Ru  En

ЖАҢЫ КЕЛИШИМ
Матайдын кабары
Марктын кабары
Луканын кабары
Жахандын кабары
Элчилердин иштери
Римге кат
Коринфке 1-кат
Галатага кат
Эфеске кат
Филипияга кат
Колосага кат
Салоникага 1-кат
Салоникага 2-кат
Тимотейге 2-кат
Титке кат
Филемонго кат
Жакыптын каты
Петирдин 1-каты
Петирдин 2-каты
Жахандын 1-каты
Жахандын 2-каты
Жахандын 3-каты
Яхуддун каты
Жаханга көрүнгөн аян

ЭСКИ КЕЛИШИМ
Башталыштар
Египеттен чыгуу
Даталар 1, 2, 3
Забур
Акылмандык
Ашыктык ыры
Иcаия пайгамбар
Амос пайгамбар
Абди пайгамбар
Жунус пайгамбар
Нахум пайгамбар
Акай пайгамбар
Закария пайгамбар
Малахия пайгамбар
Download Bible

УЛУКТУН СYЙYHЧY КИТЕБИ
(Толук версиясы:  pdf doc)
1-4-баптар   10-14-баптар  15-20-баптар  21-24-баптар 

5-бөлүм

Исанын алгачкы шакирттерин тандашы

1Бир күнү Иса Генисарет көлүнүн жээгинде турган эле. Кудайдын сөзүн угууга келген эл көп болгондуктан кысылып турду. 2Ошондо Иса жээктен эки кайыкты көрдү. Кайыктардан түшкөн балыкчылар торлорун жууп жатышкан. 3Кайыктардын бири Ысмандыкы эле. Иса анын кайыгына түшүп, жээктен ары бир аз түртүп коюусун өтүндү. Анан олтуруп алып, элге таалим бере баштады. 4Сөзүн бүткөндө Ысманга:

— Көлдүн терең жерине сүзүп барып, балык кармаганга торлоруңарды салгыла, — деди.

5Ысман:

— Оо, Устат, түнү менен мээнеттенип, эч нерсе кармай албадык. Бирок сен айтып жаткан соң, торлорду салып көрөйүн, — деди.

6Торлорун салышканда, балык мол түштү. Балыктын көптүгүнөн торлору айрыла баштады. 7Ошондо экинчи кайыктагы жолдошторуна кол булгап, жардамга чакырышты.

Алар келишип, эки кайыкты тең балыкка толтурушту. Жүгүнүн ордугунан кайыктар сууга чөгө түштү. 8Муну көргөн Ысман-Петир Исанын бутуна жыгылып: «Оо Таксыр, менден кетчи, мен күнөөкөр адаммын!” — деди. 9Анткени ушунчалык көп балык түшкөнүнөн өзү да, жанындагылар да үрөйү учуп, коркуп турушкан. 10Ысмандын шериктери болгон Зебедейдин балдары Жакып менен Жакан да ушундай абалда эле. Ошондо Иса Ысманга карап:

— Коркпо, мындан ары балык эмес, адам кармай турган болосуң,— деди.

11Алар кайыктарды жээкке чыгарып салышты да, баарын таштап, Исаны ээрчип жөнөштү.

Исанын пес ооруга чалдыккан адамды айыктырышы

12Иса ошол жердеги айылдардын биринде жүргөндө, ага бүткөн боюн пес баскан оорулуу адам жолукту. Ал Исаны көрөөрү менен алдына келип, чөк түшүп, жалынды:

— Оо, Таксыр, эгер кааласаңыз, мени бул дарттан тазалай аласыз. 13Иса колун созуп ага тийгизди да:

— Каалайм, тазалан! — деди. Оорулуу ошол замат айыгып кетти.

14— Бул тууралуу эч кимге ооз ачпа! — деп буюрду Иса бул адамга. — Бар да, дин кызматчыга көрүнүп, тазарганыңды эл алдында далилдеш үчүн Муса пайгамбар буюрган курмандыкты алып баргының.

15Иса жөнүндө кеп-сөз дагы жайылып, көптөгөн адамдар анын сөзүн угуп, дарттарынан айыгыш үчүн туш-тараптан ага келип жатышты. 16Иса болсо ээн талаага барып, сыйынып турду.

Исанын шал болгон адамды айыктырышы

17Иса таалим берип отурган күндөрдүн биринде Эгебиздин кудурети оорулуулардын айыгуусунан көрүнүп жатты. Галилея менен Иудея аймактарынын туш-тарабынан жана Иерусалимден келген фарисейлер, дин мугалимдери да Исанын берип жаткан таалимин угуп олтурушкан. 18Аңгыча бирөөлөр шал болгон адамды төшөнчүсү менен көтөрүп келишти. Аны үйгө киргизип, Исанын алдына коюга аракет кылышты, 19бирок элдин көптүгүнөн өтө алышпады. Ошондо алар тамдын үстүнө чыгышты да, төбөсүн тешип, оорулууну төшөнчүсү менен Исанын алдына түшүрүштү. 20Иса алардын ишенимин көрүп, шал адамга:

— Пендем, күнөөлөрүң кечирилди! — деди. 21Дин мугалимдери менен фарисейлер болсо өз ара: «Бул адам кесир сүйлөп, өзүн кимге теңеп жатат? Күнөөлөрдү бир Кудайдан башка ким кечире алат?» — дей башташты.

22— Эмне деп жатасыңар ичиңерден? — деди Иса, алардын оюн билип, — 23«Күнөөлөрүң кечирилди!» деп айтуу оңойбу, же «Ордуңан тур да, бас!» деген оңойбу? 24 Адам Уулунун жер бетинде күнөөлөрдү кечире турган кудурети бар экенин билип алгыла.

Иса ушундай деди да, шал болгон кишини карап:

— Сага айтып жатам: тур, төшөгүңдү ал да, үйүңө бар! — деди. 25Шал киши ошол замат баарынын көз алдында ордунан туруп, төшөгүн алды да, Кудайды даңктап, үйүнө жөнөдү.

