыйык китепте мындай деп жазылган жер бар: «Мына, сенин алдыңан кабарчымды жиберемин, ал сенин басаар жолуңду даярдап берет». Бул Яхья тууралуу айтылган сөз.

11 Силерге бир чындыкты айтып коёюн: энеден туулгандардан Яхья чөмүлдүрүүчүдөн улуусу болгон эмес, бирок Асман падышачылыгындагы эң кичинекей деп эсептелген киши да андан улуу. 12 Яхья чөмүлдүрүүчүнүн күндөрүнөн тартып азыркы кезге чейин Асман падышачылыгына күч колдонушууда жана күчтүүлөр аны тартып алышууда. 13 Анткени Муса жана башка пайгамбарлардын китептери да Яхьяга чейин пайгамбарчылык кылып келишкен. 14 Эгер мага ишенип, сөзүмдү кабыл алгыңар келсе, анда Яхья — бул келүүгө тийиш болгон Илиястын өзү. 15 Кимдин кулагы бар болсо, айткандарымды аңдап алсын!

Исанын замандаштары

16-17 Азыркы замандын адамдарын кимге окшотсом? Базарда олтуруп алып бири-бирине: «Силерге чоор тартсак, эмнеге бийлебейсиңер, кошок айтсак, эмнеге боздоп ыйлабайсыңар?!» — деген жаш балдарга окшош. 18 Ичип-жебеген Яхья келди эле: «буга жин тийиптир» дешти. 19 Ичип-жеген көктөн түшкөн Адам келди эле: «бул тойбос, шарап дегенде жантагынан жата калган неме экен, салыкчылар менен күнөөкөрлөрдүн досу экен» дешти. Кудайдын акылмандыгы ушинтип эле өзүнүн натыйжалары аркылуу ырасталып калат.

Машаякка ишенбей койгон шаарлар

20 Ошондо Иса өз кереметтерин баарынан көбүрөөк көрсөткөн шаарларды уруша баштады. Анткени алар күнөөлөрүнөн баш тартып, Кудайга кайрылышпады:

21 Шоруң куруйт сенин, эй, Хоразин, шоруң куруйт сенин, эй, Бетсаида! Эгер силерде жасалган укмуштар Тир менен Сидондо жасалган болсо, алар эбак катуу кийим кийип, күлгө олтуруп, 11:21 күнөөлөрүнөн баш тартып, Кудайга кайрылышмак. 22 А бирок силерге айтып коеюн: кыяматтагы сот күнүндө силерге караганда Тир менен Сидонго жеңилирээк болот. 23 А сен, Капарнаум, текеберденип, төбөм менен көккө жетем деп ойлойсуңбу? Жок, Кудай сени көрдүн түбүнө житире чабат. Анткени эгерде сенде жасалган укмуштар Содомдо да жасалган болсо, анда ал бүгүнкү күндө бар болмок. 24 Бирок мен силерге айтып коеюн: кыяматтагы сот күнүндө силерге караганда Содомго жеңилирээк болот.

Жашоодон чарчап-чаалыккандарга сүйүнчү

25 Ошол убакта Иса мындай деди:

— Сага рахмат, о Ата, асман-жердин Ээси, анткени сен муну акылмандар менен аалымдардан жашырып, жаш баладай жөнөкөйлөргө ачып бердиң. 26 Ооба, Ата, анткени ушундай болушун сен кааладың. 27 Мага бардыгы Атамдан берилген. Уулун Атасынан башка эч ким терең билбейт, ал эми Атасын Уулу жана Уулу кимге ачып бергиси келгенден башка эч ким терең билбейт. 28 Оор мээнеттин каамытынан башы чыкпай, түйшүк жүгүн көтөрүп жүрүп, чарчап-чаалыккандар, баарыңар мага келгиле! Мен силерди эс алдырам. 29 Менин каамытымды кийип, менден таалим алгыла, анткени мен жоош-момунмун жана жөнөкөймүн. Ошондо жаныңарга жай табасыңар. 30 Анткени менин каамытым жакшы, жүгүм жеңил.

