Ru  En

ЖАҢЫ КЕЛИШИМ
Матайдын кабары
Марктын кабары
Луканын кабары
Жахандын кабары
Элчилердин иштери
Римге кат
Коринфке 1-кат
Галатага кат
Эфеске кат
Филипияга кат
Колосага кат
Салоникага 1-кат
Салоникага 2-кат
Тимотейге 2-кат
Титке кат
Филемонго кат
Жакыптын каты
Петирдин 1-каты
Петирдин 2-каты
Жахандын 1-каты
Жахандын 2-каты
Жахандын 3-каты
Яхуддун каты
Жаханга көрүнгөн аян

ЭСКИ КЕЛИШИМ
Башталыштар
Египеттен чыгуу
Даталар 1, 2, 3
Забур
Акылмандык
Ашыктык ыры
Иcаия пайгамбар
Амос пайгамбар
Абди пайгамбар
Жунус пайгамбар
Нахум пайгамбар
Акай пайгамбар
Закария пайгамбар
Малахия пайгамбар
Download Bible

УЛУКТУН СYЙYHЧY КИТЕБИ
(Толук версиясы:  pdf doc)
1-4-баптар   5-9-баптар  10-14-баптар  21-24-баптар 

15-бөлүм

Күнөөкөрдүн тобо кылганынан көктөгүлөрдүн кубанычы

1Бир күнү көптөгөн салыкчылар менен ар кандай күнөөкөр адамдар Исанын жанына анын сөзүн укканы келишти. 2Ошон үчүн фарисейлер менен дин мугалимдери: «Ал күнөөкөрлөрдү кабыл алып, алар менен бир дасторкондон тамак жейт экен!» — дешип, нааразы болушту. 3Иса аларга мындай ибаратты айтып берди:

4— Эгер араңардагы бирөөнүн жүз кою бар болуп, ошолордун бири жоголуп кетсе, ал токсон тогузун ээн талаага таштап, жоголуп кеткенин тапкыча кыдырып издебейби? 5Таап алган соң, кубанычы койнуна батпай, койду ийнине артып, 6үйүнө келет да жоро-жолдошторун, коңшу-колоңун чакырып: «Жоголгон коюмду таптым, кубанчыма ортоктош болгула! » — дейт.

7Силерге айтып коeюн: тобо кылуунун кажети жок деп, өздөрүн такыбаа санаган токсон тогуз адамдан көрө тобо кылган бир күнөөкөр үчүн көктөгүлөр көбүрөөк кубанышат.

8Же болбосо он дилдеси бар аял дилделеринин бирин жоготуп алса, шамдарын күйгүзүп, үйүн шыпырып-сыйрып, тапмайынча кылдаттык менен издебейби? 9Тапкан соң, курбу-курдаштары коңшу-колоңдорун чакырып алып: «Жоготкон дилдемди тенгемди таптым, кубанчыма ортоктош болгула!» — дейт.

10Ошондуктан силерге айтам: бир күнөөкөрдүн тобо келтиргенинен Кудайдын периштелери зор кубанычка бөлөнүшөт.

Кудайдын ырайымы жана мээрими

11Иса дагы мындай деди: “Бир адамдын эки уулу болуптур. 12Бир күнү кенже уулу:

— Ата, менин энчимди бериңиз! — дейт.

Ошондо атасы бар дүнүйөсүн балдарына бөлүп берет. 13Көп өтпөй кенжеси өзүнө бөлүнгөн энчинин баарын алып, алыс жерге кетип калат. Ал жерде жеңил жашап, колундагы дүнүйөсүн чачып жок кылат. 14Ошол кезде ал жерде катуу ачарчылык болуп, бул бала да ач-жылаңач калат. 15Анан ошол өлкөнүн бир тургунуна барып, жалчы болуп орношот. Жалдап алган киши аны талаага жиберип, чочколорун кайтартып коeт. 16Кайран бала курсагын чочколор жеген кабык менен тойгузууга зар болчу экен, бирок аны да ага эч ким ыраа көрбөптүр. 17Бир күнү ал эсине келип, мындай деп ойлонот: «Атамдын канчалаган малайлары нанды кенен жеп жүрүшөт, а мен болсом бул жерде ачкадан куурап, өлө турган болдум. 18Кой, атама барайын да: «Ата, мен Кудайга каршы күнөө кылдым , сиздин алдыңызда да айыптуумун. 19Эми мен сиздин уулуңуз деп аталууга да татыксызмын. Мени жалчыларыңыздын катарына кошуп алыңызчы» — дейин.

20Ошентип ал атасына жөнөйт. Ал үйүнө жете электе, тээ алыста келе жатканда эле атасы аны көрөт. Көргөндө ичи элжиреп, алдынан чуркап чыгып, мойнунан кучактап, бетинен өпкүлөйт. 21Уулу болсо ага айтат:

—Ата, мен Кудайга каршы күнөө кылдым, сиздин алдыңызда да айыптуумун. Эми мен сиздин уулуңуз аталууга да татыксызмын!