26Баарын тең коркунуч басып, аң-таң болушуп: «Биз бүгүн акылга сыйбаган укмуштуу окуяны көрдүк!» — деп, Кудайды даңкташты.

Исанын лебини (Матайды) тандашы

27Ушундан соң Иса сыртка чыгып, леби аттуу салыкчыны көрдү. Ал салык жыйнай турган жайда олтурган эле. «Менин жолума түш!» — деди Иса ага. 28Ал ордунан тура калды да, баарын таштап, Исанын артынан басты.

Иса такыбааларды эмес, күнөөкөрлөрдү тобо кылууга чакыруу үчүн келди

29Леби Исаны үйүнө чакырып, чоң сый көрсөттү. Анын үйүндө салыкчылардын жоон тобу жана дагы башка адамдар Иса менен бирге дасторкондо отурушту. 30Дин мугалимдери менен фарисейлер буга нааразы болушуп, Исанын шакирттерине мындай дешти:

— Эй, силер эмне үчүн салыкчылар жана күнөөкөрлөр менен бир дасторкондон ичип-жеп отурасыңар, ыя?!

31Иса аларга:

— Дарыгерге соолор эмес, оорулуулар муктаж. 32Мен такыбааларды эмес, күнөөкөрлөрдү тобо кылууга чакырганы келдим, — деди.

Иса көрсөткөн жаңы жол

33Дин мугалимдери менен фарисейлер Исага:

— Жакыянын шакирттери бат-бат орозо тутуп, сыйынышат экен. Фарисейлердики да ошондой кылышат. Сенин шакирттериң болсо, орозо тутпастан, ичип-жей беришет экен! — дешти.

Иса аларга мындай деди:

34— Күйөө жигит үйлөнүү тоюндагы коноктордун арасында жүргөндө, аларды орозо кармагыла деп мажбурлоого болобу? 35Күйөө жигит алардан алынып кете турган күндөр келет, орозону алар ошондо тутушат.

36Иса аларга мындай бир ибарат айтты:

— Эч ким жаңы кийимден айрып, эски кийимге жамабайт. Эгер жамаса, анда жаңы кийим да жыртылат, жаңы жамачы да эски кийимге жарашпай калат. 37Эч ким жаңы шарапты эскирген чаначтарга куйбайт. Эгер куйса, анда жаңы шарап чаначтарды айрып, өзү да төгүлөт, чаначтар да жарабай калат. 38Жаңы шарапты жаңы чаначка куюу керек. 39Эч ким эски шарапты ичкен соң жаңысын сурабайт. Ал: «эскиси жакшы экен», — дейт.

6-бөлүм

Иса дем алыш күндүн да ээси

1Дем алыш күндөрдүн биринде Исага шакирттери менен эгин талаасын аралап өтүүгө туура келди. Шакирттери буудайдын башын жулуп, ушалап, жеп баратышты. 2Муну көргөн кайсы бир фарисейлер Исага:

— Силер эмне үчүн дем алыш күнү тыюу салынган ишти кылып жатасыңар? — дешти.

3— Дөөт жанындагылары менен ачка калганда эмне кылганын окуган жок белеңер? 4Ал Кудай үйүнө кирип, дин кызматчылардан бөлөктөргө тыюу салынып, Эгедерге багышталган нандан алып, өзү да жеп, жанындагыларга да бербеди беле? — деди Иса аларга.

5— Адам Уулу — дем алыш күндүн да Эгеси, — деп кошумчалады Иса.

Дем алыш күнү жакшылык кылуу керекпи же жамандык кылуу керекпи?

6Дем алыш күндөрдүн дагы биринде Иса синагогага кирип, таалим берип, сөз сүйлөп калды. Синагогада оң колу катып, сенейип калган бир адам бар эле. 7Дин мугалимдери менен фарисейлер Исадан кынтык издешип, оорулууну айыктырар бекен деп аңдып турушту. 8Алардын мындай оюн билген Иса колу сенек адамга:

— Ордуңан тур да, алдыга чык! — деди. Ал ордунан туруп, алдыга чыкты. 9Ошондо Иса дин мугалимдери менен фарисейлерге кайрылып, мындай деди:

— Силерге бир суроо берейин: дем алыш күнү жакшылык менен жамандыктын кайсынысын кылуу керек? Жанды куткарыш керекпи, же болбосо курутуш керекпи?

10Иса баарын бир сыйра кыдырата карап алды да, алиги кишиге:

— Колуңду сун! — деди. Ал колун сунары менен, колу айыгып кетти.

11Тигилер болсо кутургандай жинденишип, Исаны эмне кылсак экен деп, өз ара акылдаша башташты.

Он эки шакирттин элчиликке тандалышы

12Ошол күндөрдүн биринде Иса сыйынуу үчүн тоого барып, түнү бою Кудайга сыйынды. 13Күн чыкканда шакирттерин чакырып, арасынан он экисин тандап, аларды элчи деп жарыялады. 14Алар төмөнкүлөр эле: Иса Петир деп атаган Ысман, анын иниси Идирис1, Жакып, Жакан, Пилип, Бартоломай, 15Матай, Томас, Алпайдын баласы Жакып, Динчил атка конгон Ысман, 16Жакыптын баласы Иуда жана кийин чыккынчы болуп кеткен Жүйүт Искариот.

Исанын тоодогу таалими

17Иса шакирттери менен тоодон түз жерге түшүп келди. Көптөгөн шакирттери жана бүткүл Иудеядан, Иерусалимден, Деңиз жээгинде жайгашкан Тир менен Сидон аймактарынан келген көп эл чогулду. 18Алар Исанын сөзүн угуп, ооруларынан айыгуу үчүн келишкен эле. Жин-шайтандарга байланып кыйналгандар да сакайып кетип жатышты. 19Элдин баары Исага колун тийгизүүгө аракеттенип жатышты, анткени андан чыккан кудуреттүү күчтөн баары айыгып жатты.