12

Ишемби маселеси

1 Ошол күндөрдүн биринде Исага эгин талаасын аралап өтүүгө туура келди. Жанындагы шакирттери ачка болуп, буудайдын башын жулуп жей башташты. 2 Муну фарисейлер көрүп калышып Исага:

— Карачы, шакирттериң ишемби күнү тыюу салынган ишти кылып жатышат! — дешти. 3 Иса мындай жооп берди:

— Дөөт жанындагы адамдар менен бирге ач калышканда эмне кылганын окуган жок белеңер? 4 Кудай үйүнө кирип, Жараткан Эгебизге тартуу катары коюлган нанды алып чыгып, жанындагылар менен бирге жеген. Кудайдын мыйзамы боюнча ал нандарды жегенге Дөөттүн да, анын жанындагылардын да эч акысы жок болчу. Аларды жешке жалаң гана диний кызматчылардын акысы болгон. 5 Диний кызматчылар ибадатканада ишемби күндүн эс алуу мыйзамын бузуп коюшса да айыпсыз экендиги тууралуу Кудайдын мыйзамынан окуган эмес белеңер? 6 Силерге айтып коеюн: бул жерде ибадатканадан да улуу бирөө турат. 7 Эгерде силер Кудайдын: «курмандыкты эмес, боорукердикти каалайм!» деген сөзүнүн маанисин түшүнгөн болсоңор, анда айыпсыз адамдарды соттобос элеңер. 8 Анткени Көктөн келген Адам ишембинин да Эгедери.

Колу сенек болгон адам

9 Иса ал жактан кетип, иудейлердин синагогасына келди. 10 Синагогада колу сенек бир адам бар эле. Ошол жерде тургандардан бирөөлөр Исадан кынтык таап, айыпка жыгуу максатында:

— Кудайдын мыйзамы боюнча ишемби күндөрү адамды айыктырууга болобу? — деп сурашты.

11 Иса:

— Араңардан кимиңер жалгыз кою болуп, анысы ишембиде чуңкурга түшүп калса, аны кармап, алып чыкпай таштап коёт? — деди. 12 Адам баласы койдон канчалык өйдө эмеспи! Демек, ишемби күнү жакшылык кылса болот, — деди.

13 Андан соң колу сенек адамга кайрылып:

— Колуңду сунчу! — деди.

Тигил адам колун сунары менен айыгып, ооруган колу соо колундай болуп калды. 14 Сыртка чыгып кетишкен фарисейлер болсо өз ара Исаны кантип өлтүрүш керектигин акылдашты.

Кудай тандаган кызматчылар

15 Иса болсо алардын бул ниетин билип, ал жактан кетип калды. Исанын аркасынан көп эл ээрчиди. Иса алардын баарын айыктырып, 16 адамдарга өзү жөнүндө жарыя кылууга тыюу салды. 17 Кудайдын Исаия пайгамбар аркылуу айткан сөзү аткарылышы үчүн ушундай болду:

   18 «Бул менин тандап алган Кулум,

   Жаным ыраазы болгон Сүйүктүүм.

   Мен аны өз Рухума толтурам,

   Ал башка элдерге өкүмүмдү жарыя кылат.

   19 Талашпайт да кыйкырбайт,

   Көчөдө кыйкырып жатканын эч ким укпайт.

   20 Менин өкүмүмдү аягына жеткирмейин,

   Бүктөлгөн камышты сындырбайт,

   Быкшыган шамды өчүрбөйт.

   21 Ага бардык улуттар үмүттөрүн артышат».

Иса жана Баалзабул 12:21

[Исаны көптөгөн эл ээрчиди.] 22 Аңгыча жин ооруусуна чалдыккан бир сокур дудукту Исанын алдына алып келишти. Иса аны айыктырды. Сокур дудук сүйлөп, көзү көрүп калды.

23 Элдин баары таң калып:

— Бул Дөөттүн урпагынан чыккан Куткаруучу эмеспи? — дей башташты.

24 Муну угуп калган фарисейлер:

— Бул жиндерди жин-шайтандардын башчысы Иблистин 12:24 күчү менен кубалап жатат. Башкача болушу мүмкүн эмес! — дешти.

25 Алардын оюн билген Иса мындай деди:

