Ru  En

ЖАҢЫ КЕЛИШИМ
Матайдын кабары
Марктын кабары
Луканын кабары
Жахандын кабары
Элчилердин иштери
Римге кат
Коринфке 1-кат
Галатага кат
Эфеске кат
Филипияга кат
Колосага кат
Салоникага 1-кат
Салоникага 2-кат
Тимотейге 2-кат
Титке кат
Филемонго кат
Жакыптын каты
Петирдин 1-каты
Петирдин 2-каты
Жахандын 1-каты
Жахандын 2-каты
Жахандын 3-каты
Яхуддун каты
Жаханга көрүнгөн аян

ЭСКИ КЕЛИШИМ
Башталыштар
Египеттен чыгуу
Даталар 1, 2, 3
Забур
Акылмандык
Ашыктык ыры
Иcаия пайгамбар
Амос пайгамбар
Абди пайгамбар
Жунус пайгамбар
Нахум пайгамбар
Акай пайгамбар
Закария пайгамбар
Малахия пайгамбар
Download Bible

УЛУКТУН СYЙYHЧY КИТЕБИ
(Толук версиясы:  pdf doc)
1-4-баптар   5-9-баптар  10-14-баптар  15-20-баптар 

21-бөлүм

Жесир аялдын курмандыгы

1Айлананы карап, Иса ибадаткана сандыгына акчаларын салып жаткан байларды көрдү. 2Ошондой эле бир бечара жесир аялдын да эки тыйын берип жатканын көрдү. 3Ошондо Иса айтты:

— Силерге чынын айтып жатам: мына бул бечара жесир аял баарынан көп салды! 4Себеби башкалар өздөрүнөн артканын садага кылышса, бул аял өзү бечара болуп туруп, колунда болгондун баарын берип салды, — деди.

Акыр заман качан болот?

5Кимдир бирөөлөр ыйбадаткана асыл таштар менен жасалгаланып, Кудайга арналган тартуулар менен кооздолгонун сөз кылып жатышты. Муну уккан Иса аларга кайрылып:

6— Силер көрүп турган имараттын таш-талканы чыгып кыйратыла турган күндөр келет, — деди.

7Алар Исадан:

— Устат, бул окуя качан болот? Алды менен кандай жышаандар болот? — деп сурашты. 8Иса:

— Этият болгула, алданып калбагыла! Себеби көп адамдар менин атыма жамынып келип: «Мен Мессиямын!» жана «Акыр заман жакындады!» дешет. Алардын артынан ээрчибегиле! 9Согуштар менен тартипсиздиктер жөнүндө укканыңарда үрөйүңөрдү учурбагыла! Анткени алгач ушулар болушу керек. Бирок булар акыр заман жакын экенин билдирбейт, — деди.

10Иса дагы мындай деди:

— Бир эл башка элге каршы, бир мамлекет башка мамлекетке каршы согушат. 11Катуу жер титирөөлөр, жер-жерлерде ачарчылык, жугуштуу ооруулар болот, көктө коркунучтуу кубулуштар жана улуу жышаандар көрүнөт. 12Ал эми ушунун баары ишке ашардан мурда менин жолума түшкөнүңөр үчүн силерге зордук көрсөтүп, кодулашат, синагога сотторуна кармап берип, абакка камап, ал тургай падышалар менен амирлердин алдына алып барышат. 13Силер болсо мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, мен тууралуу айтып бересиңер. 14Ошондуктан өзүбүздү кантип актайбыз деп алдыртан түйшүк тартпоону көкүрөгүңөргө түйүп алгыла! 15Себеби мен силерге кастарыңар каршы чыга да, сүйлөй да албай тургандай чечендик менен даанышмандыкты берем. 16Силерди а түгүл ата-энелериңер, бир туугандарыңар, жакындарыңар менен досторуңар да кармап берип, кээ бириңерди өлтүрүшөт. 17Менин атым үчүн жек көрүндү болосуңар. 18Бирок башыңардан бир тал чачыңар да түшпөйт. 19Туруктуулук менен өзүңөрдү сактап калгыла.

Иерусалимдин кыйрашы тууралуу алдын ала айтуу

20Иерусалим шаарын душмандын аскерлери курчап алганын көргөнүңөрдө, анын каңгырап ээн кала турган кези жакын калган экен деп билгиле. 21Ошол мезгилде Иудея аймагында тургандар тоолорго качып кутулушсун, Иерусалимдегилер шаардан чыгып кетишсин, ал эми шаардын сыртындагылар ичине киришпесин! 22Себеби ошол убак — Кудайдын элге тиешелүү шыбагасын бере турган убагы. Ушундайча ыйык жазмадагы бул тууралуу жазылгандардын баары жүзөгө ашыш керек.