22Бирок атасы кулдарына мындай деп буйрук берет:

— Балама тезирээк эң мыкты кийим алып келип, үстүнө жапкыла, колуна мөөрлүү шакек салгыла, бутуна өтүк кийгизгиле! 23Бордолгон ноопазды жетелеп келип, сойгула! Жеп-ичип, тойлойлу! 24Себеби менин бул балам өлгөн эле — тирилди, жоголгон эле — табылды!

Анан баары тойлой башташат.

25Бул убакта улуу баласы талаада жүргөн. Ал талаадан кайтып келатып, үйүнө жакындаганда ыр-күү менен бийлеп-чордогондордун добушун эшитет. 26Малайлардын бирин чакырып алып:

— Эмне болуп жатат? — деп сурайт.

27— Иниңиз келди. Атаңыз аны аман-эсен көргөнү үчүн бордолгон ноопазын сойду, — деп жооп берет малай.

28Ошондо ал ачууланып, үйгө киргиси келбейт. Атасы сыртка чыгып, өтүнсө да көнбөй, ага:

29— Канча жылдан бери кызматыңызды кылып келатам. Бир да жолу сөзүңүздү эки кылбадым. Бирок сиз досторум менен отуруп, көңүл ачуум үчүн жок дегенде бир улак да берген эмес элеңиз. 30Ал эми бузулган аялдар менен бирге сиздин мүлкүңүздү жалмап салып келген мына бул балаңызга бордолгон ноопазды союп бердиңиз, — дейт. Анда атасы мындай дейт:

31— Балам, сен ар дайым жанымдасың да. Менин мал-мүлкүмдүн баары сеники. 32Бирок бүгүн кубанып, тойлош керек. Себеби сенин бул иниң өлгөн эле — тирилди, жоголгон эле — табылды».

16-бөлүм

Акылдуу кул

1Иса шакирттерине кайрылып мындай деген ибарат айтып берди:

«Бир бай болуптур. Анын үй чарбасын башкарган кызматчысы бар экен. Ага ошол кызматчысы тууралуу: «Мүлкүңдү ысырап кылып жатат!» — деген сөз жетет. 2Муну укканда ал кызматчысын чакырып:

— Эмне үчүн сен жөнүндө ушундай сөз жүрүп жатат? Кылган ишиңдин эсебин бер. Эми мындан ары бул кызматта иштей албайсың! — дейт.

Ошондо үй чарбаны башкарган кызматчы ичинен минтип ойлонот:

3— Эмне кылсам? Ээм кызматтан алып жатат. Кара жумушка жокмун, кайыр сураштан уялам. 4Аа, кызматтан кеткен соң, адамдар мени үйлөрүнө кабыл алышы үчүн эмне кылуунун амалын таптым. 5Анан ээсине карыз болгондорду бир-бирден чакыра баштайт. Биринчисинен сурайт:

— Ээме канча карызсың?

6 —Жүз бочке май карызмын.

— Тил катыңды ал да, тез отура калып, элүү деп жаз.

7Андан кийин экинчисинен сурайт:

— А сен канча карызсың?

— Жүз кап буудай.

— Тил катыңды ал да, сексен деп жаз.

8Ээси кара ниет кызматчысын акыл таап кеткени үчүн мактады. Чынында эле бул дүйнөнүн адамдары өзүнө окшогондордун арасында нурдун адамдарынан1 көрө тапкычыраак. 9Мен да силерге айтам: бул бейоопа дүйнөнүн байлыгын пайдаланып, дос арттыргыла. Ошентип, бул байлыгың өтүп кеткенде, алар силерди бейиштен кучак жайып тосуп алышсын. 10Кичине иште ишенимдүү болгон киши, чоң иште да ишенимдүү болот. Кичине иште ишенимдүү болбогон киши, чоң иште да ишенимдүү боло албайт. 11Андыктан бул бейоопа дүйнөнүн байлыгында ишенимдүү болбосоңор, чыныгы байлыкты силерге ким ишенип тапшырат? 12Эгерде силер башка бирөөгө караштуу байлыкта ишенимдүү болбосоңор, өзүңөрдүкүн силерге ким берет? 13Эч бир кул эки кожоюнга кызмат кыла албайт: же бирин жакшы көрүп, экинчисин жек көрөт, же бирине берилип, экинчисине көңүл кош мамиле кылат. Ошол сыяктуу Кудай менен акчага бирдей кызмат кыла албайсыңар!»

Тоораттагы мыйзам жана Кудай падышачылыгы

14Мунун баарын угуп турушкан дүнүйөкор фарисейлер аны шылдыңдап күлүштү. 15Иса аларга айтты: «Силер өзүңөрдү адамдардын алдында такыбаа көрсөткүңөр келет, бирок Кудай силердин ниетиңерди билет. Себеп дегенде адамдар жогору баалаган нерсе Кудай алдында жийиркеничтүү. 16Тоорат мыйзамы менен пайгамбарлардын доору Жакыяга чейин созулду, андан бери Кудайдын падышачылыгы жар салынып жатат жана баары ага өз күчү менен кирүүгө аракеттенип жатышат. 17Бирок Тоораттын бир чекити жоголгуча, асман менен жердин жок болуп кетиши оңой.