— Ичинен ыркы кеткен ар падышачылык ээн чөлгө айланат, өз ара ынтымагы кеткен шаар же үй-бүлө аман калбайт. 26 Эгерде шайтан шайтанды кубалап жатса, демек, ал өз ичинен бөлүнүп-жарылып, өзүнө-өзү каршы чыкканы. Анан анын падышачылыгы кантип аман калмак эле? 27 Эгер мен Иблистин күчү менен жин-шайтандарды кубалап жаткан болсом, анда өзүңөрдүн шакирттериңер кимдин күчү менен кубалап жүрөт? Ушул себептен шакирттериңердин кылган иштери силерге калыс болсун. 28 А эгер мен жин-шайтандарды Кудайдын Руху менен кубалап жаткан болсом, анда, демек, силерге Кудай өз Падышачылыгын орното турган мезгил келип жетти. 29 Алдуу адамды байлабай туруп, анын үйүнө даап кирип, үй-мүлкүн ким тоноп кете алат? А эгер таңып салса, анда үйүн тоноп кете алат. 30 Ким мени менен бирге болбосо, мага каршы. Ким мени менен бирге жыйнабаса, чачат. 31 Ошондуктан силерге айтып коёюн: күнөөлөр менен жаман сөздөрдүн баары кечирилет, а бирок кимде ким Ыйык Рухка акарат айтса, кечирилбейт. 32 Кимде ким Көктөн келген Адамга каршы сөз айтса кечирилет, а бирок Ыйык Рухка каршы сүйлөгөн адам бул дүйнөдө да, тиги дүйнөдө да кечирилбейт.

Дарак жана анын мөмөлөрү

33 Даракты жакшы баксаңар, мөмөсү да жакшы болот, жаман баксаңар, мөмөсү да жаман болот. Анткени дарактын кандай экени мөмөсүнөн билинет.

34 Эй, жылан тукумдары! Өзүңөр жаман болуп туруп, кантип жакшы сөз сүйлөй алмак элеңер? Анткени адамдын дили эмнеге толуп-ташыса ошол тилине чыгат. 35 Жакшы адам дилиндеги жакшы кампасынан жакшылыкты алып чыгат, жаман адам жаман кампасынан жамандыкты алып чыгат.

36 Силерге айтып коеюн: адамдар оозунан чыккан ар бир куру сөзү үчүн кыяматтагы сот күнү Кудай алдында жооп беришет. 37 Анткени айткан сөзүң боюнча акталасың жана соттолосуң.

Өзгөчө бир укмуш көргүсү келген ишенбестер

38 Ошондо дин мугалимдери менен фарисейлердин кээ бири Исага:

— Устат, сиздин бизге бир кереметтүү жышаан көрсөтүшүңүздү каалайбыз, — дешти.

39 Иса мындай жооп берди:

— Жаман жана күнөөкөр муундун эңсегени — укмуштуу жышаан. Бирок Жунус пайгамбар көргөндөн башка укмуштуу жышаан ага көрсөтүлбөйт. 40 Жунус деңиз жырткычынын курсагында үч күн, үч түн болгон сыяктуу Көктөн түшкөн Адам да жер түбүндө үч күн үч түн болот. 41 Ниневиялыктар 12:41 кыяматта ушул муун менен бирге кайра тирилтилет да аны айыпка жыгат, анткени ал эл Жунустун сөзүнөн күнөөлөрүн моюнга алып, тобо келтиришкен. Ал эми бул жерде болсо Жунустан улуу Бирөө турат. 42 Түштүктөн 12:42 келген ханыша бул муунга каршы турат да, аны айыптайт, анткени ал Сулаймандын акылмандыгын угуп кетүү үчүн жердин четинен келген. Ал эми бул жерде болсо Сулаймандан улуу Бирөө турат.

Кайта келген жиндер

43 Жин адамдан чыккан соң, жанына тынчтык издеп, какшыган чөлдөрдү кыдырып-кыдырып, таппайт. 44 Анан: «Кой, чыккан үйүмө кайра барайын» деп кайра келет да анын шыпырылып, жыйналып бош турганын көрөт. 45 Кайра барып, өзүнөн өткөн жети жинди ээрчите келет да, алиги адамга кирип, жашай башташат. Ошондо жанагы адамдын кийинки абалы мурункусунан жаман болот. Азыркы жаман замандын адамдары менен так ошондой болот.

Исанын энеси жана бир туугандары

46 Иса чогулгандарга сүйлөп жаткан. Аңгыча энеси жана бир туугандары келип, аны менен сүйлөшөлү деп сыртта күтүп турушту. 47 Ошондо кимдир бирөө:

— Сени менен сүйлөшкүсү келип, энең жана бир туугандарың сыртта турушат, — деди.

48 Иса ушул сөздү айтканга карап:

— Менин энем ким, бир туугандарым кимдер? — деди.

49 Анан колун шакирттери тарапка сунуп:

— Менин энем жана бир туугандарым мына. 50 Ким менин асмандагы Атамдын эркин аткарса, менин ага-иним да, эже-карындашым да, энем да ошол, — деди.

