Ru  En

ЖАҢЫ КЕЛИШИМ
Матайдын кабары
Марктын кабары
Луканын кабары
Жахандын кабары
Элчилердин иштери
Римге кат
Коринфке 1-кат
Галатага кат
Эфеске кат
Филипияга кат
Колосага кат
Салоникага 1-кат
Салоникага 2-кат
Тимотейге 2-кат
Титке кат
Филемонго кат
Жакыптын каты
Петирдин 1-каты
Петирдин 2-каты
Жахандын 1-каты
Жахандын 2-каты
Жахандын 3-каты
Яхуддун каты
Жаханга көрүнгөн аян

ЭСКИ КЕЛИШИМ
Башталыштар
Египеттен чыгуу
Даталар 1, 2, 3
Забур
Акылмандык
Ашыктык ыры
Иcаия пайгамбар
Амос пайгамбар
Абди пайгамбар
Жунус пайгамбар
Нахум пайгамбар
Акай пайгамбар
Закария пайгамбар
Малахия пайгамбар
Download Bible

УЛУКТУН СYЙYHЧY КИТЕБИ
(Толук версиясы:  pdf doc)
1-4-баптар   5-9-баптар  15-20-баптар  21-24-баптар 

10-бөлүм

Исанын жетимиш эки шакирти

1Ушундан кийин Эгебиз Иса өзүнө дагы жетимиш эки шакирт тандады. Аларды Иса өзү барар жердеги бардык шаарлар менен айылдарга алдын ала өзүнөн мурун эки-экиден жиберип, мындай деди:

2— Оро турган эгин көп, бирок орокчулар аз. Ошондуктан өз эгин талаасына оруучуларды жөнөтүш үчүн эгин Эгесине жалынгыла. 3Кана эмесе, баргыла, мен силерди карышкырлардын арасына козуларды жибергендей жөнөтүп жатам. 4Капчык да, баштык да, ашыкча бут кийим да албагыла жана жолдо бирөөлөр менен саламдашып, убактыңарды коротпогула. 5Кандай үйгө кирсеңер да, адегенде: үйүңөрдө тынчтык болсун! — деп батаңарды бергиле. 6Эгерде үйдө саламыңарга арзый турган адам бар болсо, батаңар кабыл болот, жок болсо, өзүңөргө кайтат. 7Алдыңарга койгон ашка топук кылып, ал үйдө калгыла. Анткени кызматчы эмгек акысын алууга татыктуу. Үйдөн үйгө өтпөгүлө. 8Шаарга киргениңерде анын тургундары кабыл алышса, анда тамагын жегиле, 9ооруларын айыктыргыла да Кудай падышачылыгы силерге жакындады дегиле. 10Эгерде кабыл албай коюшса, анда көчөлөргө чыгып: 11«Шаарыңардан бутубузга жуккан чаңды кайра өзүңөргө наалат катары кагып жатабыз». Бирок билип койгула, Кудай падышачылыгы жакындап калды дегиле. 12Силерге айтып коeюн: Кыямат күнү келгенде, ал шаарга караганда Содом шаарынын2 акыбалы жеңилирээк болот.

13Эй, шордуу Коразин! Эй, шордуу Бетсайда! Эгерде силер көргөн Кудайдын кудуретин Тир менен Сидон көргөндө, эбак эле аттиң деп, бармагын тиштеп, катуу кайгырып, тобо келтирмек. 14Эми акыр заман болгондо Тир менен Сидондун да акыбалы силердикинен жеңилирээк болот. 15А сен, Капарнаум, атым чыгып, даңазаланам деп ойлойсуңбу? Жок, тозокко жетип кулайсың.

16Кимде-ким силерди укса, мени укканы, кимде-ким силерди четке какса, мени четке какканы, ал эми кимде-ким мени четке какса, мени Жибергенди четке какканы.

Жетимиш эки шакирттин кайтып келиши

17Жетимиш эки шакирт жүздөрүндө кубаныч менен кайтып келишип, Исага:

— Эгебиз, сенин атыңды атаганда, бизге жиндер да багынышты! — дешти. 18Иса аларга:

— Мен шайтандын чагылгандай болуп, жерге түшкөнүн көрдүм. 19Мына, мен силерге жыландар менен чаяндарды таптап, жоонун бардык күчтөрүн жеңе турган бийлик бердим. Эч нерсе силерге зыян кыла албайт. 20Бирок жиндердин силерге багынганына эмес, атыңардын бейиштеги китепке жазылганына кубангыла.

21Ыйык Рухка толгон Иса кубанычтан катуу толкунданып кетти.

— Оо, Ата, асман менен жердин Эгеси! — деди Иса, — Сени мактап, даңазалайм, анткени сен бул иштерди даанышмандар менен акылмандардан жашырып, бала сыяктангандарга ачып бердиң. Ооба, Атаке, сенин ак тилегиң ушундай болчу.

22 — Атам бардык нерсени мага өткөрүп берген. Уулунун ким экенин Атасынан башка эч ким билбейт. Атасынын ким экенин да Уулунан жана Уулу ачып бергиси келген кишиден башка эч ким билбейт.