20Ошондо Иса шакирттерин карап мындай деди:

— Жардылар, силер таалайлуусуңар! Кудай падышачылыгы силердики.

21Азыр ачка жүргөндөр, силер таалайлуусуңар! Акырында тоюнасыңар.

Азыр ыйлап жүргөндөр, силер таалайлуусуңар! Силер кубанып күлөсүңөр.

22Адам Уулуна ишенгениңер үчүн силерди жек көрүндү кылып, элден бөлүп, шылдыңдап, кордоп, жаманатты кылышса, анда силер таалайлуусуңар!

23Ошол күндөр келгенде, кубанып шаттангыла! Улуу сыйлык асманда! Ошол сыйлык силерге берилет. Алардын аталары пайгамбарларды да силердей кылышкан.

24Эй, байлар! Шоруңар куруйт! Алчуңарды азыртан толугу менен алдыңар!

25Эй, токтор! Шоруңар куруйт! Ачкадан кезересиңер!

Эй, жыргап күлгөндөр! Шоруңар куруйт! Кайгырасыңар боздоп!

26Элдин баары мактап, кошомат кылышса, анда шоруңар куруйт!

Алардын аталары жалган пайгамбарларга да ошентишкен.

27Мени угуп турган, калайык, сага айтам:

Душманыңарды сүйгүлө!

Силерди жаман көргөнгө жакшылык кылгыла!

28Силерди каргаганга батаңарды бергиле!

Силерди кордогон адам үчүн сыйынгыла!

29Бир жаагыңарга чапса, экинчисин тосуп бергиле!

Тонуңарды сыйрып алып атса, көйнөгүңдү кошуп бер!

30Сураганга берда, артынан доолабагыла!

31Өзгөлөрдөн өзүңө кандай мамилени күтсөң, сен да өзгөлөргө ошондой мамиле кыл. 32Өзүңөрдү сүйгөндөрдү сүйгөнүңөр үчүн кандай сыйлык берилмек эле? Өздөрүн сүйгөндөрдү күнөөкөрлөр деле сүйүшөт. 33Өзүңөргө жакшылык кылгандарга жакшылык кылганыңар үчүн кандай сыйлык берилмек эле? Мындайды күнөөкөрлөр деле кылышат. 34Кайтарып берээр деген адамдарга гана карыз бергениңер үчүн кандай сыйлык берилмек эле? Чып-чыргасын коротпой кайра алуу үчүн күнөөкөрлөр деле бири-бирине карыз беришет. 35А силер касташканыңарды сүйгүлө, жакшылык кылгыла, кайра алам деп үмүттөнбөстөн бергиле. Ошондо сыйлыгыңар чоң болот жана улуу Кудайдын балдары болосуңар, анткени ал жакшылыкты билбегендерге да, кара ниеттерге да бирдей мээримдүү. 36Силер Асмандагы Атаңардай боорукер болгула.

37Өзгөлөргө өкүм чыгарбагыла, ошондо өзүңөргө да өкүм чыгарылбайт, айыптабагыла, ошондо өзүңөр да айыпталбайсыңар, кечиргиле, ошондо өзүңөр да кечирилесиңер. 38Бергиле, ошондо силерге да берилет: марттык менен салынган, ныктап толтурулган, ыкшалган, ашып-ташкан өлчөмдө алдыңарга төгүлөт. Кандай ченем менен өлчөп берсеңер, силерге да ошондой ченем менен өлчөнүп берилет. 39Иса сөзүн ибарат түрүндө улады:

— Сокур сокурду жетелей алабы? Экөө тең чуңкурга түшүп кетпейби. 40Шакирт устатынан өйдө болбос. А бирок жетилсе, устатындай боло алат...

41Эмне үчүн бурадарыңдын көзүндөгү чамындыны көрөсүң да, өз көзүңдөгү дөңгөчтү байкабайсың? 42Өз көзүңдөгү дөңгөчтү көрбөй туруп, бурадарыңа: «Келе, көзүңдөгү чамындыны алып таштайын», — деп кантип айта аласың? Эй, эки жүздүү! Адегенде өз көзүңдөгү дөңгөчтү сууруп ташта, анан бурадарыңдын көзүндөгү чамындыны кантип алышты көрөсүң.

43Жакшы дарак начар жемиш бербейт, ошондой эле начар дарак жакшы жемиш бербейт. 44Ар дарак жемишинен билинет. Тикенектен анжир, бадалдан жүзүм үзүшпөйт да, туурабы? 45Ошол сыңар, жакшы адам дилиндеги жакшы казынасынан жакшылыкты берет, кара ниет адам жаман казынасынан жамандыкты берет. Адамдын дили эмнеге толуп-ташыса, ошол тилине чыгат.

46Эмнеге силер мени «Таксыр, таксыр» дейсиңер да, айтканымды кылбайсыңар? 47Мага келип, сөзүмдү угуп, иш жүзүндө аткарган киши кимге окшош экенин айтып коeюн. 48Ал жерди терең казып, пайдубалын ташка орнотуп туруп, үй курган киши сыяктуу. Суу ташкындап, үйүн каптаганда, ал былк этпейт. Себеп дегенде, ал мыкты салынган. 49Ал эми сөзүмдү угуп, бирок аткарбаган киши үйүн пайдубалсыз, жерге эле салып койгон киши сыяктуу. Суу ташкындап, үйүн каптаганда, үйү ошол замат кулайт. Кулаганда да катуу кулайт.

7-бөлүм

Римдик жүзбашынын ишеними

1Иса элге сөзүн айтып бүтүп, Капарнаумга жөнөдү. 2Бир жүзбашынын аябай жакшы көргөн кулу ооруп, өлүм алдында жаткан экен. 3Жүзбашы Исанын келгенин угуп, ага иудей аксакалдарын жиберип, кулун айыктырып берүүсүн суранды.