13

Дыйкан жана Кудай

1 Ушундан соң Иса үйдөн чыгып, көл тарапка басты. Жээкке жетип, жайгашып олтурду да таалим берүүгө камданды. 2 Калың эл чогулгандыктан кайыкка түшүүгө туура келди. Эл жарданып, жээкте карап турду. 3 Иса көп нерселерди ибаратташтырып 13:3 айтты. 13:3b Ал мындай деди:

— Бир дыйкан эгин себүү үчүн талаага чыгат. 4 Сепкен үрөндөрдүн кээ бири талаадагы жалгыз аяк жолдун боюна түшөт. Чымчыктар учуп келип, аларды чокулап, жеп кетишет. 5 Кээ бири бир аз гана топурагы бар, таштак жерге түшүп, кыртышы терең болбогондуктан тез эле өсүп чыгат. 6 Бирок күн чыкканда күйүп, тамыры жоктугунан куурап калышат. 7 Кээ бирлери тикенектин тамырлаган жерге түшүп, өсүп чыккан тикенектин астында басылып калат. 8 Кээ бирлери болсо жакшы жерге түшүп, жемиш беришет: кээси жүз эселеп, кээси алтымыш эселеп, кээси отуз эселеп. 9 Кулагы барлар айтканымдын маанисин угуп алышсын.

Ибараттын чечмелениши

10 Шакирттер Исага келип:

— Эмне үчүн аларга ибаратташтырып айтып жатасың? — деп сурашты.

11 Иса мындай жооп берди:

— Анткени Асман падышачылыгынын сырларын таанып-билүү жөндөмдүүлүгүн Кудай силерге берген. Аларга болсо берген эмес. 12 Кимде Кудайдын сырлары тууралуу түшүнүк бар болсо, Кудай ага дагы берет жана анда эмне керек болсо баары болот. Ал эми кимде түшүнүк жок болсо, анда бар болгонун да Кудай тартып алат. 13 Ушул себептүү мен аларга «көздөрү бар болсо да көрүшпөйт, кулактары бар болсо да угушпайт» деп ибарат менен сүйлөп жатам. 14 Ошондуктан Исаия пайгамбардын айткандары аткарылат. Ал мындай деген:

   «Кулагыңар бар болгон менен эч качан түшүнбөй угасыңар,

   Көзүңөр бар болгон менен эч качан кабыл албай карайсыңар.

   15 Анткени бул элдин дилин дат басып,

   Кулагы оорлошуп,

   Көзү тунарып калган.

   Антпесе көзү көрмөк,

   Кулагы укмак,

   Көкүрөгү менен сезмек,

   Мага кайтып келишмек.

   Анан мен аларды айыктырмакмын».

16 А силер бактылуусуңар, анткени силердин көзүңөр көрүп, кулагыңар уга алат. 17 Мен силерге чындыкты айтып коёюн: азыркы силер көрүп жана угуп жаткан окуяларды көптөгөн пайгамбарлар менен адилдер көргүсү, уккусу келген, бирок буга жетишпеди.

Дыйкан тууралуу ибараттын мааниси

18 Ошондуктан силер дыйкан тууралуу ибараттын маанисин угуп алгыла: 19 Кудайдын падышачылыгы тууралуу сөздү угуп, бирок маанисин түшүнбөгөнгө шайтан келет да анын жандүйнөсүнө түшкөн Кудайдын сөзүн уурдап кетет. Жол боюна түшкөн уруктун мааниси ушуну билдирет. 20 Ал эми ташка түшкөн урук болсо — Кудайдын сөзүн угуп, ошол замат кубанып кабыл алган адамды билдирет. 21 Бирок анын тамыры жок болгондуктан бир азга гана ишенип, ишенгендиги үчүн кыйынчылыктар менен куугунтуктар башталары менен ишенимден тайып кетет. 22 Тикендин арасына түшкөн үрөн болсо, Кудайдын сөзүн уккан, бирок бул дүйнөнүн куру убайымдары менен акчанын азгырыгына алдырып койгон адамды билдирет. Андагы сөздү ошолор муунтуп, ал сөз жашоосуна таасир тийгиздирбей коёт. 23 Ал эми жакшы топуракка түшкөн урук болсо Кудайдын сөзүн угуп, маанисин түшүнгөн адамды билдирет. Мындай адам жүз эселеп, алтымыш эселеп, отуз эселеп мол жемиш берген уруктай.