23Ошол күндөрү кош бойлуу жана эмчек эмизген аялдардын шору! Анткени жер бетин ырайымсыз зордук-зомбулук чулгап, бул элдин башына каардуу жаза жаайт. 24 Алар кылычтан кырылып, колго түшүп, жат элдиктерге туткунга кетишет. Жат элдиктер башкарган доор бүткүчө, Иерусалим алардын таманына тепселет.

Исанын кайра келиши

25Күндө, айда, жылдыздарда алаамат жышаандары пайда болуп, жерде деңиздер албууттанат, элдердин үрөйү учуп, эмне кылаарын билишпейт. 26Жер бетине келе жаткан коркунучтарды күтүп, адамдар эстерин жоготот. Анткени аалам күчтөрү багытынан таят. 27Ошондо алар Адам Уулунун улуу кудурет жана салтанат менен булут ичинде келе жатканын көрүшөт. 28Силер бул окуялар боло баштаган кезде өйдө туруп, жогору жакты карагыла, себеби ошол убакта куткарыла турган кезиңер жакындап калат, — деди.

29Андан кийин Иса муну ибарат аркылуу түшүндүрдү: «Анжир дарагы менен башка дарактарга карагылачы. 30Жалбырактары ачыла баштаганын көрсөңөр, жай жакындаганын билесиңер. 31Ошонун сыңарындай ушул кубулуштардын болгонун көргөндө Кудай падышачылыгынын жакын калганын билесиңер.

32Силерге бир чындыкты айтып коeюн: ушунун баары аткарылганча азыркы жашаган уруу өтүп болуп кетпейт. 33Асман-жер өтүп кетсе да, менин сөздөрүм өтүп кетпейт. 34Бирок өзүңөргө сак болгула! Той-тополоңго берилип, мас болуп, же күндөлүк тиричиликтин түйшүгүнө кирип кетпегиле! Анткени мен кайтып келе турган күн капысынан келет. 35Ошол күн жер бетинде тургандардын баарынын башына түшкөн тор сыяктуу күтүлбөгөн жерден карп-курп кирип келет. 36Ошондуктан апааттардан кутулуп, Адам Уулунун алдында туралгыдай болуу үчүн ар качан сергек болуп, сыйынгыла!

37Иса ар күнү кечке чейин ыйбадатканада таалим берип, кечинде шаардан чыгып, Зайтун тоосуна барып, ошол жакта түнөп жүрдү. 38Таң атпай элдин баары аны угуу үчүн ыйбадатканага келишер эле.

22-бөлүм

Жүйүттүн арам ою.

1Калама нан майрамы (же Куткарылуу майрамы) жакындап калган эле. 2Башкы дин кызматчылары менен дин мугалимдери элден коркуп, Исанын көзүн тазалоонун тымызын жолун издешти.

3Ошондо он эки элчинин бири — Жүйүттүн ичине шайтан кирди. 4Ал башкы дин кызматчыларына жана ыйбадаткана сакчыларынын башчыларына барып, Исаны аларга кантип кармап берерин сүйлөштү. 5Алар абдан кубанып, Жүйүткө акысын төлөөгө макул болушту. 6Жүйүт аларга убада кылып, Исаны эл көзүнөн далдаа жерден кармап берүүнүн жолун издеди.

Акыркы кечки тамак

7Ошентип Калама нан майрамынын биринчи күнү да келип калды. Ошол күнү курмандык козу чалынууга тийиш эле. 8Ошондуктан Иса Петир менен Жаканды жиберип:

— Барып, бизге майрам тамагын даярдагыла, — деди.

9— Тамакты кай жерге даярдайлы? — деп сурашты алар. 10Иса мындай жооп берди:

— Шаарга киргениңерде бир кумура суу көтөрүп бара жаткан адамды жолуктурасыңар. Аны ээрчип, ал кирген үйгө силер да кирип, 11үй ээсине: Устатыбыз сага жиберип, шакирттерим менен чогуу отуруп, майрам тамагын жегидей жайыңды көрсөт деп айттырды дегиле. 12Ал киши силерди төшөк салынган, жогору жактагы чоң бөлмөгө алып барат. Тамакты ошол жерге даярдагыла.

13Алар барышканда, баары Исанын айтканындай болду да, майрам тамагын ошол жерге даярдашты.