4— Ал жардамыңа татыктуу киши, 5анткени биздин элибизди жакшы көрөт, синагогабызды куруп берген да ошол, — деп, аксакалдар Исага чоң өтүнүч менен кайрылышты.

6Иса макул болуп, алар менен бирге жөнөдү. Үйгө жакындап калышканда, жүзбашы досторун жиберип, мындай деп айттырды:

— Келип, убара болбой эле коюңуз, таксыр. Менин босогомду аттаганыңызга татыксызмын. 7Ошол себептен алдыңызга өзүмдүн барышымды ылайык көрбөгөн элем. Кулумдун айыгышына бир ооз сөзүңүз эле жетет. 8Мен бийлик астындагы адаммын, өзүмдүн да кол алдымда аскерлерим бар. Алардын бирине: «Бар!» — десем, барат, башкасына: «Кел!» — десем, келет. Кулума: «Тигини жаса!» — десем, жасайт.

9Иса муну укканда, таң калып, элге кайрылды:

— Силерге айтып коeюн: мындай ишенимди мен Израилден да жолуктурган эмесмин!

10Жиберилген кишилер үйгө кайтып келишип, кулдун айыгып кеткенин көрүштү.

    Исанын жесирдин баласын тирилтиши

11Арадан көп өтпөй Иса Наин шаарына жөнөдү. Шакирттери менен кошо жоон топ эл чыкты. 12Шаар дарбазасына жакындаганда, өлүк көтөрүп келе жаткандарга кезигишти. Өлгөн адам бир жесирдин жалгыз баласы экен. Жесирдин жанында бир топ адам бар эле. 13Аны көргөндө, Эгебиздин боору ооруп кетти. «Ыйлабаңыз», — деди ал аялга. 14Анан басып келип, табытка колун тийгизди. Көтөрүп бараткандар тык токтой калышты. Ошондо Иса:

— Жигит, сага айтып жатам, тургунуң! — деди.

15Өлүк башын көтөрүп, отура калды да, сүйлөй баштады. Иса аны энесинин колуна тапшырды. 16Баарынын үрөйү учуп: «Арабыздан улуу пайгамбар чыгыптыр, Кудай өз элин куткарууга келиптир!» — деп Кудайды даңкташты. 17Иса тууралуу мындай сөз бүткүл Иудеяга жана анын тегерек-чекесине жайылды.

Иса Машаяк жана Жакыя пайгамбар

18Бул окуялар тууралуу Жакыя өз шакирттеринен кабардар болду. 19Ошондо ал шакирттеринин экөөсүн чакырып алып: «Келе турган Куткаруучу сенсиңби же башканы күтүшүбүз керекпи?» — деген суроо менен Исага жөнөттү.

20Алар Исага келишип:

— Бизди Жакыя жиберди. Ал сенден: «Келе турган Куткаруучу сенсиңби же башканы күтөлүбү?» деп сурап жатат, — дешти. 21Иса ошол маалда көп адамдарды илдет-дарттарынан айыктырып, жин-шайтандарынан арылтып, көптөгөн сокурлардын көзүн ачкан эле. 22Иса жиберилген кишилерге:

— Баргыла, уккан-көргөнүңөрдү Жакыяга айтып бергиле: сокурлардын көзү ачылып, буту шал болгондор басып, пес оорулуулар айыгып, дүлөйлөр угуп, өлгөндөр кайра тирилип, жакырларга жакшы кабар тарап жатат. 23Менин ким экенимен шек санабаган адам бактылуу, — деди.

24Жакыянын жибергендери кеткенде, Иса элге кайрылып, Жакыя тууралуу мындай деди:

— Чөлгө эмнени көргөнү чыктыңар эле? Шамалдан термелген камыштыбы? 25Деги эмнени көргөнү бардыңар эле? Кооз кийимчен адамдыбы? Тигине, кооз кийинип, шаан-шөкөттө жашагандар хан сарайларда жүрүшөт. 26Анда эмнени көргөнү бардыңар эле? Пайгамбардыбы? Ооба. Силерге айтып коeюн: ал пайгамбардан да улуу. 27Ыйык жазмаларда Кудай: «Мына, сенин алдыңан кабарчымды жөнөтүп жатам. Ал сенден мурда барып, жолуңду даярдайт» — деп, ушул адам жөнүндө айткан. 28Эсиңерде болсун: аялдан туулгандардын бири да Жакыядан улуу эмес. Бирок Кудай падышачылыгында эң кичине деп эсептелген киши да Жакыядан улуу.

29Исанын сөзүн угуп турган элдин баары, ал тургай салыкчылар да, Кудайдын айтканын ак деп санашты. Анткени алар Жакыя тарабынан сууга чөмүлдүрүү расмисинен өтүшкөн болчу. 30Ал эми бул расимден мурда өтүшпөгөн фарисейлер менен дин мугалимдери Кудайдын аларга деген тилегин кабыл алышпады.

31Ошондо Иса мындай деди:

—Азыркы убактагы адамдарды кимге салыштырсам? Деги алар кимге окшош? 32Көчөдө олтуруп алып, бири-бирине: «Той-тамаша күүсүн салып, чоор тартсак, эмнеге бийлебей койдуңар! Кошок кошсок, эмнеге ыйлабай турдуңар!» деген жаш балдардай эле бул муун. 33Анткени Жакыя келип, орозо тутуп, нан жебей, оозуна шарап албады эле, аны: «Бул адамга жин тийген го» дедиңер. 34 Адам Уулу жеп-ичип жүрсө, аны: «Бул киши сугалак экен, шарапка жакын экен, салыкчылар менен күнөөкөрлөргө дос экен!» — деп жүрөсүңөр.

35Бирок, кандай болсо да, Кудайдын даанышмандыгы аны жактагандар тарабынан ырасталды.

