Ru  En

ЖАҢЫ КЕЛИШИМ
Матайдын кабары
Марктын кабары
Луканын кабары
Жахандын кабары
Элчилердин иштери
Римге кат
Коринфке 1-кат
Галатага кат
Эфеске кат
Филипияга кат
Колосага кат
Салоникага 1-кат
Салоникага 2-кат
Тимотейге 2-кат
Титке кат
Филемонго кат
Жакыптын каты
Петирдин 1-каты
Петирдин 2-каты
Жахандын 1-каты
Жахандын 2-каты
Жахандын 3-каты
Яхуддун каты
Жаханга көрүнгөн аян

ЭСКИ КЕЛИШИМ
Башталыштар
Египеттен чыгуу
Даталар 1, 2, 3
Забур
Акылмандык
Ашыктык ыры
Иcаия пайгамбар
Амос пайгамбар
Абди пайгамбар
Жунус пайгамбар
Нахум пайгамбар
Акай пайгамбар
Закария пайгамбар
Малахия пайгамбар
Download Bible

УЛУКТУН СYЙYHЧY КИТЕБИ
(Толук версиясы:  pdf doc)
5-9-баптар   10-14-баптар  15-20-баптар  21-24-баптар 

Луканын cүйүнчү китеби

1-бөлүм

Кат башы

1Урматтуу Теопил, арабызда болуп өткөн окуяларды көп адамдар аңгеме кылып жаза башташты. 2Биз бул окуяларды тээ башынан бери аларды өз көзү менен көрүп, күбө болгон жакшы кабар жарчыларынан уккан элек. 3Эми, ошол окуялардын баарын баштан-аяк кылдаттык менен изилдеп чыккан соң, мен да сизге ирет-ирети менен жазып жиберүүнү туура таптым. 4Менин максатым — мурдагы сиз алган таалимдердин аныгын билдирүү.

Жакыя пайгамбардын дүйнөгө келери тууралуу кабар

5Иудей элинин падышасы Ироддун убагында Абия уруусунан чыккан Закария аттуу бир дин кызматчы болгон. Аялы Элизабет да Арун уруусунан эле. 6Экөө тең Кудай алдында ак жашап, Эгебиздин бардык осуят-парыздарын так аткарышчу. 7Алар Элизабет төрөбөгөндүктөн балалуу болушпай, экөө тең улгайып калышкан эле. 8Закария ошол кезде өз уруусунун кезеги келип, диний кызматкер катары Кудайга кызмат кылып жүргөн. 9Бир күнү диний кызматкерлер арасындагы салт боюнча чүчү кулак кармашканда Закарияга Эгебиздин ыйбадатканасына кирип, чайыр түтөтүү милдети тийди. 10Ал бул милдетин аткарып жатканда калың эл сыртта сыйынып турду. 11Ошондо чайыр түтөтө турган тактанын оң капталында Эгебиздин периштеси пайда болду. 12Аны көргөн Закария селт этип, коркуп кетти. 13Бирок периште ага:

— Закария, коркпо! Сыйынган үнүң Кудайга жетти. Аялың Элизабет сага уул төрөп берет, атын Жакыя койгун. 14Кубанычың койнуңа батпай, сүйүнөсүң, анын туулушу көп адамдарды кубанычка бөлөйт. 15Эгебиздин алдында мартабасы бийик болот. Арак-шарапты оозуна албайт. Энесинин ичинен эле Ыйык Рухка толот. 16Исраил урпактарынын көбүн өздөрүнүн Кудай Эгесине кайра алып келет. 17Аталарынын көңүлүн балдарына буруп, тоң моюндардын жүрөгүн жибитип, Эгебиздин келишине элди даярдаш үчүн Илияс пайгамбардын күч-кудурети менен Эгебизден мурда келет, — деди.

18— Муну мен кантип биле алам? Өзүм карыдым, кемпирим да улгайып калды, — деп сурады Закария периштеден.

19 Периште:

— Мен Кудай алдында турган Жебирейилмин. Сага ушул кабарды сүйүнчүлөш үчүн жиберилген элем. 20Убагы келгенде айткан сөзүм орундалат. Бирок сөзүмө ишенбей койгонуң үчүн тилден калып, айтканым орундалган күнгө чейин сүйлөбөйсүң, — деди.

21Бул арада Закарияны күтүп турган эл анын мынчалык кечиккенине таң калып турушту. 22Закария эл алдына чыкканда сүйлөй албады. Ошондо анын ыйбадаткананын ичиндеги төркү бөлмөдөн аян көргөнүн түшүнүштү. Ал кол жаңсап, сүйлөй албай, дудук болуп калды.