Отоо чөптөр тууралуу ибарат

24 Иса аларга дагы бир ибаратты айтып таалим берди:

— Асман падышачылыгы өз талаасына жакшы урук сепкен адамга окшош. 25 Бирок эл уктап жатканда душманы келип, буудайлардын арасына отоо чөптөрдүн уругун себет да кетип калат. 26 Буудай көгөрүп, баш байлай баштаганда, отоо чөптөр да кошо чыгат. 27 Ошондо талаанын ээсине кулдары келип: «Төрөм, сиз талааңызга жакшы урук эктиңиз эле го. Отоо чөптөр кайдан чыга калды?» — дешет. 28 Кожоюн: «Душмандарымдын бирөөсү кылган муну», — деп жооп берет. Кулдары: «Барып, отоп салалыбы?» — дешет. 29 Кожоюн: «Кереги жок, отоо чөптөрдү жулабыз деп, алардын тамыры менен кошо буудайларды жулуп салышыңар мүмкүн. 30 Күзгө чейин тим койгула. Оруу-жыюу маалында орокчуларга адегенде отоо чөптөрдү жулуп, өрттөө үчүн боо-боо кылып байлатып, буудайды болсо өзүнчө кампаларыма төктүрөм».

Сары кычынын даны тууралуу ибарат

31 Иса аларга дагы бир ибарат айтты:

«Асман падышачылыгы бир адам алып, талаасына эгип койгон сары кычынын данына окшош. 32 Сары кычынын башка уруктардын бардыгынан кичинекей болсо да, өсүп чыкканда, бардык мөмө жемиштерден чоң болот да, бутактарына канаттуулар учуп келип, уялаган даракка айланат».

Камыртуруш тууралуу ибарат

33 Иса аларга дагы бир ибарат айтып берди:

«Асман падышачылыгы бир аял үч чара 13:33 өлчөм камырга салып, толук ачыгыча таштап койгон камыртурушка окшош».

Ибараттардын чечмелениши

34 Ушунун баарын Иса ибарат кылып айтты, ибаратсыз аларга эч нерсе айткан жок. 35 Пайгамбар аркылуу айтылган сөз аткарылсын үчүн ушундайча сүйлөдү. Пайгамбар мындай деген: «Мен ибарат менен сүйлөйм. Кудай дүйнө жаратылгандан бери адамдардан жашырын сактап келген нерселерди жарыя кылам».

Отоо чөп тууралуу ибараттын чечмелениши

36 Ошондо Иса элди коё берип, үйгө кирди. Шакирттери жанына келип:

— Талаадагы отоо чөптөр жөнүндөгү ибараттын маанисин бизге түшүндүрүп берчи, — дешти.

37 Иса аларга мындай деди:

— Жакшы урук сепкени — бул көктөн түшкөн Адам. 38 Талаа болсо бул дүйнөнү билдирет. Жакшы урук — бул Кудай падышачылыгынын атуулдары. Отоо чөптөр — шайтандын адамдары. 39 Отоо чөптөрдү сээп кеткен — шайтан, күз — акыр заман, орокчулар — периштелер. 40 Ошондуктан акыр заманда да отоо чөптөр отолуп отко ыргытылгандай окуя болот. 41 Көктөн түшкөн Адам өз периштелерин жиберип, өз падышачылыгынан бардык азгырыктар менен бейбаштарды тердирет. 42 Анан аларды жалбырттап күйгөн мешке ыргытышат. Андагылар жаны кыйналганынан өкүрүп, тиштердин кычыратышат. 43 Ошондо Кудайдын эркин аткарып жашагандар асмандагы Атасынын Падышачылыгында күн сыяктуу жаркырашат.

Кимдин кулагы бар болсо айткандарымды аңдап алсын!

Катылган кенч тууралуу ибарат

44 «Асман падышачылыгы талаага көмүлгөн кенчке окшош. Аны бир киши таап алып, катып коет да кубанганынан колундагынын баарын сатып жиберип, ошол талааны сатып алат».

Бермет тууралуу ибарат

45 «Дагы Асман падышачылыгы таза берметти издеген көпөскө окшош. 46 Ал кымбат баалуу берметти таап, аны сатып алуу үчүн кетип, колундагысынын баарын сатып жиберип, түшкөн акчасына ошол берметти сатып алат».

Тор тууралуу ибарат

47 «Дагы Асман Падышачылыгы деңизге ыргытылып, ар түрдүү балыктарды жыйнап алган чоң торго окшош. 48 Тор толгондо, аны жээкке сүйрөп чыгышып, анан олтуруп алып жакшысын себеттерге салышып, жамандарын ыргытып жиберишет. 49 Акыр заманда ушундай болот: периштелер келип, жаман адамдарды адилдерден бөлүп алышат да 50 жалындаган мешке ыргытышат. Анын ичинде өкүрүк-бакырык менен тиштин кычыраганы басылбайт».