18Аялын коe берип, башкага үйлөнүү бузуктук кылып, күнөөгө батуу болуп саналат. Ошондой эле күйөөдөн чыккан аялга үйлөнүү да — бузуктук кылып, күнөөгө батуу».

Тигил дүйнөдөгү бай менен кедей

19«Бир бай киши болуптур. Ал кымбат чапан менен шайы көйнөк кийип, күндө шапар тээп жыргачу экен. 20-21Ошондой эле Элазар аттуу бир кедей болуптур. Бүткөн боюн жара баскан ал, бай жеген тамактын калдыктарына зар болуп, анын дарбазасынын жанында жатканда, иттер келип жараларын жалашчу экен. 22Бир күнү бул кедей каза болуп, периштелер аны Ибраим жаткан жайга алып барып коюшат. Бай да өлүп, көргө коюлат. 23Тозокто кыйналып жатып, бай көзүн ачып карап, Ибраимдин жанындагы Элазарды көрөт. 24Ошондо мындай деп жалынып жиберет:

— Ибраим ата, мени аяп, Элазарды жиберип коюңузчу, колунун учун сууга малып, тилиме тамызып койсун, мына бул от-жалындан катуу кыйналып жатам. 25Бирок Ибраим мындай дейт:

— Эй балам, тирүүңдө кандай жашаганыңды эстечи: сен жыргадың, ал эми Элазар болсо куурады. Бирок азыр ал бул жерден сооронуч тапты, а сен болсо кыйналып жатасың. 26Анын үстүнө бул жактан силер жакка, силер жактан биз жакка өткүсү келгендер өтө албас үчүн ортобузга түпсүз тунгуюк орнотулган.

27— Ата, андай болсо аны менин атамдын үйүнө жиберип коюңузчу, 28беш бир тууганым бар эле, ошолор да бул азаптуу жайга келбес үчүн жакшылап эскертип, күбө болуп берсин — деп суранат бай. 29Ибраим болсо мындай дейт:

— Аларда Муса менен башка пайгамбарлар бар эмеспи, ошолорду билишсин.

30— Жок, Ибраим ата, — дейт бай, — Эгер өлгөндөрдөн бирөө аларга барса, алар ниеттерин өзгөртүп, тобо келтиришет. 31Ошондо Ибраим айтат:

— Муса менен пайгамбарларга кулак салбаган алар тирилип барган адамга да ишенишпейт».

17-бөлүм

Бурадар менен болгон мамиле жөнүндө

1Иса шакирттерине дагы мындай деди:

— Күнөөгө батырган азгырыктар сөзсүз келбей койбойт, бирок ким аркылуу келсе, ошонун шору куруйт. 2Бул турган карапайымдардын бирин күнөөгө батыргандан көрө, мойнуна тегирмендин ташы байланып, деңизге ташталганы ал үчүн жакшыраак болмок. 3Ошондуктан өзүңөргө этият болгула. Эгер бурадарың сага карата күнөө кылса, зекип кой. Эгер күнөөсүн мойнуна алып, кечирим сураса, кечир. 4Эгер ал күнүнө жети ирет1 сага карата күнөө кылып, кайра жети ирет күнөөсүн мойнуна алып, кечирим сураса, кечир.

Ишеним жөнүндө

5Элчилери Исага:

— Ишенимибизди өстүрчү! — дешти. 6Эгебиз аларга мындай жооп берди:

— Эгер сары кычынын данындай ишенимиңер бар болсо, мына бул турган тыт дарагына: «Тамырың менен жулун да, деңизге олтургузул!» десеңер, тилиңерди алат эле.

Кудайга кызмат кылуу жөнүндө

7Иса дагы мындай деди:

— Араңардан бирөөнүн жер айдаган же кой кайтарган кулу болсун дейли. Кул талаадан келгенде, ага: «Тез келип, дасторконго өт!» дейби? 8Тескерисинче: «Мага тамак бер! Тамактанып бүткөнүмчө, мени тейлегин, андан кийин өзүң тамактанаарсың!» дебейби? 9Ал буйругун аткарганы үчүн кулуна алкыш айтмак беле? 10Ошол сыяктуу силерге берилген буйруктардын баарын аткарган соң: «Биз эч нерсеге арзыбаган кулдарбыз. Милдетибизди гана аткардык», — дегиле.

Пес оорусунан айыккан он киши

11Иса Самария менен Галилея аймактарын аралап өтүп, Иерусалимге жол тартты. 12Ал бир айылга жакындаганда, пес менен ооруган он адамга туш болду. Алар оолак туруп алышып:

13— Эй, устат! Иса, бизге ырайым эт! — деп кыйкырышты. 14Иса аларды көрүп:

— Баргыла, денеңерди дин кызматчыларга көрсөткүлө! — деди. Алар жолдо баратышканда, денелери пестен айыгып калды. 15Бирөөсү айыкканын көрүп, Кудайды кыйкыра даңктап, кайтып келди да, 16Исанын бутуна жыгылып, алкышын жаадырды. Бул киши Самариялык болчу. 17Ошондо Иса:

— Айыккандар он киши эмес беле? Калган тогузу кайда? 18Мынабу бөтөн уруулуктан башкалары Кудайга мактоо айтыш үчүн келишкен жокпу? — деди. 19Анан айыккан адамга кайрылып:

— Тур, бара бер, сени ишенимиң айыктырды, — деди.