23Анан шакирттерине бурулуп, мындай деди.

— Силер көргөндү көргөн көздөр кандай бактылуу. 24Силерге айтып коeюн: далай-далай пайгамбарлар менен падышалар силер көргөндү көргүсү келген, бирок көрө алышпады, силер укканды уккусу келген, бирок уга алышпады.

Динчилдик жана боорукерлик

25Ошондо кайсы бир мыйзамчыл ордунан туруп, Исаны сынай сурады:

— Устат, эмне кылсам түбөлүк жашайм? — деди 26Иса ага:

— Мыйзам китебинде1 эмне деп жазылган? Эмнени окуп жүрөсүң? — деди. Тигил айтты:

27— «Кудай Эгеңди чын жүрөгүңдөн, жан-дилиңден берилип, бар күчүңдү үрөп, бүт эс — акылың менен сүй жана жакын адамыңды өзүңдү сүйгөндөй сүй!» — деп жазылган.

28— Сен туура жооп бердиң, — деди Иса ага. — Ушундай кыл, ошондо түбөлүк жашайсың. 29Тиги болсо өзүн актагысы келип:

— А менин жакын адамым ким? — деп сурады. 30Ошондо Иса мындай ибарат менен жооп берди:

— Бир адам Иерусалимден Эрико шаарына түшүп келе жатып, жолдо каракчыларга туш болот. Алар анын кийимин сыйрып алып, аябай сабап, чала өлүк кылып таштап кетишет. 31Ошол жол менен бир дин кызматчы түшүп бара жаткан. Ал бул кишини көрүп, жолдун аркы жээги менен кыя басып, өтүп кетет. 32Дагы бир леби ушул жол менен бара жатып, бул адамды көрүп, жолдун аркы жээги менен кыя басып, өтүп кетет. 33Аңгыча бир самариялык жолоочу келет. Ал бул кишини көрүп, боору ооруп, 34жанына басып келип, жарааттарын шарап менен жууп, май менен майлап, таңып, эшегине артып, мейманканага алып барып, ага кам көрөт. 35Кийинки күнү мейманкананын ээсине эки күмүш дилде берип: «Бу кишиге кам көрүп кой. Эгер артык чыгым болсоң, кайтканымда кайрып берем» — дейт. 36Эми сен кандай деп ойлойсуң: ушул үчөөнүн кимиси каракчыларга туш болгон кишиге жакын адам болот?

37Мыйзамчыл Исага карап:

— Албетте, кайрым кылганы, — деп жооп берди.

— Бар, сен да ушундай кыл! — деди Иса ага.

Адам баласы үчүн эң керектүү нерсе — Исанын жанында болуу

38Иса шакирттери менен жолун улантып, келе жатып, бир айылга келди. Бул айылдан Марипа деген бир аял аны үйүнөн тосуп алды. 39Бул аялдын Мария аттуу сиңдиси бар эле. Ал Исанын аяк жагында олтуруп алып, сөзүн угуп жатты. 40Марипа болсо конокту жакшылап күтүүнүн камын ойлоп, убара тартып жүрдү. Ал Исанын алдына келип:

— Таксыр, сиңдимдин кызматтын баарын жалгыз мага таштап койгону сизге баары бирби? Ага айтып коюңузчу, мага жардамдашсын, — деди.

41— Эх, Марипа, Марипа! — деди ага Иса, — Сен убара болуп, көп түйшүк тартасың. 42Бирок керектүүсү — бир эле нерсе. Мария жакшы жагын тандап алды, муну андан эч ким тартып ала албайт.

11-бөлүм

Сыйынуу тууралуу сөз

1Бир күнү Иса бир жерде сыйынып отурду. Ал сыйынуусун аяктаганда шакирттеринин бири:

— Эгебиз, Жакыя өз шакирттерине үйрөткөндөй, сен да бизге сыйынганды үйрөтчү, — деди. 2Иса аларга айтты:

— Сыйынганыңарда мындай дегиле:

Оо Кудай Ата!

Сенин ыйык ысмың ардакталсын.

Сенин падышачылыгың келсин.

3Күнүмдүк наныбызды күн сайын берип турагөр.

4Күнөөлөрүбүздү кечир, анткени биз да сен кечиргендей бизге күнөө кылгандардын баарын кечирип жатабыз.

Бизди шайтандын азгырыгынан сактай көр.