Фарисей менен күнөөлүү аял

36Фарисейлердин бири Исаны конокко чакырып калды. Иса анын үйүнө келип, дасторкондун жанына жамбаштап жатты. 37Аңгыча ошол шаарда жашаган бир күнөөкөр аял, Исанын фарисейдикинде экенин билип, атыр куйган алебастр идишин көтөрүп, сырттан кирип келди. 38Аял Исанын аягына олтура калып, анын бутуна көз жашын төгүп, ыйлай баштады. Анан Исанын буттарын чачы менен сүртүп, өпкүлөп, атырын сыйпады. 39Исаны конокко чакырган фарисей муну көрүп, ичинен: «Эгер бул чын эле пайгамбар болсо, ага колун тийгизип жаткан аялдын ким жана кандай экенин билмек. Анткени бул күнөөгө баткан аял да» — деп ойлоду. 40Ошондо Иса ага кайрылып:

— Ысман, сага айта турган сөзүм бар, — деди.

— Айтыңыз, Устат, — деди Ысман.

41Ошондо Иса мындай деди:

— Бир киши эки адамга карызга акча берет. Биринчисине беш жүз, экинчисине элүү күмүш дилде бериптир. 42Бирок алардын төлөгөнгө эч нерсеси жок болгондуктан, ал экөөнүн тең карыздарын кечип коeт. Эми айтчы: ушул экөөнүн кимисинин ага деген сүйүүсү көбүрөөк болот?

43Ысман:

— Көбүрөөк карызы кечирилген адамдыкы болуш керек деп ойлойм, — деди.

— Туура айттың.

44Иса ушундай деди да, аялды карап туруп, Ысманга мындай айтты:

— Бул аялды көрдүңбү? Мен сенин үйүңө киргенде, сен менин бутума суу куйган жоксуң. Бул аял болсо көз жашы менен бутумду жууду, чачы менен аарчыды. 45Сен мени бетимден өөп, тосуп алганың жок. Бул аял болсо келгенимден бери бутумду тынымсыз өпкүлөп жатат. 46Сен башыма май куйбадың1, бул аял болсо буттарымды атыр менен майлады. 47Ошол себептен сага айтып коeюн: бул аялдын көп күнөөлөрү кечирилди, андагы мээримдин көптүгүнүн себеби мына ушунда. Ал эми кимге аз кечирилсе, анын мээрими да аз болот.

48Анан аялга:

— Күнөөлөрүң кечирилди! — деди. 49Ошондо анын жанында олтургандар: «Күнөөлөрдү да кечире алган, деги бул ким өзү?» — дешти бири-бирине.

50Иса аялга айтты:

— Сени ишенимиң куткарды, жакшы баргының!

8-бөлүм

Исанын жолун жолдогон аялдар

1Мындан кийин Иса шаар-кыштактарды аралап, Кудай падышачылыгына үгүттөп, жакшы кабарды жарыялап жүрдү. 2Анын жанында он эки шакирти жана бир топ аялдар бар эле. Бул аялдардын бир нечесин Иса кара күчтөрдөн куткарып, ооруларынан айыктырган. Булар ичинен жети жин чыккан, магдалалык Мария, 3Ирод падышанын хан сарайынын башкы кызматчысы Кузанын аялы Жаканна, Сузана жана башка көптөгөн аялдар эле. Алар колунда бар болгон нерселерин Исага арнап, ага кызмат кылып жүрүштү.

Кудай сөзү жөнүндө ибарат

4Туш тараптан элдер агылып келип, чогулганда Иса ибарат менен сөз сүйлөй баштады:

5— Бир дыйкан буудай сепкени талаага чыгыптыр. Ал сепкен уруктун кээси жолго түшөт да, тепсендиде калып, канаттууларга жем болот. 6Кээси таштак жерге түшүп, өсө баштайт да ным жетпей, куурап калат. 7Кээси тикендин арасына түшүп, чырмалышкан тикенге басылып калат. 8Кээси жакшы жерге түшүп, жүз эселеп түшүм берет.

Анан Иса үнүн катуу чыгарып:

— Кулагы барлар угуп алсын! — деди.

9Шакирттери андан:

— Бул ибараттын мааниси кандай? — деп сурашты.

10— Кудай падышачылыгынын сырларын билүү мүмкүнчүлүгү силерге берилген, — деди Иса, — Карап турушса да, көрө алышпасын, тыңшап турушса да, уга алышпасын үчүн башкаларга ушинтип, ибараттап айтам. 11Ибараттын мааниси мындай: урук — бул Кудайдын сөзү. 12Ал эми жол боюна түшкөн урук мындай адамдарды билдирет: алар сөздү угушат, бирок шайтан келип, ишенбесин, кутулбасын деп, жан дүйнөсүнө түшкөн сөздү уурдап кетет. 13Таштак жерге түшкөн урук мындай адамдарды билдирет: алар сөздү угушуп, кубаныч менен кабыл алышат. Бирок тамыры болбогондуктан убактылуу гана ишенишет. Ишеними сыналар убак келгенде ишенимден баш тартып кетишет. 14Тикенекке түшкөн урук болсо мындай адамдарды билдирет: алар сөздү угушат, бирок ары басканда эле тиричиликтин түйшүгүнө кирип, акчага алаксып, бул дүйнөнүн ар кандай кумарына батып кетишет да, жемишсиз калышат. 15Ал эми жакшы жерге түшкөн урук мындай адамдарды билдирет: алар уккан сөздү туура кабыл алышып, таза жүрөктөрүнө сактап, туруктуулук менен жакшы жемиш берип турушат.

          Жан дүйнөнүн нуру

16Эч ким шамды күйгүзгөн соң, үстүнөн идиш менен жаппайт, керебеттин астына да катпайт. Үйгө киргендер анын жарыгын көрсүн деп, шамдалга коeт. 17Анткени ачыкка чыкпаган эч бир купуя-сыр, билинбей, ашкереленбей кала турган эч бир дагы катылуу нерсе жок. 18Ошондуктан кунт коюп уккула: кимдин түшүнүгү1 бар болсо, үстүнө кошулуп берилет, ал эми кимдики жок болсо, бар деп ойлогону да тартылып алынат.