Кудай падышачылыгы жөнүндө

20Фарисейлер Кудай падышачылыгынын качан келишин сураганда, Иса мындай деп жооп берди:

21— Кудай падышачылыгы көзгө көрүнүп келбейт. «Бул жерде» же «тигил жерде» деп да айтууга болбойт. Мынакей, Кудай падышачылыгы силердин эле араңарда.

Исанын экинчи жолку келиши жөнүндө

22Иса шакирттерине карап, мындай деди:

— Адам Уулу менен өткөргөн күндөрдүн бирин көрсөк деп эңсеген кез келет, бирок көрө албайсыңар. 23Ошондо силерге: «ал тигил жакта экен» же «ал бул жакта экен» дешет. Бирок аларга силер барбагыла да ээрчибегиле. 24Анткени Адам Уулу өзүнүн келер күнүндө асмандын бир четинен экинчи четине чейин жарык кылган чагылгандай баарына айкын көрүнөт. 25Бирок, адегенде ал көп азап чегип, бул уруу тарабынан четке кагылышы керек. 26Нук пайгамбардын убагында заман кандай болсо, Адам Уулунун кайра келер алдында да ошондой болот. 27Ал кезде, Нук пайгамбар кемеге кирген күнгө чейин адамдар жешти, ичишти, үйлөнүштү, күйөөгө чыгышты, бирок күтүлбөгөн жерден топон суу каптап, баарын кыйратып салды. 28лут жашаган убакта да ушундай болгон: баары жешкен, ичишкен, соода-сатык жүргүзүшкөн, эгин эгишкен, үй салышкан. 29Бирок лут Содом шаарынан чыккан күнү асмандан от аралаш күкүрт жаап, баарын кыйратты. 30Адам Уулу келген күнү да так ошондой болот. 31Ошол күнү ким үйдүн төбөсүндө жүрсө, үй ичинде калган буюмдарымды алып чыгам дебесин, ким талаада жүрсө, артына кайтпасын. 32луттун аялын эстегиле! 33Жанын сактоого аракеттенген адам, жанынан айрылат, ким жанын Кудай үчүн аябаса, аны сактап калат. 34Силерге айтып коeюн: ошол түнү бир үйдө жаткан эки адамдын бири алынат, экинчиси калтырылат. 35Жаргылчак тартып олтурушкан эки аялдын бири алынат, экинчиси калтырылат.

37Ошондо шакирттери Исадан:

— Эгебиз, бул кай жерде болот? — деп сурашты.

— Тарп кай жерде болсо, кузгундар да ошол жерде топтолушат. Мен да ошондой ачык көрүнүп келем, — деп жооп берди Иса.

18-бөлүм

Кудайдан сураган алат.

1Иса шакирттерине дайыма сыйынып, кайгыга чөкпөө керектигин насааттап, мындай ибаратты айтты: 2«Бир шаарда Кудайдан да коркпогон, адамдардан да уялбаган казы болуптур. 3Ошол эле шаарда дагы бир жесир аял турчу экен. Ошол аял казыга улам-улам келип:

— Доочумдан мени коргой көрүңүз! —деп суранат.

4Бирок көпкө чейин казы аны коргогусу келбеди. Акырында ал ичинен:

— Мен Кудайдан коркпойм, адамдардан да уялбайм. 5Бирок мына бул жесир мага тынчтык бербей жатканы үчүн коргоп коeюн, антпесем кайта-кайта келе берип, тажатат, — дейт.

6Ыймансыз казынын айтканын көрдүңөрбү, — деди Эгебиз сөзүн аяктап жатып. — 7Ал эми Кудай ага күнү-түнү жалбарып турган, ал өзү тандап алган пенделерин коргобой, анан зарыктырмак беле? 8Силерге айтып коeюн: Кудай аларга коргоону маалкатпай жиберет. Бирок Адам Уулу келгенде жер бетинен ишенимди табаар бекен?»

Өзүн көтөргөн басынтылат, өзүн төмөн кармаган көтөрүлөт.

9Өздөрүн такыбаа санашып, өзгөлөрдү өйдөдөн карашкан кээ бирөөлөргө Иса мындай ибаратты айтты: «10Эки адам сыйынуу үчүн ыйбадатканага барышыптыр: бири фарисей, экинчиси салыкчы экен. 11Фарисей туруп алып, мындай деп сыйынат:

— Яа, Кудай! Мен башкалардай талап-тоногуч, адамдарды какшатып жабыр тарттыргыч, нике бузгуч же мынабу турган салыкчы сыяктуу болбогонума шүгүр! 12Бир жумада эки жолу орозо кармайм, бардык кирешемдин ондон бирин1 сага берем.