5Иса сөзүн улап, дагы мындай деди:

— Бирөөңөрдүн досуңар бар болсун дейли, түн ортосунда досуна барып: «Досум, карызга үч нан берип турчу, 6сапардагы досум келип калып, алдына коeрго эч нерсем жок болуп жатат», — дейт. 7Үй ээси болсо: «Эй, койчу, тынчымды албай, эшикти кулпулап салгам, бала-чакам да төшөгүмө кирип, жатып алышты, эми туруп, сага бере албайм», — дейт. 8Силерге айтам: үй ээси досчулук үчүн бербесе да, өтүнө берип, тажаткандыгынан улам туруп, канча сураса, ошончо берет. 9Ошондуктан силерге айтып коeюн: сурагыла, ошондо силерге берилет. Издегиле, ошондо табасыңар. Тыкылдаткыла, ошондо эшик силерге ачылып берилет. 10Анткени ар бир сураган алат, издеген табат, тыкылдатканга ачылат. 11Араңардагы кандай ата баласы балык сураса, жылан берсин, 12жумуртка сураса, чаян берсин! 13Ошентип, силер жаман болсоңор да, балдарыңарга жакшы нерселерди бергенди билесиңер. Демек, андан бетер, асмандагы Атаңар да сурагандарга Ыйык Рухту берет.

Кудай кудурети жана кара күч

14Бир жолу Иса бир адамды дудук кылып койгон жинди андан кууп чыкты. Жин чыкканда дудук сүйлөй баштады. Муну көргөндөр аң-таң болушту. 15Кээ бири: «Бул жиндердин башчысы — Белзебулдун күчү менен жиндерди кубалап жатат», — дешти. 16Кээ бири сынап, асмандан кереметтүү жышаан көрсšтүүсүн талап кылышты. 17Мындай ойлорун билген Иса аларга айтты:

— Ичинен бөлүнүп-жарылган мамлекет бош калат, ыркы кеткен үй кыйрайт. 18Эгер шайтан ичинен бөлүнүп-жарылса, анын падышачылыгы кантип аман калат? А силер болсо «Белзебулдун күчү менен жиндерди кубалап жатат» дейсиңер. 19Эгер мен «Белзебулдун күчү менен» кубалап жатсам, анда өзүңөрдөн адамдарыңар кимдин күчү менен кубалап жатышат? Ушул себептен алар силерге сот болушуп, катаңарды ашкерелешет.

Кудай кудурети жана жин-шайтан

20 Эгерде мен жиндерди Кудайдын кудурети менен кубалап жаткан болсом, демек, силерге Кудайдын падышачылыгы жетти.

21Эгерде күчтүү адам курал-жарак алып, үйүн кайтарып турса, анда анын мүлкү коопсуздукта болот. 22Бирок андан ашкан күчтүү бирөө кол салып, жеңип алса, анда анын ишенген куралын тартып алып, колуна түшкөн олжону таратып жиберет.

23Ким мен тарапта болбосо, ал мага каршы. Ким мени менен бирге чогултпаса, ал чачат.

24Адамдан чыккандан кийин, кара күч эс ала турган жай издеп, суусуз жерлерди кезет. Таба албаган соң: «Кой, чыккан үйүмө барайын», — дейт. 25Келип, өзүнүн чыккан жеринин шыпырылып, тазаланганын көрөт да, 26кайра барып, өзүнөн да жаман жети жинди ээрчитип келет. Анан баягы адамга кайра кирип, жашай баштайт. Ошондо бул адамга мурдагыдан да оор болот.

Ким бактылуу?

27Иса сүйлөп жатканда, эл арасынан бир аял мындай деп кыйкырып жиберди:

— Сени курсагына көтөрүп, эмчегин эмизген эне кандай бактылуу!

28— Кудай сөзүн угуп, аткаргандар андан да бактылуу, — деди Иса.

Кудайдын улуу жышааны

29Туш-туштан адамдар келип, жыйылган эл көбөйгөндө, Иса сөзүн мындай деп баштады:

— Азыркы муун — жаман муун, анын менден талап кылганы — кереметтүү жышаан. Бирок ага Жунус пайгамбардын жышаанынан башка жышаан көрсөтүлбөйт. 30Себеби Жунус Ниневия шаарындагылар үчүн кереметтүү жышаан катары жиберилгендей, Адам Уулу да бул муун үчүн кереметтүү жышаан болот. 31Шааба элинин1 ханышасы акыр замандагы сот күнүндө бул муундун адамдары менен чогуу тирилип, аларды айыптайт. Анткени ал Сулаймандын акылман сөзүн угуп кетейин деп, тээ алыстан келген болчу. Ал эми бул жерде Сулаймандан да улуу Бирөө турат. 32Ниневиялыктар сот күнүндө бул муундун адамдары менен бирге туруп, буларды айыпташат. Анткени алар Жунустун сөзүн угуп, ниеттерин өзгөртүп, тобо кылышкан. Ал эми Жунустан да улуу Бирөө бул жерде турат.

Дененин шамы

33Эч ким шамды күйгүзүп туруп, жашыруун жерге же идиштин алдына катып койбойт. Тескерисинче, киргендерге нурун чачсын деп, шамдалга коeт. 34Дененин шамы — көз. Ошондуктан көзүң тунук болсо, бүт денең да жарык болот. Эгерде көзүң арам болсо, бүт денең караңгы болот. 35Ошондуктан байка: сендеги нур караңгы болуп жүрбөсүн. 36Эгерде бүт денең эч караңгысыз, жарык болуп турса, анда сага шам нурун чачып турган сыяктуу, бүтүндөй жарык болосуң.