Исанын бир туугандары

19Бул убакта Исага энеси менен бир туугандары келип, элдин көптүгүнөн ага өтө алышпады.

20Исага: Энең менен бир туугандарың сени көрөлү деп сыртта турушат, — деп билдиришти.

21— Энем менен бир туугандарым, — деди Иса, аларга жооп берип, — Бул — Менин сөзүмдү угуп, аны аткаргандар.

Исанын табигаттын үстүнөн болгон бийлиги

22Күндөрдүн биринде Иса шакирттери менен кайыкка түшүп:

— Көлдүн аркы бетине өтөлү! — деди. 23Сүзүп бара жатышканда Иса уктап калды. Ошол кезде көл үстүнөн катуу бороон көтөрүлүп, кайыкка суу кире баштады. Алар коркунучтуу абалда эле. 24Ошондо шакирттери Исаны ойготушуп:

— Устат, устат, өлдүк! — дешти. Иса ордунан тура калды да, бороон-чапкынга тыюу салды. Бороон ошол замат басылып, айлана жымжырт боло түштү. 25Анан шакирттерине бурулуп:

— Ишенимиңер кайда кетти? — деди.

Үрөйү учкан шакирттери аң-таң болуп, бири-бирине: «Бороон-чапкынды башкара алган бул ким өзү? Бороон ага баш ийип, тынчып калбадыбы? — дешти.

Исанын жин-шайтандардын үстүнөн болгон бийлиги

26Алар Галилеянын маңдайында жайгашкан Гераса жергесине сүзүп барышты. 27Иса жээкке чыкканда, көптөн бери жиндерге байланган, ошол жердеги шаардын бир тургуну алдынан чыкты. Ал үйгө турбай, кийим кийбей, көрүстөндөрдө жашачу экен. 28Ал Исаны көрө коюп, кыйкырып жиберди да, алдына жыгылып:

— Кудай Уулу Иса, менде эмнең бар эле? Суранам, мени азапка салбачы! — деди.

29Себеби Иса кара күчкө: «Бул кишиден чык!» — деп буйруган болчу. Бул адамды жин көптөн бери кыйнап келиптир. Аны чынжыр менен байлап, кишендешсе да, үзүп таштап, жиндерге айдалып, чөлгө кетип калчу экен. 30Иса андан:

— Атың ким? — деп сурады.

— Түмөн! — деп жооп берди ал. Анткени бул кишинин ичине түмөндөгөн жиндер кирип алышыптыр. 31Жиндер Исага:

— Бизди туңгуюкка кетире көрбө! — деп жалынышты.

32Ошол жерде бир чоң бада чочко жайылып жүргөн. Жиндер ошол бадага кирүүгө Исадан уруксат сурашты. Иса уруксат берген соң, 33алар ошол адамдан чыгып, чочколорго киришти да, чочколор өздөрүн жардан көлгө таштап, чөгүп өлүштү. 34Муну көрүп турган бадачылар качып жөнөштү. Алар шаар-кыштактарга барып, көргөндөрүн айтышты. 35Эл болгон ишти көрүү үчүн Исага келди. Алар жиндерден бошонгон адамдын кийим кийип, акыл-эсине келип, Исанын аяк жагында олтурганын көрүп, аябай коркушту. 36Ал адамдын жинден кутулганын көргөндөр бул жөнүндө аларга айтып беришти. 37Ошондо герасалыктардын баары бир ооздон Исанын алардын жеринен кетишин өтүнүштү. Себеби баары тең катуу коркуп калышкан эле. Иса кайрадан кайыкка түшүп, артына кайтты. 38Жиндерден кутулган адам аны да кошуп алуусун суранды. Бирок Иса:

39 — Үйүңө бар да Кудайдын сага эмне кылганын айтып бер, — деп, аны коe берди. Ал шаарга кайтып, Исанын ага кылган жакшылыгын элдин баарына жарыя кылды.

Исанын өлүмдүн үстүнөн болгон бийлиги

40Иса Гераса тараптан кайтып келгенде, эл аны тосуп чыкты. Алар Исаны күтүп турушкан эле. 41Аңгыча синагоганын башчысы болгон Жайыр аттуу бир киши келип, Исанын алдына чөгөлөп, үйүнө келүүсүн суранды. 42Анын он эки жашар жалгыз кызы өлүм алдында жаткан экен. Иса Жайырдын үйүнө бара жатканда, эл аны туш-туштан кысып жатты. 43Элдин арасында он эки жылдан бери кан кетип ооруган бир аял бар эле. Ал колундагысынын баарын дарыгерлерге сарптап, бирок биринен да айыга алган эмес. 44Ошол аял Исанын артынан келип, чапанынын этегине колунун учун тийгизди. Тиер замат кан кеткени токтоду. 45Ошондо Иса:

— Ким мага колун тийгизди? — деди. Баары:

— Биз эмес! — дешти. Ошондо Петир менен анын жанында тургандар:

— Устат, эл сени тегеректеп кысып турушса, «ким мага колун тийгизди» дегениң кандай? — деди. 46Бирок Иса:

— Кимдир бирөө мага колун тийгизди, себеби менден кудурет чыкканын сездим, — деди. 47Аял жашырына албасын көрүп, коркконунан калтырап, Исанын алдына жыгылды да, кандай максат менен колун тийгизгенин жана дароо айыгып кеткенин бүт элдин алдында айтып берди. 48Иса аялга:

— Кызым, сени ишенимиң куткарды, жакшы барагой, — деди. 49Иса сөзүн аяктай электе синагога башчысына анын үйүнөн бирөө келип:

— Кызыңыз каза болду. Эми устатты бекер убара кылбай эле коюңуз, — деди. 50Муну уккан Иса:

— Коркпо, тек гана ишенгин, кызың айыгат, — деди.