13Арт жагында турган салыкчы болсо башын көтөргөнгө да батына албай, капаланып, көкүрөгүн койгулап2:

— Оо Кудай, мендей күнөөкөргө ырайым кыла көр! — деп сыйынат. 14Силерге айтып коeюн: фарисейден көрө бул киши үйүнө акталып кайтат. Анткени өзүн көтөргөн ким болбосун басынтылат, ал эми өзүн төмөн кармаган ар ким көтөрүлөт.

Кудай падышачылыгын наристедей кабыл алуу керек.

15Колун коюп, батасын берсин деп, Исанын алдына балдарды да алып келишти. Шакирттери муну көрүп, алып келгендерди зекип, тыюу сала башташты. 16Бирок Иса балдарды жанына чакыртып, шакирттерге айтты: «Балдардын мага келишине жол бергиле, аларга тыюу салбагыла! Себеби Кудай падышачылыгы ошондойлордуку. 17Силерге ачыгын айтайын: ким Кудай падышачылыгын баладай кабыл албаса, ага кире албайт, — деди.

Бул дүйнөнүн жана Кудай падышачылыгынын байлыгы

18Башчылардын бири Исадан:

— Жакшы Устатым! Түбөлүк өмүргө ээ болуум үчүн эмне кылуум керек? — деп сурады. 19Иса ага:

— Эмне үчүн мени жакшы деп жатасың? Бир гана Кудайдан башка эч ким жакшы эмес. 20Анын осуяттарын билесиң да: «Бузуктук кылба, киши өлтүрбө, уурулук кылба, жалган күбөлүк айтпа, ата-энеңди сыйла!».

21— Булардын баарын жаштайымдан так сактап келе жатам, — деди башчы. 22Иса муну укканда:

— Сага дагы бир нерсе жетишпейт. Колуңдагы дүнүйөңдү сатып, бей-бечараларга таратып бер, ошондо сенин байлыгың көктө болот. Анан кайтып келип, мени ээрчи, — деди.

23Ал муну укканда терең кайгыга батты. Анткени ал өтө бай киши эле. 24Иса анын терең кайгырганын көрүп:

— Байлыгы барлардын Кудай падышачылыгына кириши кандай кыйын! 25Байдын Кудай падышачылыгына кирүүсүнөн көрө төөнүн ийненин көзүнөн өтүшү оңой, — деди. 26Муну уккандар:

— Анда ким куткарыла алат? — дешти. 27Иса:

— Адамдын колунан келбеген нерсе Кудайдын колунан келет, — деди. 28Петир болсо:

— Мына, биз баарын таштап, сени ээрчип жүрөбүз, — деди. 29Иса шакирттерине:

— Силерге чындыкты айтып коeюн: Кудай падышачылыгы деп, аялын, үй-жайын, туугандарын, ата-энесин, бала-чакасын таштап чыккан адам 30бул дүйнөдө андан да көп эсе жакшылык таап, акыретте болсо түбөлүк өмүргө ээ болот, — деди.

Исанын өз өлүмү тууралуу үчүнчү ирет айтышы.

31Иса он эки шакиртин жанына чакырып алып, аларга:

— Биз азыр Иерусалимди көздөй өр тартып баратабыз. Ошол жерде Адам Уулу тууралуу жазылган бардык пайгамбарчылык сөздөр ишке ашат. 32Аны жат элдиктердин колуна тапшырышат. Алар аны мазактап, кордошот, бетине түкүрүп, 33камчы менен сабашат, аягында өлтүрүшөт. Бирок ал үчүнчү күнү кайра тирилет, — деди.

34Бирок да шакирттери Исанын айтканынан эч нерсе түшүнүшпөдү. Бул сөздөр алар үчүн купуя сыр эле, ошондуктан айтылган сөзгө маани беришкен жок.

Исанын сокурду айыктырышы

35Иса Эрико шаарына жакындап калганда, жолдун четинде бир сокур кайыр тилеп олтурган эле. 36Алдынан топураган эл өтүп бара жатканын угуп:

— Эмне болуп кетти?— деп сурады.

37— Назареттик Иса өтүп баратат! —дешти ага. 38Ошондо сокур:

— Дөөттүн уулу, мага кайрым кыла көр! — деп кыйкырып жиберди. 39Алдыда келе жаткандар болсо:

— Үнүңдү чыгарба! — деп тыйып коюшту. Бирок ал:

— Дөөттүн уулу, мага кайрым кыл! — деп, мурдагыдан да катуу кыйкырды. 40Ошондо Иса токтоп, сокурду жанына алып келүүнү буюрду. Сокур маңдайына келгенде, Иса андан:

41Сага эмне керек? — деп сурады. Ал:

— Таксыр, көзүм көрүп калса экен! — деди. 42Иса ага:

— Көзүң көрсүн, ишенимиң сени айыктырды, — деди. 43Ошол замат сокурдун көзү ачылып, көрүп калды. Ал Кудайга алкышын жаадырып, Исанын артынан ээрчиди. Муну көргөн элдин баары Кудайды даңкташты.