Асман падышачылыгы тууралуу билим

51 Анан Иса шакирттерине:

— Айткандарымды түшүндүңөрбү? — деди.

Шакирттери:

— Ооба, — деп жооп беришти.

52 Иса сөзүн улады:

— Ошондуктан Асман падышачылыгы тууралуу билимге ээ болгон ар дин мугалими өзүнүн кенч сактагыч жайынан жаңы буюмдарын да, эски буюмдарын да сыртка алып чыккан үй ээсине окшош.

Исанын өз шаарында четке кагылышы

53 Иса ушул ибараттарын айтып бүтүп, ал жактан кетип калды. 54 Анан өзүнүн чоңоюп-өскөн шаарына келип, алардын синагогасында таалим берди. Анын таалими адамдарды таңдантты. «Мындай акылмандык менен укмуштарды жасай турган кудуретти кайдан алды экен? 55 Бул биздеги эле жыгач устанын баласы эмеспи?! Мария анын энеси, Жакып, Жусуп, Ысман жана Иуда бир туугандары эмеспи?! 56 Карындаштарынын баары тең арабызда жашашат го?! Мынчалык акылмандык менен кудуретти кайдан алды болду экен?!» — дешип, 57 Исага ишене албай баштары катты. Иса болсо:

— Кадыр-барксыз пайгамбар болбойт, бирок өз ата-мекени менен үй-бүлөсүнөн башка жерде, — деди аларга. 58 Алардын ишенбестигинен улам Иса ал жерде көптөгөн кудуреттүү иштерин жасаган жок.

14

Жакыянын өлүмү

1 Ошол убакта Иса жөнүндөгү кабар Галилеянын башкаруучусу 14:1 болгон Иродко жетти. 2 Ал малайларына:

— Бул чөмүлдүрүүчү Яхья, ал тирилип кетиптир, укмуштуу иштерди кылып жатканынын себеби ошондон, — деди.

3 Ироддун мындай дегени, Яхьяны карматып, бир тууганы Филиптин аялы Иродиаданын айынан аны буттарынан кишен салып, түрмөгө отургузуп койгонунан эле. 4 Анткен себеби Яхья: «Сенин Иродиадага үйлөнгөнүң мыйзамсыздык!» — деп бетке айткан. 5 Ушул сөзү үчүн Ирод аны өлүм жазасына тарткысы келди, бирок элден корккондугунан батына албады, себеби эл Яхьяны пайгамбар деп эсептечү. 6 Анткен менен Ироддун туулган күнүндө Иродиаданын кызы коноктордун алдында бийлеп, Ироддун купулуна толду; 7 ошондо Ирод ага каалаган нерсесин берүүгө ант берди.

8 Иродиаданын кызы болсо, энесинин кеңеши боюнча: «Мага Жакыя чөмүлдүрүүчүнүн башын табакка салып, азыр алдыма алып келиңиз» деди. 9 Кыздын сураганы падышаны абдан капаланса да, конокторунун алдында берген антынан улам талабын орундатууну буюрду. 10 Жакыянын башын кесип келүү үчүн түрмөгө кишилерин жиберди. 11 Алар башты табакка салып келип, кызга беришти. Кыз болсо энесине алып барып берди. 12 Ошондо Яхьянын шакирттери келип, анын сөөгүн алып чыгып, мүрзөгө коюшту да, Исага барып, болгон ишти айтып беришти.

Исанын беш миң кишини тойгузушу.

13 Бул кабарды уккан Иса кайыкка түштү да элден бөлүнүп, ээн жерге жалгыз кетип калды. Исанын кайык менен кеткенин уккандар шаарлардан чыгып, жөө-жалаңдап, артынан түштү. 14 Иса кайыктан чыкканда көптөгөн элди көрүп, аларга боору ооруп, оорулууларын айыктырды. 15 Кеч киргенде шакирттери ага келип:

— Бул жер ээн экен, кеч да кирип кетти, ошондуктан элди кое бер, айылдарга барып, жегенге бирдеме сатып алышсын, — дешти.

16 Бирок Иса аларга:

— Алардын кетишинин кереги жок, жегенге бирдемени силер бергиле, — деди.

17 Алар:

— Бул жерде эч нерсебиз жок, болгону беш нан менен эки балыгыбыз гана бар, — дешти.

18 Иса:

— Ошоңорду мага алып келгиле, — деди.