Сырты жалтырак ичи калтырактар

37Иса муну айтып жатканда, фарисейлердин бири аны конокко чакырды. Иса анын үйүнө кирип, дасторкондун жанына жамбаштап отурду. 38Анын тамак алдында кол жуубаганын көрүп, фарисей таң калды. 39Ошондо Эгебиз ага мындай деди:

— Фарисейлер, азыр силер идиш-аягыңардын сыртын тазалаганыңар менен, өзүңөрдүн ичиңер талоончулук менен жамандыкка толгон. 40Акылсыздар, сыртын жараткан Кудай ичин да жараткан эмеспи? 41Андан көрө идиштин ичиндегисин мусаапырларга бербейсиңерби, ошондо бардык нерсеңер таза болот эле го! 42Бирок, фарисейлер, силердин шоруңар куруйт, себеби ондук курмандыгы1 демиш болуп, жалбыз, адырашман жана ар кандай жашылчаларды бересиңер да, Кудайдын мээрими менен калыстыгынан четтеп басасыңар! Бирок бул жагына да көңүл буруп, тигил жагын да калтырбашыңар керек болчу. 43Эй, фарисейлер, шоруңар куруйт. Силер синагогалардын төрүндө олтурганды, базарларда адамдардын жагалдана салам айтып турушканын сүйөсүңөр. 44Шордуусуңар силер, анткени адамдар байкашпай, үстүнөн басып жүргөн мүрзөлөргө окшошсуңар2.

45Ошондо дин мугалимдеринин бири:

— Устат, бул сөзүң бизге да тийип жатат, — деди. 46 Иса ага мындай деди:

— Дин мугалимдери, силердин да шоруңар куруйт. Силер элге адам көтөргүс жүктү көтөртүп, өзүңөр чыпалагыңарды да тийгизип койбойсуңар. 47Силердин шоруңар куруйт, себеби аталарыңар өлтүргөн пайгамбарларга күмбөздөрдү куруп, 48алардын кылгандарын туура деп эсептеп, ал тургай ошого макул экениңерди көрсөтүп жатасыңар. 49Ошондон улам Кудай өзүнүн даанышмандыгы менен: «Мен аларга пайгамбарлар менен элчилерди жиберишет» деген бирок алардын кээсин өлтүрүп, кээсин кууп жиберишет-деген. 50Ошону менен дүйнө жаратылгандан бери — 51Абылдын1 канынан тартып, курмандык чала турган жай менен ыйык үйдүн ортосунда өлтүрүлгөн Закариянын канына чейин — баары ушул муундан талап кылынат. 52Дин мугалимдери, силердин шоруңар куруйт! Силер билимдин ачкычын колуңарга алып алып, өзүңөр кирбей, киргени жаткандарга бут тосуп келгенсиңер.

53-54Иса сүйлөп бүтүп, үйдөн чыкканы жатканда, дин мугалимдери менен фарисейлер ичинен жаман ойлошуп, сөзүнөн кыйкым издеп, суроолорду жаадырышты.

12-бөлүм

Кудайды урматтагыла жана чындыкты коркпой, ачык айткыла

1Ушул арада миңдеген киши жыйылып, бири-бирин кысып, топурашты. Иса адегенде шакирттерине кайрылып, мындай деди:

— Фарисейлердин ачыткысы — эки жүздүүлүктөн алыс болгула. 2Ачыкка чыкпас эч нерсе жок, сыртка чыкпас сыр жок. 3Ошондуктан түн ичинде айткан сөзүңөрдү жарыкта угушат, үйдүн ичинде кулакка шыбырап айткан сөзүңөр үйдүн төбөсүнөн жумурай журтка дүң болот.

4Досторум, силерге айтам: денени өлтүрүп, андан кийин башка эч нерсе кыла албаган адамдардан коркпогула. 5Кимден коркуш керектигин айтып коeюн: өлтүргөндөн кийин тозокко түшүрүүгө кудурети бар Кудайдан корккула! 6Беш чымчык эки эле тыйынга сатылат эмеспи. Бирок алардын бирин да Кудай унутта калтырбайт. 7Ал тургай, башыңардагы чачыңарды да ал санап койгон. Ошондуктан коркпогула: чымчыктардан силердин айырмаңар чоң. 8Силерге айтып коeюн: ким мени эл алдында ачык тааныса, Адам Уулу да Кудайдын периштелеринин алдында аны ачык тааныйт. 9Ким эл алдында мени танса, мен да аны Кудайдын периштелеринин алдында танып кетем. 10 Адам Уулуна каршы сөз айткан адам кечирилет, бирок Ыйык Рухка тил тийгизген адам кечирилбейт. 11Силерди синагогадагы элдин, башчылардын, бийлик башындагылардын алдына алып барышканда, эмне деп актанышты же айтышты ойлоп, түйшүктөнбөгүлө. 12Эмне дешти Ыйык Рух ошол саатта силерге үйрөтөт.