14Кечки тамак учурунда Иса элчилери менен дасторкон башына жамбаштап жатып, 15аларга:

— Азап чегеримдин алдында мына бул Куткарылуу майрамынын тамагын силер менен бирге жешти абдан эңсеген элем. 16Силерге айтып коeюн: Кудай падышачылыгында куткарылуу майрамынын чыныгы мааниси толук ачылганча мындан ары бул тамактан ооз тийбейм, — деди.

17Андан соң колуна чөйчөктү алды да, Кудайга ыраазычылык билдирип туруп, аларга:

— Муну алып, өз ара бөлүшкүлө. 18Силерге айтамын: мындан ары, Кудай падышачылыгы орногуча, мындай жүзүм ширесинен ичпейм, — деди. 19Анан нанды колуна алып, Кудайга ыраазычылык билдирди. Нанды үзүп, аларга берип жатып:

— Бул — силер үчүн берилип жаткан менин денем. Мени ушундай кылып эскерип жүргүлө, — деди.

20Анан бир чөйчөктү колуна алып, мындай деди:

— Бул чөйчөк — силер үчүн төгүлүп жаткан каным менен бекитиле турган жаңы келишим. 21Бирок, мени өз колу менен кармап бере турган саткын мени менен бирге дасторкон башында отурат! 22Анткени Адам Уулу алдын ала белгиленген жол менен баратат. Бирок ошондой болсо да, мени сатып кете турган адамдын шору куруйт.

23Ошондо шакирттери:

— Аны ким сатканы жүрөт? — деп бири-биринен сурай башташты.

Ким улуу?

24Шакирттеринин арасында кимибиз улуу болдук экен деген талаш башталды. 25Иса аларга мындай деди:

— Дүйнөдөгү падышалар эл үстүнө үстөмдүк кылышат, эл бийлегендер «эл камын көргөндөр» деп аталышат. 26Бирок силер андай болбогула. Тескерисинче, улууңар кичүүдөй, башчыларыңар кызматчыдай болушсун. 27Кимиси улуу: дасторкондун жанында жамбаштап жатканбы, же ага кызмат кылып турганбы? Жамбаштап жатканы улуу да, туурабы? Бирок мен силердин араңарда кызматчы катары кызмат кылып жүрбөймүнбү. 28Бирок силер менин башыма кыйынчылык түшкөн кезде жанымда болдуңар. 29Ошондуктан Атам мени падышачылык кылганга дайындагандай, мен да силерге бийлик берем. 30Силер менин падышачылыгымдагы дасторкондон даам татасыңар да, такка олтуруп, Израилдин он эки уруусун башкарасыңар.

Ишенимден баш тартуу коркунучу

31Эгебиз Иса Ысман-Петирге:

— Ысман, Ысман! Буудайды электен өткөргөн сыяктуу, шайтан да силерди сыноодон өткөрүүнү талап кылды. 32Бирок мен сенин ишенимиң жоголуп кетпесин деп сыйындым. Сен болсо ишенимге кайтып келгениңде, боордошторуңдун да ишенимин бекемде, — деди.

33Ысман Исага:

— Эгем, сени менен бирге абакка да, ажалга да даярмын! — деди. 34Бирок Иса:

— Петир, сага айтамын: ушул түнү короз кыйкырганча, сен мени үч жолу танып кетесиң, — деп жооп берди.

35Ошондон кийин Иса шакирттерине:

— Мен силерди капчыксыз, баштыксыз, бут кийимсиз жөнөткөнүмдө, бир нерсеге муктаж болдуңар беле? — деди. Алар:

— Жок, эч нерсеге, — деп жооп беришти. 36Иса аларга:

— Бирок мындан ары кимдин капчыгы болсо, алып алсын. Кимдин баштыгы болсо, көтөрүп алсын. Кимде канжар жок болсо, кийимин сатып ийип, канжар сатып алсын. 37Анткени силерге айтып коeюн: «Аны кылмышкерлердин катарына кошушту» деп ыйык жазмада айтылган сөз менин өмүрүмдө аткарылышы керек. Себеби мен тууралуу айтылган сөздөр аткарылбай койбойт, — деди. Шакирттер:

38 — Эгебиз, мына бул жерде эки канжар бар, — дешти. Иса аларга:

— Жетет, — деди.