23Диний милдетин аткарып бүтүп, Закария үйүнө кайтты.

24-25Көп узабай эле Элизабет кош бойлуу болду. «Эл алдында «төрөбөс» деген атка калтырбай, Эгем мага назарын салды» — деп, ал беш ай бою үйүнөн чыкпады.

  Кудай жиберген Куткаруучунун дүйнөгө келери тууралуу кабар

26Элизабеттин боюндагы баласы алтынчы айга караганда, Кудай Жебирейил периштени Галилея аймагындагы Назарет шаарында жашаган Мария аттуу бир кызга жиберди. 27Ал Дөөт падышанын уругунан чыккан Жусуп деген кишиге башы байланган эле2. 28Периште Марияга келип:

— Амансыңбы, Кудайдын мээри түшкөн кыз! Эгебиз сага жар болсун! — деди.

29Бул сөздү укканда Мария абдан таң калды. «Бул кандай саламдашуу болуп кетти?» — деп ойлонуп туруп калды. 30Ошондо периште мындай деди:

— Мария, коркпогун, сен Кудай алдында ырайым таптың. 31Кош бойлуу болосуң да уул төрөйсүң. Атын Иса кой! 32Ал улуу инсан болуп, Кудай Уулу аталат. Эгебиз ага бабасы Дөөттүн падышалык тактысын берет. 33Ал Жакыптын журтуна3 түбөлүк падышалык кылып, анын падышачылыгына чек болбойт.

34— Бул кандайча болот, мен али күйөөгө чыга элекмин да? — деди Мария периштеге.

35— Сенин үстүңө Ыйык Рух түшөт да, сага Кудайдын кудуретинин көлөкөсү тиет. Мына ошол себептен төрөлө турган ыйык бала Кудай Уулу аталат. 36Эжең Элизабетти карачы! Адамдар аны «төрөбөс» дешчү эле, бирок ал да азыр, карыган чагында, боюна эркек бала бүтүп, кош бойлуу болгонуна алты ай болуп калды. 37Себеби Кудайдын колунан келбеген эч нерсе жок, — деп айтты периште. 38 Ошондо Мария:

— Мен Эгебиздин кулумун. Айтканыңыздай болсун,— деди. Анан периште көздөн кайым болду.

Мариянын Элизабетке барышы

39Ушул окуядан кийин Мария шашылыш түрдө Иудеянын тоолуу жергесиндеги шаарга жөнөдү. 40Анда жашаган Закариянын үйүнө кирери менен Элизабет менен учурашты. 41Мариянын үнүн укканда, Элизабеттин курсагындагы бала туйлап кетти. Элизабет Ыйык Рухка толуп, кубанганынан мындай деп кыйкырып жиберди:

42 — Сен аялдардын ичинен таалайлуусуң. Ичиңдеги балаң да таалайлуу. 43 Эгемдин энеси мага келгендей мен ким элем? 44Саламыңды укканда, ичимдеги балам сезип, туйлап жиберди. 45Ишеними бар, бактылуу жан экенсиң. Себеби сага айткан сөздөрүн Эгем сөзсүз орундатат.

Мариянын кубаныч ыры

46Эгемди жаным урматтайт.

  47Куткаруучум — Кудайым

  Абдан мени сүйүнттү,

  48Назарын салып кулуна

  Моюн сунганым көрдү.

  Эми бардык урпактар,

  «Таалайлуу» деп аташып,

  Атымды даңазалашат.

  49Кудуреттүү Кудайым

  Мага чоң урмат көрсөттү.

  Ысмы ыйык Кудайдын,

  50Андан корккон пенделер,

  Укумдардан тукумга,

  Мээримине бөлөнөт.

  51Кудурети менен ал,

  Улуу иштер жасаган:

  Көпкөндөрдүн ниетин,

  Чачыратып, кыйраткан.

  52Күчтүүлөрдү тактыдан

  Ал шыпырып түшүргөн.

  Алсыздарды көтөргөн,

  53Мусаапыр, ачыккандарга

  Берекесин мол төккөн.

  Байларды кур кол жөнөткөн.

  54-55Түп атабыз Ибраимге

  Жана да урпактарына

  Боломун деген мээримдүү,

  Сөздөрүн эстеп убада,

  Кызматчысы Исраилге

  Ар дайым көмөк көрсөткөн.

56Мария үч айдай эжесинин жанында болуп, анан үйүнө кайтты.