51Ошентип, Иса синагога башчысынын үйүнө келди. Ал Петир, Жакан, Жакып жана кыздын ата-энесинен башка эч кимге үйгө кирүүгө уруксат берген жок. 52Баары боздоп, ыйлап жатышты. Ошондо Иса:

— Ыйлабагыла, кыз өлгөн жок, уктап жатат, — деди. 53Кыздын өлгөнүн билгендер Исаны шылдыңдап күлүштү. 54Иса болсо кыздын колунан кармап, үнүн катуу чыгарып:

— Кызым, тургун! — деди.

55Ошондо кыздын жаны кайтып, ал ошол замат ордунан турду.

  • Кызга тамак бергиле! — деди Иса. Анан аң-таң болуп турган ата-энесине:
  • 56Бул окуяны эч кимге айтпагыла! — деди.

9-бөлүм

Он эки шакиртке берилген тапшырма

1Иса он эки шакиртин чакырып алып, аларга бардык жиндердин үстүнөн бийлик, ооруларды айыктырууга кудурет берип, 2элге Кудай падышачылыгын жар салууга жөнөттү.

3— Жолго эч нерсе албагыла, — деди Иса аларга, — Таяк да, баштык да, нан да, акча да, артык кийим да албагыла. 4Кайсы үйгө кирсеңер, ошол үйдө калып, ошол үйдөн жолго чыккыла. 5Эгерде бир жерден силерди кабыл албай коюшса, анда ал шаардан кетип жатып, аларга эскертүү катары бутуңардын чаңын кагып койгула.

6Шакирттер жолго чыгышып, айылдарды аралап, жер-жерлерге жакшы кабарды таратып, ооруларды айыктырып жүрүштү.

Аймак акими Ироддун кызыгуусу.

7Болуп жаткан окуялардын баары аймак акими Иродко жетти. Эл арасында ар кандай cөз жүрүп, бирөөлөрү: «Жакыя пайгамбар тирилиптир!» — десе, 8башкалары: «Илияс пайгамбар келиптир!» — деп, дагы башкалары: «Байыркы пайгамбарлардын бири тирилиптир!» — деп жатышты. Ошондуктан Ироддун башы катты. 9«Мен Жакыянын башын алдырдым эле. Бул ким болуп кетти?» — деп, ал Исаны көргүсү келди.

Исанын калың элди тойгузушу

10Он эки элчилери кайтып келип, кылган иштерин Исага айтып беришти. Иса аларды ээрчитип алып, Бетсаида деген шаарды көздөй жөнөдү. 11Муну билип калган эл аркасынан барды. Иса аларды тосуп алып, Кудай падышачылыгы тууралуу айтып, айыгууга зар болгондорду айыктырып жатты. 12Күн кечтеп баратканда он эки шакирти ага келип:

— Эми элди коe бер, тегеректеги айыл-кыштактарга барып, түнөп, жегенге бир нерсе таап алышсын, анткени биз чөлдө турабыз, — дешти.

13— Жегенге бир нерсени силер бергиле! — деди Иса аларга.

— Колубузда беш нан менен эки балыктан башка эч нерсебиз жок. Мына бул элдин баарына тамак сатып алганы баралыбы? — дешти он эки шакирти. 14Анткени ошол жерде беш миңге жакын адам турган. Иса аларга:

— Элди элүү-элүүдөн бөлүп олтургузгула, — деди. 15Шакирттери анын айтканындай кылышты. 16Ошондо Иса беш нан менен эки балыкты колуна алып, көктү карап, бата тиледи. Андан соң үзүп-үзүп, элге узатуу үчүн шакирттерине берди. 17Элдин баары жеп, тоюнушту. Эл жегенден калган үзүмдөрдү жыйнашканда, он эки себет болду.

Иса тууралуу ойлор

18Иса эл жок жерде сыйынып отурган. Шакирттери жанында болчу. Иса алардан минтип сурады:

— Эл мени ким деп жатат? 19Шакирттери:

— Бирөөлөр «Жакыя пайгамбар» деп, бирөөлөр «Илияс пайгамбар» деп, дагы бирөөлөр: «Байыркы пайгамбарлардын бири тирилиптир» деп жатышат, — дешти. 20Иса алардан:

— Ал эми силер мени ким деп эсептейсиңер? — деп сурады. Ошондо Петир:

— Сен Кудайдын Машайагысың! — деп жооп берди.

21 — Эч кимге айтпагыла! — деди катуу эскертип Иса. — 22Адам Уулу көп азап чегип, уруу аксакалдары, башкы дин кызматчылары жана дин мугалимдери тарабынан четке кагылып, анан өлтүрүлүп, үчүнчү күнү кайра тирилүүгө тийиш!

Ким Исанын шакирти боло алат?

23Иса элге кайрылып мындай деди:

— Кимде-ким мени ээрчигиси келсе, өзүнөн кечсин да, өз айкаш жыгачын көтөрүп алып1 аркаман бассын. 24Анткени жанын аяп, өзү үчүн жашаган адам, аны жоготот. Ал эми мен үчүн жанын аябаган адам, аны сактап калат. 25Бүткүл дүйнөгө ээ болуп туруп, өзүн өзү куруткан же өз жанына зыян келтирген адам не пайда табат? 26Кимде-ким мени же менин сөздөрүмдү тааныгандан уялса, анда мен да өзүмдүн, Атамдын жана ыйык периштелердин салтанаттуу улуулугу менен көктөн келгенде ошол кишини тааныгандан уялам. 27Силерге айтып коeюн: ушул жерде турган силердин араңарда Кудай падышачылыгын көрмөйүнчө өлбөй тургандар бар.