Исанын Гетсиман багындагы сыйынуусу

39Иса шаардан чыгып, адатынча Зайтун Тоосуна жөнөдү. Шакирттери анын артынан ээрчишти. 40Ошол жерге жеткенден кийин Иса аларга: «Шайтанга азгырылбас үчүн сыйынгыла!» — деди.

41Өзү алардан таш ыргытым жердей оолагыраак барып, тизеледи да, мындай деп сыйынды:

42— Ата, эгер кааласаң, ушул азап чөйчөгүн менден алып сала көр. Бирок менин эмес, сенин эркиң менен болсун!

43Ошол учурда көктөн бир периште келип, Исага көрүнүп, ага кайрат берди. 44Иса ого бетер берилип сыйынды. Анын тери кан тамчыларындай болуп жерге тамды.

45Иса сыйынып бүтүп, ордунан турду да, шакирттеринин жанына келип, алардын кайгыдан чарчап, уктап калганын көрдү. 46Ошондо аларга:

— Эмне уктап жатасыңар? Шайтанга азгырылып кетпес үчүн сыйынгыла! — деди.

Исанын колго түшүшү

47Иса сөзүн аяктай электе, топурап, бир топ адамдар келди. Аларды он эки элчинин бири, Жүйүт, баштап жүрүптүр. Ал Исага жакындап, өпмөкчү болду. 48Бирок Иса ага:

— Жүйүт, сен мага өөп туруп, кыянаттык кыласыңбы? — деди.

49Исанын жанындагылар эми эмне боло турганын сезишти да:

— Эгебиз, канжар менен чабышпайлыбы? — дешти. 50Алардын бирөөсү башкы дин кызматчысынын кулунун оң кулагын шылый чапты. 51Бирок Иса:

— Токтоткула! — деди да, кулдун кулагына колун тийгизип, аны калыбына келтирип, айыктырып койду.

52Өзүн кармоого келген башкы дин кызматчыларына, ыйбадаткана сакчыларынын башчыларына жана уруу аксакалдарына Иса мындай деди:

— Каракчыга каршы чыккансып, канжар, токмок менен куралданып келдиңерби? 53Күн сайын силер менен бирге ыйбадатканада жүргөнүмдө мага каршы кол көтөргөн жок элеңер, эми болсо силердин мезгилиңер келип, бийлик — караңгылыктыкы.

Ысман Петирдин Исаны үч жолу танып кетиши

54Алар Исаны кармашты да, башкы дин кызматчысынын үйүнө алып барышты. Ал эми Петир артынан акмалап, ээрчип келди. 55Сакчылар короонун ичине от жагып, тегерете жылынып отурушканда, Петир да алардын арасына барып кошулду. 56Бир малай аял оттун жарыгынан анын отурганын көрө койду да, тигиле карап:

— Бул да ошолор менен бирге жүргөн болчу, — деди. 57Петир аялга:

— Ай, аял, койсоңчу, мен аны тааныбайм, — деп мойнуна албады. 58Көп өтпөй дагы бирөө аны көрө коюп:

— Сен да ошолордун бирисиң, — деди. Бирок Петир ал кишиге да:

— Эй , койсоңчу, мен алардан эмесмин, — деди. 59Бир сааттай убакыт өткөн соң дагы бирөө:

— Чынында эле, бул да анын жанында жүргөн, өзү да галилеялык экен, — деп баса айтты. 60Бирок Петир ошол адамга:

— Эй, сен эмне деп жатканыңды түшүнбөдүм?! — деди. Ал сүйлөп бүтө электе короз кыйкырды. 61Эгебиз бурулуп, Петирди карады. Ошондо Петир Эгебиздин: «Ушул түнү короз кыйкырганча, сен мени үч жолу танып кетесиң» деген сөзүн эстеди да, 62сыртка чыгып, өксүп ыйлады.

Иса синедриондун алдында

63Исаны кармап турган кишилер аны сабап, кордук көрсөтүштү. 64Анын башын таңып туруп, уруп: «Кана, пайгамбарчылык кылып, сени ким урганын, айтып берчи! — деп мазакташты. 65Алар аны дагы башка көптөгөн жаман сөздөр менен кордошту.

66Таң аткан да уруу аксакалдары, башкы дин кызматчылары жана дин мугалимдери жыйналышып, Исаны өздөрүнүн синедрион1 өткөзүлүүчү жайына алып келишти.