Жакыя пайгамбардын дүйнөгө келиши

57Элизабет ай-күнүнө жетип, уул төрөдү. 58Эгебиздин ага кылган бул ырайымын коңшу-колоңдору, тууган-туушкандары угуп, алар да Элизабеттин кубанычына ортоктош болушту. 59Бир жумадан кийин дегенде алар баланы сүннөткө олтургузуп, Закария деп атасынын атын коймокчу болушту. 60Бирок энеси:

— Жок, аты Жакыя болот! — деп каршы чыкты. Алар:

61— Сенин уругуңда мындай аттуу эч ким жок го, — дешти да, 62кол жаңсап, атасынан кандай ат койгусу келерин сурашты. 63Атасы колуна бир тактай алды да, «Ысымы Жакыя болсун» деп жазып койду. Буга баары таң калышты. 64Ошол эле замат Закарияга тил кирип, Кудайды алкай баштады. 65Айланада жашагандардын баарын Кудайдын коркунучу каптап, бүтүндөй тоолуу Иудеяда бул окуялардын тегерегинде кеп-сөз жүрдү. 66«Бул бала ким болор экен?» — дешип, уккандардын баары бул окуяларды эсине түйүштү. Анткени баланы кудуреттүү Эгебиз өзү колдогону анык эле.

Закариянын пайгамбарлык сөзү

67Баланын атасы Ыйык Рухка толуп, мындай деп пайгамбарлык сөзүн айтты:

  68— Израилдин Кудайы — Эгебизге алкыш!

  Анткени ал өз элине келди да куткарып алды.

  69Кулу Дөөттүн уругунан

кудуреттүү Куткаруучу жаратты.

  70Касиеттүү пайгамбарлар аркылуу

  Тээ мурдатан эле айткандай,

  71Касташкандарыбыздан

  жана бизди жек көргөндөрдүн баарынан куткарат.

  72Ата-бабаларыбызга болгон

  мээримин көрсөтөт.

  Алар менен түзгөн ыйык келишимин

  73Жана атабыз Ибраимге берген антын эстейт да,

  74Бизди жоолорубуздун колунан кутказып,

  коркунучтан сырткары,

  75Ыйыктык жана адилеттик менен

  өмүр бою ага кызмат кылууга

  мүмкүндүк берет.

  76А сен болсо, оо наристем,

  Кудай тааланын пайгамбары аталасың.

  Себеби Эгебиздин жолун даярдаш үчүн,

  Анын күнөөлөрдү кечирип,

  бизди куткарарын билдирүү үчүн,

  Эгебизден мурда барасың.

  77-79Өз элине чексиз кайрымдуулугунан

  Кудайыбыз бизге ичи элжиреп,

  Куткарылуу таңын агартат.

  Караңгы менен өлүмдүн көлөкөсүндө

  олтургандарга нурун чачат.

Биздин кадамдарыбызды тынч жолго бурат».

80Ал эми бала эрезеге жетип, эл алдына чыкканча ээн чөлдө жашады.

2-бөлүм

Куткаруучу Машаяктын дүйнөгө келиши

1Ошол күндөрү Рим императору Август мамлекетте жашаган элдин баары каттоодон өтсүн деген буйрук чыгарды. 2Бул губернатор Кирини Сирия жерин бийлеп турган кездеги биринчи эл каттоо болчу. 3Элдин баары катталуу үчүн өз-өз шаарларына жөнөштү. 4Жусуп да Галилеянын Назарет шаарынан Иудеядагы Дөөт шаары — Бетлеемге жөнөдү. Себеби ал Дөөт тукумунан эле. 5Сөйкө салынып, Жусупка башы байланган, кош бойлуу Мария да бирге барды. 6-7Алар шаарга келгенде, жата турган жайда орун жок болгондуктан, ай-күнү жетип турган Мария тун уулун малканада төрөп, баланы ороду да акырга жаткырып койду.

Койчулар жана периштелер

8Ошол жерде түнкүсүн талаада койлорун күзөтүп, койчулар жүрүшкөн. 9Күтүлбөгөн жерден алардын алдында Эгебиздин периштеси пайда болуп, Эгебиздин улуу нуру айлананы жарык кылып жиберди. Койчулар аябагандай коркуп кетишти, бирок периште аларга:

10 — Коркпогула! Мен бүтүндөй элди сүйүнтө турган улуу кубанычты кабарлап жатам: 11Бүгүн Дөөт шаарында силердин Куткаруучуңар дүйнөгө келди. Ал — Эгебиз Машайак. 12Мына бул нерсе силер үчүн жышаан болсун: силер акырда оролуу жаткан наристени көрөсүңөр, — деди.

13Аңгыча периштенин жанында дагы башка көптөгөн периштелер пайда болушту да:

  14— Көктө Кудайга урмат болсун!

  Жер бетинде Анын сүйгөн жандарына тынчтык болсун!

  — деп Кудайды даңкташты.