Дүнүйөкорлук жөнүндө ибарат

13Эл арасынан бирөө:

— Устат, агама айтып коюңузчу, мурасты мени менен бөлүшсүн, — деп кайрылды. 14Иса ал кишиге:

— Ким мени силерге сот же бөлүштүргүч болуп берсин деди эле? — деди. 15Анан элге кайрылып:

— Этият болгула, ар кандай дүнүйөкорлуктан алыс болгула, анткени адам өмүрү анын мал-мүлкүнүн көптүгүнө байланыштуу эмес, — деди.

16Ошондон кийин Иса аларга мындай ибаратты айтып берди:

— Бир байдын эгин талаасы жакшы түшүм берет. 17Бай ичинен ойлонот: «Эмне кылсам? Эгин жыяр жайым жок. 18Кой, минтейин: кампаларымды бузайын да, кайра чоңураак кылып салып, бардык эгиним менен мал-мүлкүмдү ошо жерге коeюн. 19Анан өз жаныма айтам: жаным, көп жылдарга жете турган байлыгың жатат. Эми эс ал, ич, же, шапар тээп шаттан. 20Бирок Кудай ага: Эй акылсыз, бүгүнкү түнү жаныңды алганы келишет. Жыйган-тергениң кимге калат? — дейт. 21Керт башы үчүн байлык топтоп, Кудайды эсине албаган адам ушундай болот.

      Көр оокаттан өйдө болуп, Кудайга ишенгиле

22Ошондуктан силерге айтып коeюн, — деди Иса шакирттерине карап, — Жаныңар үчүн «эмне жейбиз» деп, денеңер үчүн «эмне кийебиз» деп, түйшүктөнбөгүлө! 23Тамактан жан, кийимден дене артык да. 24Каргаларды карагылачы, алар эгишпейт да орушпайт, кырмандары да, кампалары да жок. Аларды Кудай азыктандырып турат. Ал эми алардан силердин айырмаңар кандай чоң. 25Кимиңер түйшүктөнүп өзүнө бир карыш бой кошо алат? 26Эгерде ушундай жарыбаган нерсе колуңардан келбесе, башкаларды ойлоп, куру убара тартуунун эмне кереги бар? 27Кызгалдактардын өскөнүн карагылачы, алар эмгектенишпейт, жип да ийришпейт. Бирок силерге айтып коeюн: Сулайман падыша да атак-даңкы ашып турганда ошолордун бириндей кийинген эмес. 28Кудай бүгүн талаада өсүп, эртең мешке таштала турган чөптү ушундай кийиндирсе, силерди андан артык кийиндирбейби, ишеними аздар! 29Ошондуктан не жеп, не ичебиз деп кабатыр болбогула! 30Дүйнөдөгү элдердин баары ушуну гана издешет, бирок силердин Атаңар бул муктаждыгыңарды билет. 31Андан көрө Кудайдын падышачылыгын издегиле, ошондо калганын Теңир силерге кошуп берет.

Чыныгы байлык асманда

32Коркпогун, кичинекей кой короо! Атаңар падышачылыгын силерге мурас кылууну ылайык көрдү. 33Мал-мүлкүңөрдү сатып, кайыр бергиле! Эскирбес, көөнөрбөс байлыктарды көккө жыйнагыла. Ал жакка ууру да жакындай албайт, күбө да жей албайт. 34Себеби байлыгыңар кайда болсо, көңүлүңөр да ошол жерде болот.

Исанын кайтып келишине даяр болгула!

35Ар дайым белиңер буулуу, чырагыңар жагылуу болсун! 36Үйлөнүү тоюнан кайта турган ээсин күтүп, каалганы кагылар замат ачууга даяр турган адамдардай болгула. 37Ээси келип, кызматчыларынын уктабай күтүп турушканын көрсө, ошол кызматчылар таалайлуу. Чын айтам: ээси аларды олтургузуп коюп, өзү белин бууп алып, кызмат кылат. 38Эгер ээси түн ортосунда болобу, таң азанда болобу келип, кулдарынын уктабай, сергек тургандарын көрсө, анда алар таалайлуу. 39Билип алгыла: эгер үйдүн ээси уурунун кайсы саатта келерин билсе, үйүн бузуп кирүүсүнө жол бербес эле. 40Ошол сыңар силер да даяр болгула, анткени Адам Уулу кайсы саатта келерин билбейсиңер.

41Ошондо Петир:

— Эгебиз, бул ибаратты бизге эле айтып жатасыңбы же бардыгынабы? — деп сурады. 42Иса жооп берип, мындай деди:

— Малайларына тамак-ашын маалында бөлүштүрүп берүү үчүн ээси алардын үстүнөн шайлап кеткен ишенимдүү, акыл-эстүү үй башкаруучу ким? 43Ээси келгенде, ошондой кылып жаткан кул кандай бактылуу. 44Силерге чын айтам: кожоюну аны бүткүл менчигинин үстүнөн башчы кылат. 45Ал эми кулу ичинен: «Ээси жакында келбейт» деп, малайларын сабап, жеп-ичип, масчылыкка берилсе, 46анда ээси ал күтпөгөн саатта келет да, башын жара чаап, ишенимсиздердин катарына кошот. 47Ээсинин каалоосун билип туруп, даярданбаган, анын каалоосун аткарбаган кул көп таяк жейт. 48Ал эми билбей калып, жазага татыктуу иш кылган кул азыраак таяк жейт. Ошол сыңары кимге көп берилсе, ошондон көп талап этилет, кимге көбүрөөк ишенип тапшырылса, андан көбүрөөк суралат.