67— Эгер сен Машаяк болсоң, бизге айтчы! — дешти алар, Исаны суракка алып. Иса аларга:

— Силерге айтсам, ишенбейсиңер! 68Суроо берсем, жооп бербейсиңер! 69Бирок ушул кезден баштап Адам Уулу кудуреттүү Кудайдын оң жагында олтура турган болот, — деди. 70Ошондо бардыгы:

— Демек, сен Кудайдын Уулу экенсиң да? — дешти. Иса аларга:

— Дал ошонун өзү экенимди өзүңөр айтып турасыңар, — деп жооп берди. 71Андан кийин муну уккан алар:

— Бизге башка далилдин кереги жок! Биз муну анын өз оозунан уктук! —дешти.23-бөлүм

Иса Пилаттын алдында

1Чогулгандардын баары ордуларынан туруп, Исаны Пилатка алып барышты да, 2айыптай башташты:

— Биз мына бул кишинин биздин элибизди бузуп жүргөнүн жана Рим императоруна салык төлөөгө каршы чыкканын аныктадык. Ал өзүн Машайакмын, мындайча айтканда, Падышамын деп жүрөт, — дешти. 3Ошондо Пилат Исадан:

— Сен эмне, иудейлердин падышасысыңбы? — деп сурады. Ал ага:

— Өзүңүз айтып турасыз, — деп жооп берди. 4Пилат башкы дин кызматчылары менен жыйылган элге кайрылып:

— Мен бул адамдан эч бир күнөө таппай турам, — деди. 5Бирок алар ого бетер күчөшүп:

— Бул киши Галилеядан баштап ушул жерге чейин бүткүл Иудеяга өз таалимин таратып, элди ээликтирип жүрөт, — дешти. 6Пилат Галилея тууралуу укканда:

— Бул киши галилеялыкпы? — деп сурады. 7Исанын Ирод бийлеген аймактан экенин билген соң, Пилат Исаны ошол майрам күндөрү Иерусалимде жүргөн Иродго жөнөттү.

Иса Ироддун алдында

8Ирод Исаны көргөнүнө аябагандай кубанды, себеби ал жөнүндө кабардар болуп, андан бир керемет көрсөм деп, көптөн бери көксөп жүргөн эле.

9Ирод Исага көп суроо берди, бирок Иса алардын бирине да жооп берген жок. 10Ошол жерде турушкан башкы дин кызматчылары менен дин мугалимдери болсо Исаны күчүнүн барынча каралап жатышты. 11Ошондо Ирод да жоокерлери менен бирге Исаны кордоп, мазактады да, үстүнө падыша чапанын жаап, кайра Пилатка жиберди.

12Ушул кезге чейин касташып келген Пилат менен Ирод ошол күнү дос боло калышты.

Исаны өлүмгө кыюу

13Пилат башкы дин кызматчыларын, уруу башчыларын жана элди чакыртып алып, 14мындай деди:

— Мына бул адамды элди бузуп жүрөт деп, мага алып келдиңиздер. Мына, мен аны өзүңүздөрдүн көз алдыңыздарда суракка алып, бул адамдан силер айыптагандай эч бир күнөө таппадым. 15Ирод да ошентти, анткени мен бул адамды ага жөнөткөн элем. Демек, ал өлүм жазасына тартыла тургандай эч кандай кылмыш кылган жок. 16Ошондуктан аны сабатып туруп, бошотуп жиберем, — деди. 18Бирок чогулган элдин баары:

— Муну алып кет! Бизге Бараббасты бошотуп бер! — деп чуулдашты. 19Бараббас болсо шаарда көтөрүлүш чыгарып, киши өлтүргөндүгү үчүн түрмөгө камалган эле.

20Пилат Исаны коe бермекчи болуп, кайрадан элге кайрылды. 21Бирок алар:

— Аны айкаш жыгачка кер! Аны айкаш жыгачка керип сал! — деп чуу салышты. 22Пилат алардан:

— Бул киши кандай жамандык кылды? — деп үчүнчү жолу сурап, — Мен андан өлүм жазасына тарта тургандай эч айып таппай турам. Ошондуктан сабатып туруп, бошотуп жиберейин, — деди. 23Бирок алар бир ооздон:

— Аны айкаш жыгачка керип сал! — деп кыйкыра беришти. Акыры эл менен башкы дин кызматчыларынын кыйкырыктары үстөмдүк кылып, 24Пилат алардын талабына көнүүгө аргасыз болду. 25Элди дүрбөткөнү жана киши өлтүргөнү үчүн түрмөгө камалган адамды алардын суранычы боюнча бошотуп жиберди, ал эми Исаны алардын ыктыярына тапшырды.