19-бөлүм

Закайдын Кудай жолуна түшүшү

1Иса Эрико шаарын аралап өтүп баратты. 2Ошол жерде Закай аттуу киши бар эле. Ал салыкчылардын чоңу болуп, абдан бай болчу. 3Ал Исаны көрүүгө, ким экенин билүүгө куштар эле. Бирок боюнун кыскалыгынан, анын үстүнө элдин көптүгүнөн улам көрө албады. 4Исаны көрүү үчүн алдыга жүгүрүп барып, бир тыт дарагына чыкты, себеби Иса ошол жол менен өтүшү керек эле. 5Иса ошол тушка келгенде, жогору жакты карап:

— Закай, тезирээк ылдый түш! Мен бүгүн сенин үйүңө конушум керек, — деди. 6Закай дароо төмөн түштү. Исаны кубаныч менен тосуп алып, конок кылды.

7Муну көргөндөрдүн баары нааразы болушуп, өз ара күңкүлдөштү:

— Ал күнөөкөрдүн үйүнө конокко барган эмнеси!

8Закай болсо ордунан туруп:

— Таксыр, мүлкүмдүн теңин кедей-кембагалдарга берем. Эгер бирөөнү алдап, акысын жеген болсом, аны төрт эселеп кайтарып берем, — деди. 9Ошондо Иса:

— Бүгүн бул үйгө куткарылуу келди! Анткени бул киши да Ибраим атанын чыныгы урпагынан экен. 10Адам Уулу жоголгонду издеп таап, куткаруу үчүн келди, — деди.

Он дилде жөнүндө ибарат

11Иса Иерусалимге жакындап калгандыктан, аны угуп турган калайык Кудай падышачылыгы келет деп ойлошчу.

12Иса аларга мындай ибарат айтты: «Бир ак сөөк адам хандыкка шайланып келиш үчүн алыс өлкөгө жөнөйт. 13Кетээрде өзүнүн он кулун чакырып алып, ар бирине бир алтын дилдеден1 берип:

— Мен кайтып келгиче бул акчаны иштетип тургула! — дейт.

14Бирок эли аны жек көрчү экен. Ошондуктан анын аркасынан элчи жөнөтүшүп:

— Анын бизге хан болушун каалабайбыз, — деп айттырышат. 15Бир күнү ошол киши хан шайланып, кайра кайтып келет. Берген акчаларынан кимиси кандай пайда өндүргөнүн билиш үчүн кулдарын жанына чакыртат. 16Биринчиси келип:

— Таксыр, сиздин акчаңыз он дилде тууду, — дейт. 17Хан ага:

— Жарайсың, жакшы кулум! Кичине иште ишенимдүү болдуң, эми он шаардын акими бол, — дейт. 18Экинчиси келип:

— Таксыр, сиздин акчаңыз беш дилде тууду, — дейт. 19Хан ага:

— Сен да беш шаарга аким бол, — дейт.

20Үчүнчү кул келип:

— Таксыр, мына дилдеңиз, мен аны түйүнчөккө түйүп сактадым. 21Мен сизден корктум, анткени сиз койбогон жерден алган, экпеген жерден оргон катаал адамсыз, — дейт. 22Хан ага:

— Эй, ыймансыз кул, сени өз оозуңдан чыккан сөзүң менен жазалайм! Менин койбогон жерден алып, экпеген жерден оргон катаал адам экенимди билет экенсиң го? 23Муну билип туруп, эмне үчүн менин дилдемди жок дегенде карызга берип, өстүргөн жоксуң? Мен кайтып келип, кирешеси менен албайт белем, — дейт. 24Андан соң жанындагыларга айтат:

— Мындан дилдени алып, он дилдеси барга бергиле! — дейт.

25 — Таксыр, анын он дилдеси бар го, — дешти алар.

26— Силерге айтып коeюн: ким берилгенди туура пайдалана билсе, ага дагы берилет. Ал эми пайдалана билбегендин бар болгону да тартылып алынат. 27Мени өздөрүнө хан кылууну каалабаган душмандарымды ушул жерге алып келип, менин көзүмчө башын алгыла! — дейт».

Исанын Иерусалимге кириши

28Иса сөзүн бүтүп, Иерусалим тарапка жолун улантты.

29Зайтун тоосунун этегиндеги Бетфагия менен Бетания айылдарына жакындаганда, Иса эки шакиртин жөнөтүп жатып, аларга мындай деди:

30— Бет алдыңардагы айылга баргыла. Ага кирериңер менен али миниле элек, байлануу турган бир такайды көрөсүңөр. Аны чечип алып, жетелеп келгиле. 31Эгер бирөө силерден: «Муну эмне чечип жатасыңар?» деп сураса, «Эгебизге керек болуп жатат» деп жооп бергиле. 32Шакирттер барып, Исанын айтканын табышты. 33Алар такайды чечип жатканда, анын ээлери:

— Эшекти эмне чечип жатасыңар? — деди. 34Шакирттер:

— Эгебизге керек болуп жатат, — деп жооп беришти. 35Алар такайды Исага жетелеп келишти да, чапандарын чечип, ага жаап, Исаны мингизишти. 36Иса такайды минип бара жатканда, урмат-сый көрсөтүшүп, жолуна чапандарын төшөштү. 37Зайтун тоосунан төмөн түшө турган жолго жеткенде, шакирттеринин баары мурда жасаган кудуреттүү кереметтер үчүн Кудайды кубана даңктай башташты:

38«Эгебиздин атынан келе жаткан Падышага алкыш! Көктө бейкуттук болсун, Кудайга урмат болсун!»