Иса жер бетине ишеним отун таштоо үчүн келди

49Мен асмандан жерге от таштоо үчүн келдим. Ошол от тезирээк жанышын кандай каалар элем! 50Мен өзгөчө чөмүлүүдөн өтүшүм керек, ошол саатым келгиче канча кыйналам. 51Силер мени жер бетине тынчтык алып келди деп ойлойсуңарбы? Жок, бөлүнүү алып келдим десем туурараак болот. 52Анткени мындан ары бир үй ичинде эле беш киши өз ара бөлүнө башташат: үчөө экөөнө каршы, экөө үчөөнө каршы болуп, бөлүнөт. 53Атасы баласынан, баласы атасынан, энеси кызынан, кызы энесинен, кайненеси келининен, келини кайненесинен бөлүнөт.

Күнөөлөрдөн өз убагында арылуу керек.

54Иса элге мындай деди:

— Силер батыштан каптап, чыгып келаткан булутту көргөндө, «жамгыр жаайт» дейсиңер, анан чынында эле жамгыр жаайт. 55Түштүктөн шамал соксо, «күн ысык болот» дейсиңер, анан чындап эле ысык болот. 56Эй, эки жүздүүлөр, көк менен жердин кубулушун ажырата билесиңер, ал эми азыркы убактын кандай экенин кантип ажырата билбейсиңер! 57Эмне үчүн кандай кылуу туура экенин өзүңөр эмне үчүн калыстык менен чечпейсиңер ыя?58Мисалы: доочуң менен сотко бара жатканыңда жолдо андан кутулганга тырыш. Антпесең ал сени сотко сүйрөп келет да, сот жазалоочунун колуна өткөрөт, жазалоочу болсо зынданга салат. 59Айтып коeюн: акыркы тыйыныңды бермейинче ал жактан чыкпайсың.

13-бөлүм

Ниетти буруп, тобо келтирүү керек

1Ушул убакта Пилат өлтүргөн галилеялыктар тууралуу Исага кабарлашты. Пилат алар малдарын курмандыкка чалып жаткан жеринен өлтүрткөн эле. 2Иса бул кабарды айткандарга айтты:

— Бул адамдардын күнөөсү галилеялыктардын баарыныкынан чоң болгондугу үчүн ушундай балээге туш болушту деп ойлойсуңарбы? 3Жок дейм силерге, андай эмес. Эгерде ниетиңерди буруп, тобо келтирбесеңер баарыңар тең ушундай болуп, куурайсыңар. 4Силоам мунарасы басып калып, каза тапкан он сегиз кишинин күнөөсү Иерусалимде жашагандардын баарыныкынан көбүрөөк болгон деп ойлойсуңарбы? 5Жок дейм силерге, андай эмес. Эгерде ниетиңерди буруп, тобо келтирбесеңер баарыңар тең ушундай болуп, кууруйсуңар.

Жемиш берип калар

6Ушундан кийин Иса мындай ибаратты айтып берди:

— Бир адамдын жүзүмзарында олтургузулган анжир дарагы болуптур. Ошол адам жүзүмзарына келип, анжир дарагынан жемиш издеп, таба албайт да,7багбанга айтат:

— Үч жылдан бери келип, мына бул анжирден жемиш издейм, бирок таба албайм. Ошондуктан аны кыйып сал, бекер эле жерди ээлеп турат. 8Багбан айтат:

— Таксыр, быйыл да коe туруңузчу. Мен тегерегин жумшартып, кык төгүп көрөйүн. 9Жемиш берип калар. Эгер бербесе, анда эмки жылы кыя бериңиз».

Бүкүр аялдын дем алыш күнү айыгышы

10Бир дем алыш күнү Иса синагогалардын биринде таалим берип калды. 11Ал жерде жин-шайтандын таасиринен улам он сегиз жылдан бери такыр белин көтөрө албай бүкүрөйүп калган бир аял бар эле. 12Иса ошол аялды көрүп, чакырып алды да:

— Аял, дартыңдан кутул! — деп, 13колун үстүнө койду. Ошол замат бели жазылып кеткен аял, Кудайга алкыш айта баштады.

14Муну карап турган синагога башчысы Исанын дем алыш күнү айыктырганына кыжырланып, элге:

— Иш кыла турган алты күн бар го! Айыгууга дем алыш күнү келбестен, ошол күндөрү келгиле! — деди. 15Эгебиз ага айтты:

— Эй, эки жүздүү! Өзүңөр дем алыш күнү өгүзүңөрдү же эшегиңерди акырдан чечип алып, сугарганы жетелеп барбайсыңарбы? 16Ал эми он сегиз жыл бою шайтандын байлоосунда келген Ибраимдин мына бул кызын дем алыш күнү куткарса болбойт беле?