Исанын жаза жыгачына кагылышы

26Алар Исаны жазалай турган жерге алып бара жатышканда, айылдан шаарга келе жаткан Ысман аттуу киринеялыкты кармап алышып, ага айкаш жыгачын артып, Исанын аркасынан көтөртүп коюшту.

27Исаны өтө көп эл ээрчип келе жатты. Көптөгөн аялдар боздоп, ыйлап баратышты. 28Иса аларга кайрылып, мындай деди:

— Оо Иерусалим аялдары! Мен үчүн ыйлабагыла, өзүңөр үчүн жана балдарыңар үчүн ыйлагыла! 29Себеби «Согончогу канабаган, бала төрөбөгөн, эмчек эмизбеген аялдар бактылуу!» дей турган, азаптуу күндөр келет. 30Ошол убакта адамдар тоолорго: «үстүбүзгө кулагыла!», дөбөлөргө: «Бизди көөмп калгыла!» деп айта турган болушат. 31Эгер жашыл даракты ушундай кылып жатышса, анда куураган жыгачка эмне болот?

32Жоокерлер Иса менен бирге эки кылмышкерди да өлтүрүүгө алып бара жатышты. 33Алар «Баш сөөк»1 деп аталган жерге келишкенде, Исаны айкаш жыгачка керип туруп, кагып салышты. Берки эки кылмышкерди да, бирин Исанын оң жагына, экинчисин сол жагына, жыгачка кагып салышты. 34Иса:

— Оо Ата, буларды кечире көр! Алар эмне кылып жатышканын өздөрү билишпейт, — деди.

Жоокерлер чүчү кулак кармашып, Исанын кийимдерин өз ара бөлүп алышты. 35Эл муну карап турду. Башчылар да Исаны мазакташып:

— Ал башкаларды куткарчу эле. Эгер чын эле ал Кудай тандаган Машаяк болсо, эми өзүн куткарып көрсүнчү! — дешти.

36Жоокерлер да алдына келип, ага кычкыл ичимдик сунушуп:

37— Эй, иудейлердин падышасы болсоң, өзүңдү куткарбайсыңбы, — деп аны кордошту. 38Жыгачтын өйдө жагында: «Бул — иудейлердин падышасы» — деп грек, латын жана еврей тилдеринде жазылган такта кагылуу эле.

39Исанын жанына жыгачтарга кагылган эки кылмышкердин бири аны мазактай:

— Сен Машаяк эмессиңби? Кана, өзүңдү да, бизди да куткарбайсыңбы! — деди. 40Экинчиси, тескерисинче, аны тыйып:

— Кудайдан коркпойсуңбу? Өзүң да бул жазага тартылдың го. 41Биз го кылган иштерибизге жараша тийиштүү жазабызды алдык. Бул болсо эч жамандык кылган жок, — деди. 42Ошондон кийин Эгебизге:

— Иса, падышачылыгыңа келгенде, мени эстей көр, — деди. 43Иса:

— Сага чындыгын айтайын: бүгүн сен мени менен бирге бейиште болосуң! — деди.

Исанын өлүмү

44Убакыт түшкү саат он экилер чамасы эле. Ошол маалда күн тутулуп, бүткүл жерге караңгылык түштү. 45Саат үчкө чейин караңгы басып турду. Ыйбадаткананын ичиндеги ыйык бөлмөнүн пардасы тең ортосунан айрылып, экиге бөлүндү. 46Иса бар үнү менен:

— Ата, жанымды сенин колуңа тапшырып жатам! — деп кыйкырды. Ушундай деп, ал акыркы демин чыгарды. 47Ушул окуяларды көрүп турган римдик жүзбашы:

— Бул адам, чынында эле, ак экен! — деп, Кудайды даңктады. 48Кызык көргөнү чогулуп, бул окуяга күбө болгон эл көкүрөгүн койгулап, катуу кайгырып, шаарга кайтышты.

49Ал эми Исанын бардык тааныштары жана Галилеядан ээрчип келген аялдар ушулардын баарын алыстан карап турушту.

Исанын көргө коюлушу

50Синедриондун Жусуп аттуу мүчөсү бар эле. Ал Иудеядагы Ариматея шаарынан чыккан, ак пейил, адил адам болчу. 51Ал иудей жетекчилеринин чечими менен ишине макул болбогон, Кудай Падышачылыгын күтүп жүргөн киши боло турган. 52Эми ал Пилатка барып, Исанын сөөгүн сурап алды. 53Аны жыгачтан түшүрүп алып, ак кепинге ороду. Аска ташты оюп жасалган, али эч ким коюлбаган бир көргө алып барды. 54Бул иш жума күнү кечинде, дем алыш убактысы жаңы башталган маалда болду. 55Иса менен бирге Галилеядан келген аялдар Жусупту ээрчип келишип, мүрзөнү да, анын ичине сөөктүн кандай коюлганын да көрүштү. 56Алар шаарга кайтышып, атыр менен жыттуу май камдашты. Дем алыш күнү болсо Тоорат мыйзамына ылайык эч иш кылбай эс алышты.