19 Анан элди чөптүн үстүнө жаткыла деп буйруду да, жанагы беш нан менен эки балыкты колуна алып, асманды карап, Кудайга сыйынып туруп, нанды сындырып шакирттерине берди. Шакирттери болсо элге таратышты. 20 Эл жеп, баары тоюшту, арткан нандын үзүмдөрүн жыйнашканда, он эки себет толду. 21 Беш миңге жакын киши жеди ошол тамакты. Беш миң кишиден сырткары көптөгөн аялдар менен балдар да жеди.

Исанын суу үстү менен басып келип, шакирттерине көрүнүшү

22 Ушундан соң Иса шакирттерин кайыкка олтургузду. Элди коё бергичекти өзүнөн мурда аркы өйүзгө сүзүп өткүлө деп буюрду. 23 Алар сүзүп кетишкенде, элди таркатып, өзү жалгыз сыйынуу үчүн тоого чыкты. Кеч киргенге чейин тоодо жалгыз калды. 24 Кайык болсо жээктен алыста, бет маңдайдан соккон шамалдан улам толкундарды жирей, араң жылып баратты. 25 Түн жарымынан оогондо Иса суу үстү менен басып, шакирттерине келди. 26 Анын суунун үстүнөн басып келе жатканын көргөн шакирттердин үрөйү учуп, "бул арбак" деп, корккондугунан бакырып жиберишти.

27 Ошол замат Иса үнүн чыгарып:

— Коркпогула, бул менмин, баары жайында! — деди.

28 Петир болсо:

— Устат, эгер бул сен болсоң, анда «суу үстү менен басып кел» деп буйручу мага, — деди.

29 Иса:

— Кел, — деди. Ошондо Петир кайыктан чыгып, суунун үстү менен Исага жөнөдү. 30 Бирок шамалды көрүп, коркуп кетти. Чөгүп баратып:

— Эгем, мени куткар! — деп кыйкырып жиберди.

31 Иса дароо колун созуп, аны сүйөй калды да:

— Ишеними аз десе, эмне үчүн шектендиң? — деди.

32 Петир кайыкка түшүшкөндө шамал басылды. 33 Кайыктагылар Исага таазим кылышып:

— Сен чындыгында Кудай Уулусуң, — дешти.

Исанын Генисаретте оорулууларды айыктырышы

34 Көлдүн аркы бетине сүзүп өтүп, алар Генисарет аймагына жетишти. 35 Жергиликтүү эл Исаны таанышып, бүткүл аймакка кабар таратып, анын алдына бардык оорулууларды алып келишти. 36 Алар Исадан:

— Кийимиңиздин этегине гана колубузду тийгизүүгө уруксат этиңиз, — деп суранып жатышты.

Ал эми тийгизгендин баары куландан соо болуп, айыгып кетип жатты.

15

Ата-бабалар салты

1 Ошондо Иерусалимден фарисейлер менен дин мугалимдери келип, мындай дешти:

2 Эмне үчүн сенин шакирттериң ата-бабаларыбыздын салтын бузуп жатышат? Алар колдорун жуубай нан жешет экен. 3 Иса аларга мындай жооп берди:

— А өзүңөрчү? Эмне үчүн өзүңөрдүн салттарыңар деп, Кудайдын осуятын бузуп жатасыңар? 4 Кудай эмне деди эле? «Ата-энеңди сыйла!», «Атасын же энесин сөккөн адам өлүм жазасына тартылсын!» — деген. 5 А силер: «Эгер ким ата-энесине: 'силерге белек катары бере алар нерсемдин баарын Кудайга арнап койгом' десе, 6 анда ата-энесин сыйлабай эле койсун» деп окутуп жүрөсүңөр. Ошентип Кудайдын сөзүн салттарыңардан ылдый коюп, жоюп салдыңар.

7 Эки жүздүүлөр! Силер тууралуу Исаия пайгамбар жакшы пайгамбарчылык кылган: « 8 Бул эл мени тили менен урматтаса да, дили менден алыс. 9 Ошондуктан алардын мага табынгандары пайдасыз. Анткени алар адамдар өздөрү ойлоп тапкан каада-салттарды окутушат».

Адамды арам кылган эмне?

10 Анан Иса элди өзүнө чакырып алып мындай деди:

— Кунт коюп уккула да, түшүнүп алгыла. 11 Адамды оозуна кирген нерсе эмес, оозунан чыккан сөз арам кылат. Мына, адамды арам кылган нерсе ушу. 12 Иса ушундай дегенде, шакирттери басып келишти да:

— Билесиңби, сенин сөзүңдү угуп, фарисейлер абдан таарынып жатышат? — дешти.