Иса — Кудайдын тандаган Уулу

28Ушул окуядан кийин бир жумача өткөндө, Иса Петирди, Жаканды жана Жакыпты кошуп алып, сыйынуу үчүн тоого чыкты. 29Ал сыйынып жатканда, бети башкача болуп өзгөрө түштү. Кийими да аппак болуп, жылтылдап калды. 30Аңгыча эки киши пайда болуп, Иса менен маектеше баштады. 31Асман улуулугунун нуруна бөлөнгөн Муса менен Илияс пайгамбарлар Исанын Иерусалимде өлүп, Кудайдын эркин ишке ашыра тургандыгы жөнүндө кеп кылышты. 32Петир менен анын жанындагы жолдошторун болсо уйку басып турган. Алар ойгонушуп, асман улуулугунун нуруна бөлөнгөн Исаны жана анын жанындагы эки кишини көрүштү. 33Тигил кишилер кетип бара жатканда, Петир Исага айтты:

— Устат, ушул жерде калганыбыз жакшы. Кел, үч алачык тигели: бирин сага, экинчисин Мусага, үчүнчүсүн Илияска. Ал эмне дегенин өзү да түшүнгөн эмес.

34Петир сүйлөп жатканда бир булут пайда болуп, аларга көлөкөсүн түшүрдү. Булут аларды каптаганда, шакирттеринин үрөйү учту. 35Ошол убакта булуттан үн чыкты:

— Бул менин тандаган Уулум, аны уккула!

36Бул үн чыккандан кийин алар Исанын жалгыз калганын көрүштү. Шакирттери үн катпай, көргөндөрүн ошол күндөрү эч кимге айтышкан жок.

Исанын жин-шайтанга байланган өспүрүм баладан жинди кууп чыгышы

37Кийинки күнү тоодон түшүп келишкенде, аларды көп эл тосуп чыкты. 38Аңгыча эл арасынан бир киши Исага минтип кыйкырды:

— Устат, суранам, баламды көрүп берчи, жалгызым эле. 39Туруп-туруп эле жини кармайт да, чаңыртып, калчылдатып, оозунан көбүк чыкканча кыйнагандан кийин араң кетет. 40Мен сенин шакирттериңден жинди кууп чыгаргыла деп өтө сурандым эле, бирок алардын колунан келбей койду. Ошондо Иса:

41— Ай ишеними жок, бузулган уруу! Качанга чейин араңарда болуп, силерге чыдаар экем? Алып кел балаңды, — деди.

42Өспүрүм басып келе жатканда, жин аны көтөрө чаап, калтырата баштады. Иса кара күчтү тыйып, баланы айыктырды да атасына тапшырды. 43Карап турган элдин баары Кудайдын улуулугуна таңданышты.

Иса өзүнүн өлө тургандыгын шакирттерине экинчи жолу айтышы

Анын кылганына элдин баары таң калып карап турганда, Иса шакирттерине айтты:

44— Бул сөздөрдү эсиңерге түйүп алгыла: Адам Уулунун колго түшөрүнө аз калды.

45Бирок шакирттери муну түшүнүшкөн жок. Бул сөз алар үчүн жашыруун сыр болгондуктан, маанисин түшүнүшпөдү. Кайра сурагандан болсо коркушту.

Ким кыйын?

46Шакирттердин арасында «кимибиз улуу болдук экен» деген ой туулду. 47Иса алардын мындай оюн туюп, бир наристе баланы колуна алды да, мындай деди:

48— Ким ушундай наристе баланы менин урматыма кабыл алса, мени кабыл алганы. Мени кабыл алса, мени Жибергенди кабыл алганы. Анткени араңардагы эң кичүүдөй болуп жүргөнү баарынан улуу. 49Ошондо Жакан:

— Устат, сенин атыңдан жиндерди кубалап жүргөн бир кишини көрүп, ал биз менен жүрбөгөндүктөн ага тыюу салдык, — деди.

50— Тыюу салбагыла, — деди Иса, — Ким силерге каршы болбосо, ал силер тарапта.

Самариялыктардын Исага сыртын салышы

51Көккө кетер убактысы жакындап калганда, Иса Иерусалимге барууга камданып, 52алдын ала элчилерин жөнөттү. Алар Исага жай камдоо үчүн Самариядагы бир айылга келишти. 53Бирок Исанын Иерусалимге баратканы сыртынан билинип тургандыктан, самариялыктар ал келгенде кабыл алышпады. 54Алардын мунусун көргөн Жакан менен Жакып:

— Эгебиз, асмандан от түшүп, буларды жалмап кетсин дейлиби? — дешти. 55Иса аларды тыйып койду. 56Ошондон кийин алар башка кыштакка өтүп кетишти.

Исанын шакирти болуу үчүн баарынан кечүү керек

57Жолдон бир киши Исага:

— Кайда барсаңыз да, ээрчип барам! — деди.

58Иса ага:

— Түлкүлөрдүн ийини, чымчыктардын уясы бар. Адам Уулунун болсо баш калкалар жайы жок, — деди.

59Анан башка бирөөгө:

— Менин жолума түш, — деп айтты.

Тигил:

— Таксыр, адегенде барып, атамды көмүп келүүгө уруксат этиңиз! — деди. 60Бирок Иса ага:

— Өздөрүнүн өлүктөрүн көмүүнү тирүү өлүктөргө калтыр! Сен болсо бар да, Кудайдын падышачылыгын жарыя кыл, — деди. 61Анда дагы бирөөсү айтты:

— Таксыр, мен сизди ээрчийм, бирок адегенде үй-бүлөм менен коштошуп келүүгө уруксат бериңиз.

62Иса ага жооп кайтарып:

— Буурусунду колу менен кармап туруп, артына кылчактаган адам Кудай падышачылыгына ылайыксыз!1 — деди.

(Толук версиясы:  pdf doc)
1-4-баптар   10-14-баптар  15-20-баптар  21-24-баптар 

      РЕСУРСТАР
      Жараткан Кудай ким?
      Иса Машаяк ким?
      Ким мени куткарат?

      Audio
      Photo
      Video
      Кыргызча Библия
      Библия на русском
      Download Bible
      Пайдалуу кеңештер
      Суроо-жооптор
      Глoссарий
           


© 2010 Bishkek, Kyrgyzstan


Site Meter
Hosted by uCoz