24-бөлүм

Исанын тирилиши

1Жекшемби күнү, таң азанда, алиги аялдар даярдап коюшкан атыр менен жыттуу майларды алышып, көргө келишти. 2Келгенде, көрдүн оозун бекиткен таштын ордунан жылдырылып, алынып салынганын көрүштү. 3Алар ичине кирип, Эгебиз Исанын сөөгүн табышпады. 4Эмне болгонун түшүнбөй аң-таң болушканда, жаркыраган кийимчен эки киши пайда болду. 5Аялдар катуу коркуп, баштарын жерден ала албай турушканда, беркилер мындай дешти:

— Эмнеге тирүүнү өлүктөрдүн арасынан издеп жүрөсүңөр? 6Ал мында жок. Аны Кудай кайрадан тирилтип алды. Ал мурда, Галилеяда жүргөнүндө айткан сөздөрүн эсиңерге түшүргүлө. 7Силерге: «Адам Уулун күнөөкөр адамдардын колуна кармап беришет, аны айкаш жыгачка керишет, үчүнчү күнү болсо ал кайрадан тирилет», — дебеди беле.

8Ошондо аялдар Исанын бул сөздөрүн эстешти. 9 Мүрзөдөн кайтып келип, бул тууралуу он бир шакиртке жана башкалардын баарына кабарлашты. 10Элчилерге бул кабарды жеткизгендер — магдалалык Мария, Жаканна, Жакыптын энеси Мария жана башка аялдар эле. 11Бирок бул сөздөрдү элчилер куру сөз деп, ишенишкен жок. 12Петир болсо ордунан тура калып, мүрзөнү көздөй жүгүрдү. Жетип келип, эңкейип, көрдүн ичин карады. Ал кепиндердин гана жатканын көрүп, бул ишке таң калып, кайра артына жөнөдү.

Исанын эки шакирттирине көрүнүшү

13Так ошол күнү шакирттердин экөө Иерусалимден он чакырымдай аралыкта жайгашкан Эммаус деген айылды көздөй жол тартып, 14болуп өткөн окуялар тууралуу сөз кылып баратышкан. 15Бул окуяларды талкуулап, сүйлөшүп бара жатышканда, Иса жакындап келип, аларга кошулуп калды. 16Бирок алардын көзү байланып калгандыктан аны таанышкан жок. 17Иса алардан:

— Эмне жөнүндө сөз кылып жатасыңар? — деп сураганда, шакирттер токтой калышты. Алардын өңдөрү капалуу эле. 18 Анан Клеопа аттуусу мындай деди:

— Иерусалимге келип, жакын арада эле анда болуп өткөн окуя жөнүндө билбеген жалгыз сен окшойсуң?

19 — Кайсы окуя? — деп сурады Иса.

— Назареттик Иса жөнүндөгү, — дешти алар. — Ал Кудайдын да, бүтүндөй элдин да алдында кудуреттүү иши жана сөзү менен таанылган пайгамбар эле. 20Биздин башкы дин кызматчыларыбыз менен эл башчыларыбыз өкүм чыгартып, аны айкаш жыгачка керип өлтүртүштү. 21Ал эми биз, Израил элин Куткаруучу — ошол деген ишеним менен үмүттөнгөн элек. Анын үстүнө бул окуянын болгонуна мына бүгүн үчүнчү күн. 22-23Бирок арабыздан бир топ аялдар эртең менен эрте көргө барышып, анын сөөгүн таппай кайра келишип, бизди аябай таң калтырышты. Аларга периштелер көрүнүп, «Иса тирүү» дешиптир. 24Ошондо дагы башкалары мүрзөгө барып, аялдардын айтканындай эле, Исанын көрдө жок экенине ынанышты.

25Ошондо Иса аларга айтты:

— Эй, баамсыздар! Пайгамбарлар айткан сөздөрдүн баарына эмнеге дале ишенбейсиңер! 26Машаяк өз улуулугуна жеткенден мурун ушул азаптардан өтүш керек эмес беле?