13 Иса болсо аларга:

— Менин асмандагы Атам тикпеген ар бир өсүмдүк тамыры менен жулунат. 14 Алардан оолак болгула, алар сокурлардын сокур жетекчилери. Сокур сокурду жетелесе, экөө тең чуңкурга кулап түшөт, — деп жооп берди.

15 Ошондо Петир буга:

— Бул ибараттын маанисин бизге түшүндүрүп берчи, — деди.

16 Иса: Чындап эле силер да али түшүнө элексиңерби? 17 Адамдын оозуна кирген нерсе ашказандан өтүп, сыртка ташталарын билбейсиңерби? 18 Адамдын оозунан чыккан нерсе болсо жүрөктүн чыгат да аны арам кылат. 19 Анткени адамдын жүрөгүнөн арам ой, адам өлтүрүүчүлүк, бузукулук, уурулук, жалган күбөлүктөр, уу сөздөр чыгат. 20 Адамды ушулар арам кылат. Ал эми колду жуубай жегендик адамды арам кылбайт, — деп жооп берди.

Исага терең ишенген аял

21 Иса ал жактан чыгып, Тир менен Сидон шаарлары тарапка кетип калды. 22 Аңгыча алдынан ошол жердин Канаан аталган аймагында жашаган аял тосуп чыгып:

— О Дөөттүн уулу! Ырайым кыла көрүңүз мага, таксырым! Кызымды кара күч катуу кыйнап жатат! — деп кыйкырды.

23 Иса болсо жооп бербеди. Ошондо шакирттери ага жакындашып:

— Бул аялды коё берип койчу. Аркабыздан калбай кыйкырып келатат, — деп суранышты.

24 Бирок Иса:

— Мен Израилдин жоголгон койлоруна гана жиберилгем, — деп жооп берди.

25 Аял болсо Исага келип, чөк түшүп:

— Таксыр, мага жардам кылагөр, — деп жалынды. 26 Иса:

— Балдардын нанын алып, иттерге ыргыткан жакшы болбойт, — деди.

27 Аял:

— Ооба таксырым, бирок иттер да кожоюндарынын дасторконунан ыргытылган калдыктарды жешет ко, — деди.

28 Ошондо Иса:

— О аял, ишенимиң күчтүү экен, тилегиң кабыл болсун, — деди.

Ошондо аялдын кызы дароо айыгып кетти.

Исанын көптөгөн адамдарды айыктырышы

29 Иса ал жактан чыгып, Галилея көлүнө барды да, тоого чыгып, отурду. 30 Ошондо ага чолок, сокур, баса албаган, дудук жана башка көптөгөн оорулууларды алып, калың эл келди. Аларды Исанын алдына коюшту жана Иса баарын сакайтты. 31 Ошондо калың эл дудуктарга тил кирип, майыптар айыгып, сокурлардын көзү көрүп калганын көрүп, алар Израил табынган Кудайды даңктады.

Исанын төрт миң кишини тойгузушу

32 Иса шакирттерин чакырып алып:

— Элге боорум ооруп турат, үч күндөн бери жанымда, жегенге эч нерсеси жок турушат. Алар жолдо алсырап жыгылып калышпасын үчүн мен аларды ачка коё бергим келбей турат, — деди.

33 Шакирттери:

— Бул ээн талаада ушунча элдин баарын тойгузуу үчүн нанды кайдан алабыз? — дешти.

34 Иса:

— Канча наныңар бар? — деп сурады.

Алар:

— Жети нан дагы бир нече кичинекей балыгыбыз бар, — деп жооп беришти.

35 Ошондо Иса элди жамбаштап жаткыла деп буйруду да 36 алиги жети нан менен балыктарды алып, Кудайга ыраазычылык айтып, сындырып, шакирттерине берди. Шакирттери болсо элге таратышты. 37 Баары жеп, тоюшту. Калган нандын үзүмдөрүн жыйнашканда жети себет толду. 38 Жегендер, аялдар менен балдарды кошпогондо, төрт миң киши болчу. 39 Ушундан соң Иса элди коё берип, өзү Магадан аймагы тарапка келди.

1-7-баптар<<<>>>16-21-баптар, 22-28-баптар


      РЕСУРСТАР
      Жараткан Кудай ким?
      Иса Машаяк ким?
      Ким мени куткарат?

      Audio
      Photo
      Video
      Кыргызча Библия
      Библия на русском
      Download Bible
      Пайдалуу кеңештер
      Суроо-жооптор
      Глoссарий
           


© 2010 Bishkek, Kyrgyzstan

Hosted by uCoz