17Исанын бул сөзү ага каршы болгондордун баарын уят кылды. Турган эл анын кылган улуу иштеринин баарына кубанып жатышты.

Кудайдын падышалыгы кичинеден башталат.

18Ушундан соң Иса мындай деди:

— Кудайдын падышачылыгын эмнеге салыштырсам? Аны эмнеге окшоштурсам? 19Бир адамдын өз багына эккен кипкиченекей сары кычынын данына окшош. Урук өнүп, чоң өсүмдүккө айланат да бутактарына чымчыктар уя салат.

20— Кудайдын падышалыгын эмнеге окшотсом? — деди Иса сөзүн улантып,- — 21Ал бир аялдын үч чарадай унга салып, бүт камырды ачыткан ачыткысына окшош, — деди.

Бейиштин эшиги тар.

22Ошентип, Иса шаар-кыштактарды аралап, Иерусалимге баратты.

23Кимдир бирөө андан:

— Таксыр, аз гана адамдар куткарылабы? — деп сурап калды. Иса ага айтты:

24— Тар эшиктен2 кирүүгө тырышкыла! Силерге айтып коeюн: көп адамдар кирсек дешет, бирок кире алышпайт. 25Эгер үй ээси ордунан туруп, эшиктерин жаап алса, сыртында каласыңар да, эшигин каккылап: «Таксыр, эшикти ачып койчу бизге» дейсиңер. Үй ээси болсо: «Мен силердин ким экениңерди, кайдан экениңерди билбейм!» дейт. 26Ошондо силер: «Сени менен бир дасторкондо даамдаш элек го, биздин көчөлөрүбүздө таалим берип жүрбөдүң беле!» дей баштайсыңар. 27Үй ээси болсо: «Силерге айтып жатам, эй ыймансыздар, кимсиңер, кайдансыңар, мен билбейм, нары тургула менден!» дейт. 28Ошондо Ибраим, Исхак, Жакып жана башка бардык пайгамбарлардын Кудайдын падышачылыгында калып, а силер болсо сыртка куулганыңарды көрүп, боздоп, тишиңерди кычыратып, ачууланасыңар. 29Чыгыш менен батыштан, түндүк менен түштүктөн келгендер Кудайдын падышачылыгынан орун алышат. 30Ошондо биринчи болуп калган акыркыларды жана акыркы болуп калган биринчилерди көрөсүңөр.

Исаны кабыл албаган Иерусалим жөнүндө

31Ошол убакта фарисейлерден кимдир бирөөлөр келип:

— Бул жерден кетип калчы, Ирод сени өлтүрөм деп жатат, — дешти. Иса аларга айтты:

32— Барып, ал түлкүгө айтып койгула: «Мен бүгүн, эртең жиндерди кубалап, оорулууларды айыктырам да, үчүнчү күнү3 ишимди аяктайм». 33А бирок, кантсе да, мен бүгүн, эртең жана бүрсүгүнү сапарымды улантам, анткени пайгамбардын Иерусалимдин сыртында өлүшү мүмкүн эмес да. 34Эх Иерусалим, Иерусалим! Сен пайгамбарларды өлтүрүп, Кудайдын сага жиберилген элчилерин таш бараңга алдың. Аттиң, тоок өз балапандарын канатынын алдына чогулткан сымал сенин уулдарыңды канча ирет чогулткум келди. Бирок силер каалабай койдуңар. 35Эми мына, үйүңөр каңгырап, бош калат. Силерге айтып коeюн: «Эгебиздин атынан Келүүчүгө урмат!» деп айтаар убакка келгиче мени көрбөйсүңөр.

14-бөлүм

        Мыйзам жана ырайым

1Иса дем алыш күндөрүнүн биринде фарисейлердин кайсы бир башчысынын үйүнө конокко келди. Фарисейлер Исанын артынан акырын байкап турушту. 2Ошол убакта денесине сары суу толуп, шишик басып ооруган бир адам Исанын алдына келди. 3Ошондо Иса фарисейлер менен мыйзамчылардан:

— Дем алыш күнү дарылоого болобу? — деп сурады. 4Тигилер унчугушкан жок. Иса оорулууга колун тийгизип, айыктырды да үйүнө жиберди 5анан тигилерге:

— Араңардан кимиңер баласы же өгүзү чуңкурга түшүп калса, ал дем алыш күнү экенине карабай дароо сууруп чыгарбайт? — деген суроо берди. 6Алар болсо бул суроого жооп бере алышпады.