27Анан Иса аларга Муса жана башка бардык пайгамбарлардан тартып, ыйык жазмаларындагы өзү тууралуу айтылгандарды чечмелеп, түшүндүрүп берди.

28Алар бара жаткан айылга жакындаганда, Иса жолун андан ары улай тургандай түр көрсөттү. 29Бирок шакирттер: «Бүгүн биздикине конуп калсаңчы, анткени кеч кирип, күн батайын деп калды», — деп өтүнүштү. Иса алар менен бирге калмакчы болуп, үйгө кирди. 30Алдыларына тамак келгенде, ал Кудайга ыраазычылык келтирип, нанды сындырып, шакирттерине сунду. 31Ошондо гана алардын көзү ачылып, Исаны таанышты. Бирок Иса ошол замат көздөн кайым болду. 32Шакирттер өз ара:

— Эсиңдеби, жолдо ал бизге ыйык жазмалардын маанисин ачып, түшүндүрүп жатканда, жүрөгүбүз от болуп жалындабады беле? — дешти. 33Ошол замат ордуларынан туруп, Иерусалимге кайтып келишти да, он бир шакиртти жакын адамдары менен чогулуп олтурушкан жеринен табышты. 34Алар Эгебиздин чындыгында эле кайра тирилип, Ысманга көрүнгөнүн кеп кылып жатышкан экен. 35Эки шакирт дагы жолдо болгон окуяны жана Исаны нан сындырып жатканда таанып калышканын айтып беришти.

Исанын чогулуп олтурган шакирттерине көрүнүшү

36Алар ушундай деп сүйлөшүп жатканда Иса алардын арасына өзү пайда болду да:

— Тынчтык болсун силерге! — деди. 37Жүрөгү түшкөн алар аны арбак экен деп ойлошту. 38Ошондо Иса аларга айтты:

— Неге коркуп кеттиңер? Эмнеге шектенип жатасыңар? 39Колдорумду, буттарымды карап көргүлө, бул мен өзүммүн. Мени кармап көргүлө, анткени арбактын меникиндей эти менен сөөгү болбойт. 40Иса ушундай деди да, аларга колдору менен буттарын көрсөттү. 41Алар кубанганынан ишене албай, аң-таң болуп турушту. Ошондо Иса:

— Жегидей бир нерсеңер барбы? — деди. 42 Алар ага куурулган балыктын бир үзүмүн сунушту. 43Иса аны алып, алардын көзүнчө жеди. 44Анан аларга айтты:

— Силер менен бирге жүргөн кезде эле: «Мусанын мыйзамында, пайгамбарлардын китептеринде жана Забурда мен жөнүндө айтылгандардын бардыгы аткарылышы керек», — деп айткам.

45Ошондо ал ыйык жазмалардын маанисин түшүнүүгө шакирттердин акыл-сезимин ойготту. 46Сөзүн улап:

— Дагы мындай деп жазылган: «Машаяк ушул азапты башынан өткөрүп, үчүнчү күнү өлүмдөн кайра тирилиши керек 47жана тобо кылып, ниеттерин өзгөрткөн адамдардын күнөөлөрү кечирилет деп, анын атынан Иерусалимден баштап, бардык элдерге кабар жарыялоо керек». 48Силер болсо буга күбөсүңөр. 49Мен силерге Атам убада кылган Ыйык Рухту жиберем. Силер болсо жогорудан келе турган ошол кудуретке толгуча Иерусалимде болгула! —деди.

Исанын асманга көтөрүлүшү

50Иса шакирттерин шаардын сыртына алып чыгып, Бетанияга жакын жерге ээрчитип келди да, колун жайып, батасын берди. 51Бата берип жаткан маалда алардан алыстап, көккө көтөрүлө баштады. 52Шакирттери тизе бүгүп, ага таазим кылышты. Анан кубанычтары койнуна батпай, Иерусалимге кайтып келишти да, 53ар убакта Кудайды даңазалап, ыйбадатканада жүрүштү.

(Толук версиясы:  pdf doc)
5-9-баптар  10-14-баптар  15-20-баптар 

      РЕСУРСТАР
      Жараткан Кудай ким?
      Иса Машаяк ким?
      Ким мени куткарат?

      Audio
      Photo
      Video
      Кыргызча Библия
      Библия на русском
      Download Bible
      Пайдалуу кеңештер
      Суроо-жооптор
      Глoссарий
           


© 2010 Bishkek, Kyrgyzstan


Site Meter
Hosted by uCoz