39Ошондо эл арасындагы кээ бир фарисейлер Исага:

— Устат, шакирттериңди тыйгын! — дешти. 40Бирок Иса аларга мындай жооп берди:

— Силерге айтып коeюн: эгер алар унчукпай калышса, анда таштар кыйкырып жиберишет.

Ай, Иерусалим, Иерусалим

41Иса шаарга жакындап калганда, аны карап туруп, ыйлап жиберди. Анан мындай деди:

42— Ушул күнү тынчтык үчүн эмне керек экенин, жок дегенде, сен билсеңчи. Бирок ал азыр сенин көзүңдөн жашыруун. 43Башыңа каран күн түшүп, касташкандарың айланаңды казып, туш тарабыңдан кысымга алышат. 44Таш-талканыңды чыгарып, койнуңдагы балдарыңды кырышат. Кудайдын сага келген саатын билбей калганың үчүн сени жер менен жексен кылышат.

Ибадаткананын тазаланышы жана эки жүздүү эл башчыларынын арам ойлору

45Ошондон кийин Иса Иерусалимдеги ыйбадатканага кирип, андагы соодагерлерди кууп чыга баштады. 46Аларга мындай деди:

— Ыйык жазууда «Менин үйүм сыйына турган үй болсун» деп жазылган. А силер аны каракчылардын үңкүрүнө айлантып жибериптирсиңер!

47Иса ар күнү ыйбадатканада таалим берип жүрдү. Ал эми эл башчылары, башкы дин кызматчылары жана дин мугалимдери анын көзүн тазалагысы келишти, 48бирок бул максаттарын ишке ашыра турган жолду таба алышпады. Себеби жамы журт Исанын маңдайынан кетпей, сөзүн угушаар эле.

20-бөлүм

Исанын укугу тууралуу суроо

1Иса ыйбадатканада таалим берип, жакшы кабарды жарыялап жүргөн ошол күндөрдүн биринде башкы дин кызматчылары жана дин мугалимдери эл башчылары менен бирге келишип, 2ага суроо беришти:

— Бизге айтчы, сен бул иштерди кайсы бийлигиң менен кылып жатасың? Буларды кылышка укукту сага ким берди? — дешти. 3Иса аларга мындай жооп берди:

— Мен да сиздерге бир суроо берейин, жооп бериңиздерчи: 4Жакыя адамдарды сууга чөмүлдүрүү расмисинен өткөрүүгө укукту кимден алды эле? Кудайданбы же адамдарданбы?

5Ошондо алар өз ара мындай деп акылдаша кетишти:

— Эгер Кудайдан десек, ал: «анда неге Жакыяга ишенбедиңиздер?» дейт. 6А эгер адамдардан десек, элдин баары бизди ташбараңга алат, анткени алар Жакыяны пайгамбар деп бекем ишенишет эмеспи.

7Акырында мындай деп жооп беришти:

— Кимден экенин билбейбиз.

8Иса аларга:

— Андай болсо, мен да бул иштерди кайсы бийлик менен кылып жатканымды айтпайм, — деди.

Бейоопа багбандар

9Анан Иса элге кайрылып, мындай ибаратты айтты:

«Бир киши жүзүм багын отургузуп, багбандарга ижарага берип, өзү узак убакка башка жакка кетиптир. 10Түшүм жыйноо убагы келгенде, ошол бактын жемишинен берсин деп, багбандарга бир кулун жиберет. Бирок багбандар аны сабап, куру кол жиберишет. 11Ошондо жүзүмзардын ээси дагы бир кулун жиберет. Алар аны да сабап, кордоп, куру кол жиберишет. 12Үчүнчүсүн жибергенде, аны да жарадар кылып, тышка ыргытып салышат. 13Ошондо жүзүмзардын ээси:

— Эми эмне кылсам? Сүйүктүү уулумду жиберейин. Мүмкүн, андан ийменишээр, — дейт. 14Бирок жүзүмчүлөр аны көргөндө өз ара акылдашып:

— Бул — мураскор. Мурас бизге калсын үчүн аны өлтүрөлү, — дешет да, 15 жүзүмзардан сыртка кууп чыгып, өлтүрүп салышат. Эми жүзүмзардын ээси аларга эмне кылат? 16Келип, багбандардын шорун курутат жана жүзүмзарды башкаларга берет.