Төрөпейилдик жана кичипейилдик

7Конокко чакырылгандар орун тандап, төргө өтүп жатышты. Муну байкаган Иса ибарат менен мындай деди:

8— Бирөө сени тойго чакырса, төргө жулунба. Коноктордун бири сенден сыйлуураак болуп калып, 9экөөңдү тең чакырган адам жаныңа келип: «Бу кишиге ордуңду бер» деп калбасын. Ошондо уят болуп, улагага өтүп барып олтурганга туура келет. 10Конокко келгениңде төмөн жакка олтуруп жүр. Сени чакырган киши басып келип: «Досум, төргө өт» дегенде жаныңдагылардын алдында мартабаң арта түшөт. 11Анткени ким өзүн өзү көтөрсө кемсинтилет, ал эми ким өзүн төмөн кармаса көтөрүлөт.

Сыйлыкты Кудайдан күт

12Ошондон кийин чакырган адамга Иса айтты:

— Түштө же кечинде тамак жасап, конок чакыра турган болсоң досторуңду, тууган-туушкандарыңды, бай кошуналарыңды чакырба. Анткени алар кайра өзүңдү чакырып, бергениңди кайтарышат. 13Ошондуктан жакыр, майып, чолок, сокурларды чакыр. 14Алар сага кайра кайтарганга эч нерсеси болбогондуктан бактылуу болосуң. Анткени кыяматта, адилеттүүлөр тирилген кезде тиешеңди аласың.

Чакырылгандар жана тандалгандар

15 Иса менен дасторкондун жанында жамбаштап жаткандардын бири Ага:

— Кудайдын падышачылыгынан даам сыза турган адам таалайлуу! — деди. 16Иса ага мындай деди:

— Бир киши чоң той тамагын берип, көп адамдарды чакырат. 17Тамактанар маал келгенде чакырылгандарга кулун жөнөтүп: «Келгиле, баары даяр болду» деп айттыртат. 18Ошондо баары сүйлөшүп алгандай кечирим сурай баштайт экен: «Жер сатып алдым эле, барып көрүп келбесем болбойт, мени кечирип кой», — дейт биринчиси. 19Экинчиси: «Беш жуп өгүз сатып алдым эле, ошолорду сынап көргөнү баратам, мени кечирип кой», — дейт. 20Үчүнчүсү болсо: «Мен аял алдым, ошондуктан бара албайм», — дейт.

21Кул ээсине кайра келип, баарын айтып берет. Ошондо үй ээси каарданып, кулуна: «Тез бар да шаардын аянттары менен көчөлөрүн кыдырып, жакыр, майып, сокур, чолокторду алып кел бул жакка!» — дейт.

22Кийин кул ээсине келип: «Таксыр, буйругуңду аткардым, бирок дагы бош орундар бар!» — дейт. 23«Жолдорго чык да чарбактарды, кашааларды аралап өтүп, адамдарды келүүгө мажбур кыл, үйүмдүн ичи толсун! — дейт ээси, —24Силерге айтып коeюн: жанагы чакырылгандардан эч кимиси менин тамагымдан экинчи ооз тийишпейт!»

Ким Исанын шакирти боло алат?

25Жолдо Исаны көп эл ээрчип келе жатты. Иса аларга кайрылып мындай деди:

26Ким мага келип, бирок ата-энесин, үй-бүлөсүн, бала-чакасын, тууган-туушкандарын, а түгүл өз өмүрүн менден артык көрсө, ал менин шакиртим боло албайт. 27Мени өзүнүн айкаш жыгачын көтөрбөстөн2 ээрчиген адам да менин шакиртим боло албайт.

28Араңардан бирөө мунара кургусу келсе, анда ал адегенде отура калып, сарптала турган чыгымды эсептебей, аягына чыгарганга каражаты бар-жогун калчабай туруп, ишке киришеби? 29Пайдубалын куярын куюп алып, калганын бүтүрө албаса, айланадагылар: 30«Бул кайран баштаарын баштап алып, аягына чыккан жок!» — деп шылдыңдашпайбы. 31Же бир падыша башка бир падышага каршы согушка аттана турган болсо, келе жаткан каршылашынын жыйырма миң аскерине өзүнүн он миңи менен туруштук бере алабы же жокпу — олтура калып, акылдашпайбы? 32Туруштук бере албаса, каршылашы тээ алыста экенинде эле ага элчи жиберип, жансоога сурайт. 33Ушул сыяктуу эле араңардан кимиңер болбосун колунда барынын бардыгынан баш тартпаса, менин шакиртим боло албайт.

34Туз — бул жакшы нерсе, бирок ал өз даамын жоготуп койсо, калыбына келтирүүгө болобу? 35Болбойт, анткени ал кыртышка да, кыкка да жарабай калат. Ошондуктан аны ыргытып жиберишет. Эй, кулагы барлар, жакшылап угуп алгыла!

(Толук версиясы:  pdf doc)
1-4-баптар   5-9-баптар  15-20-баптар  21-24-баптар 

      РЕСУРСТАР
      Жараткан Кудай ким?
      Иса Машаяк ким?
      Ким мени куткарат?

      Audio
      Photo
      Video
      Кыргызча Библия
      Библия на русском
      Download Bible
      Пайдалуу кеңештер
      Суроо-жооптор
      Глoссарий
           


© 2010 Bishkek, Kyrgyzstan


Site Meter
Hosted by uCoz