Муну угуп турган эл:

— Анын бетин ары кылсын! — деп жиберишти. 17Иса аларга карап:

— Ыйык жазмалардагы: «Куруучулар кереги жок деп четке чыгарып таштаган таш үйдүн негизги ташы болуп калды!» деген сөз эмнени билдирет? 18Ошол ташка ким куласа, таш-талканы чыгат. Ал эми ал таш кимдин үстүнө түшсө, ошону былчыйта басат, — деди.

Кудайдыкын Кудайга бергиле

19Башкы дин кызматчылары менен дин мугалимдери Исанын бул ибаратты аларга карата айтканын түшүнүшүп, ошол жерден эле колго түшүргүсү келишти, бирок элден коркушту. 20Сөзүнөн кыйкым таап, римдик губернатордун колуна тапшырып, соттотуу үчүн алар Исаны аңдытып, такыбаа болумуш болуп, анткорлонушкан тыңчыларын жиберишти.

21Тыңчылар Исага мындай суроо узатышты:

— Устат, сиздин ак сүйлөп, туура таалим берериңизди билебиз. Бет карамалык кылбастан, элди чынында эле Кудай жолуна үйрөтөсүз. 22Айтыңызчы: биз Рим императоруна салык төлөсөк болобу же болбойбу? — деп сурашты. 23Алардын арам оюн байкаган Иса:

24— Мага бир күмүш тыйынды көрсөткүлөчү. Анын бетиндеги сүрөт менен жазуу кимдики? — деди.

— Падышаныкы, — деп жооп беришти алар. 25Ошондо Иса:

— Андай болсо, падышаныкын падышага, ал эми Кудайдыкын Кудайга бергиле! — деди.

26Ошентип алар аны эл алдында сөзүнөн кармай албай, анын жообуна таң калышып, унчуга албай калышты.

Кайра тирилүү жөнүндө

27Ошондо кайра тирилүү мүмкүн экендигине ишенишпеген саддукейлердин кээ бирөөлөрү келип, Исага суроо беришти:

28— Устат! Муса пайгамбар мындай деп жазып кеткен: «Эгер аялы бар бирөө дүйнөдөн баласыз өтүп кетсе, иниси анын аялын алып, агасынын тукумун уласын». 29Жети бир тууган бар эле. Эң улуусу аял алып, бала көрбөй өлдү. 30Аялды экинчиси алып, ал да баласыз кайтыш болду. 31 Анан үчүнчүсү алып, андан кийин ушундай эле себеп менен башкалары да ошол аялга үйлөнүшүп, аркасынан бала көрбөй, өтүп кетишти. 32Акыры аял да каза болду. 33Эми, кыямат кайымда кайта тирилгенде ошол аял кимисиники болот? Ал жетөөнө тең аял болбодубу!

34Иса аларга мындай жооп берди:

— Бул дүйнөдөгүлөр аял алышып, күйөөгө тийишет. 35Ал эми бейишке татыгандар кайра тирилгенде, о дүйнөдөн аял да алышпайт, күйөөгө да чыгышпайт. 36Алар периштелер сыяктуу эч качан өлбөйт, анткени алар кайра тирилтүүчү Кудайдын балдары болуп калышат.

37Муса пайгамбардын өзү да жалындаган бадал жөнүндөгү аңгемеде1 Эгебизди Ибраимдин Кудайы, Исхактын Кудайы жана Жакыптын Кудайы деген. 38Демек, Кудай — өлгөндөрдүн эмес, тирүүлөрдүн Кудайы. Анткени Анын алдында баары тең тирүү да!

39Ошондо дин мугалимдери:

— Устат, сиз абдан жакшы жооп бердиңиз! — дешти. 40Мындан соң ага суроо берүүгө батына алышпады.

Машаяк кимдин уулу?

41Иса аларга мындай деди:

— Эл эмне үчүн Машаякты Дөөт уулу дешет? 42Дөөт Забур китебинде:

«Жараткан Эге Эгеме деди мындай:

43Мен жоолоруңду бут алдыңа жыкканча,

Менин оң жагымдагы сыйлуу жерге отуруп тур!»1 — деген. 44Демек, Дөөт Машаякты Эгем деп атаган болсо, анда кандайча Машаяк Дөөт уулу болот?

Эки жүздүү динчилдерден сактангыла

45Элдин баары Исаны угуп турганда, ал шакирттерине кайрылып мындай деди:

46— Узун чапан кийип алып, жайкала басканды, базарларда элдин эпилдеп саламдашканын, синагогадагы алдыңкы орундарда, конокто төрдө отурганды жакшы көргөн дин мугалимдеринен сактангыла! 47Алар жесирлердин ырыскысын жеп, атайын элге көрүнүш үчүн узакка сыйынышат. Булардын жазасы абдан оор болот.

(Толук версиясы:  pdf doc)
5-9-баптар  10-14-баптар  21-24-баптар 

      РЕСУРСТАР
      Жараткан Кудай ким?
      Иса Машаяк ким?
      Ким мени куткарат?

      Audio
      Photo
      Video
      Кыргызча Библия
      Библия на русском
      Download Bible
      Пайдалуу кеңештер
      Суроо-жооптор
      Глoссарий
           


© 2010 Bishkek, Kyrgyzstan


Site Meter
Hosted by uCoz