15Периштелер асманга кетишкенде, койчулар бири-бирине:

— Жүргүлө, Бетлеем шаарына барып, Эгебиз бизге билдирген бул жаңылыкты көрүп келели» — дешти. 16Алар тез эле шаарга келишти да Марияны, Жусупту жана акырда жаткан наристени көрүштү. 17Көрүшкөн соң, наристе жөнүндө уккандарын айтып беришти. 18Муну уккандардын баары койчулардын сөзүнө таңданышты. 19Мария болсо баарын көңүлүнө түйө берди. 20Койчулар Кудайды даңктап, ага мактоо айтып, кайра кайтышты, анткени көргөндөрүнүн баары периштенин айтканындай болуп чыккан эле.

Наристеге Иса деген ысымдын коюлушу

21Бир жума өткөн соң баланы сүннөткө олтургуза турган маал келди. Ошондо бала бойго бүтөрдөн мурда периште атап кеткендей эле атын Иса коюшту.

Ата-энесинин Исаны Кудайга табыштоосу

22Муса пайгамбардын китебинде жазылган мыйзам боюнча алардын адалдануу мөөнөтү аяктаганда, баланы Кудайдын алдына алып баруу үчүн Иерусалимге алып келишти. 23Анткени Эгебиздин мыйзам китебинде: «Ар бир биринчи төрөлгөн эркек бала Кудайдыкы!» — деп жазылган. 24Алар Эгебиздин мыйзамы боюнча эки бактекти же көгүчкөндүн эки балапанын курмандык үчүн алып келүүгө милдеттүү эле. 25Ошол убакта Иерусалимде Ысман аттуу адам жашаган. Ал Израил элинин сооронор мезгилин күтүп жүргөн адил, такыбаа, Кудайдын Ыйык Руху даарыган киши болчу. 26Ыйык Рух ага: «Жараткан Эгенин Машаягын көргүчө өлбөйсүң» — деп алдын ала айткан эле. 27Ошол күнү ал Ыйык Рухтун жетегинде ыйбадатканага келген. Тоораттагы мыйзамда көрсөтүлгөндөй баланы Кудайга табыштоо расмисин аткаруу үчүн ата-энеси Исаны алып келгенде, 28Ысман наристени колуна алды да, Кудайга алкыш айтып, мындай деди:

  29— Оо, Эгем, өзүң мурда айткандай,

  Кулуң эми тынчтык менен көз жумсун.

  30-32Бүт элдерге даярдаган куткарууңду,

  Башка элдердин көзүн ачар нуруңду,

  Өз элиңдин, Израилдин сыймыгын

  Эми мына көрдү менин көздөрүм.

33Наристе тууралуу айтылган бул сөздөргө ата-энеси таң калды. 34Ысман аларга батасын берди да, Марияга: «Бул бала Израилдеги көптөгөн адамдардын кулап калышына жана өйдө көтөрүлүүсүнө себепкер болот. Жашыруун сырларды ачыкка чыгаруучу талаш-тартыштардын белгиси болот. 35Өзүңдүн да жүрөгүңө канжар сайылат» — деп айтты.

36Ашыр уруусунан чыккан Пануилдин кызы Анна аттуу пайгамбар аял да ошол жерде жүргөн. Ал кыз кезинен күйөөсү менен болгону жети жыл бирге жашап, жесир калган эле. 37Сексен төрт жаштагы бул аял орозо кармап, сыйынып, күнү-түнү Кудайга табынып, ыйбадатканадан чыкчу эмес. 38Ал Исага басып келип, Эгебизди алкыштады да, Иерусалимдин боштондукка чыгаар күнүн күтүп жүргөндөрдүн баарына наристе бала жөнүндө айта баштады.

39Жусуп менен Мариам Эгебиздин мыйзамындагы парыздардын баарын аткарып бүтүшүп, Галилеядагы өз шаарына кайтышты. 40Бала болсо Кудайдын берекелүү батасына маарып, акылга толуп, чоңоe берди.

Иса Атасынын үйүндө

41Исанын ата-энеси жыл сайын Куткарылуу майрамына Иерусалимге келип турушчу. 42Иса он эки жашка чыкканда, алар адаттагыдай эле Иерусалимге майрамдаганы келишти. 43Майрам бүтүп, үйүнө кайтып бара жатышканда, Иса Иерусалимде калып калды. Ата-энеси муну билбей, 44башка жолоочулар менен жүрсө керек деп ойлошту. Бир күндүк жолду басып өтүшкөндөн кийин аны туугандары менен тааныштарынын арасынан карашып, 45таппаган соң, кайра Иерусалимге издеп келишти. 46Үч күн өткөндө, устаттардын кебин тыңшап, суроо берип, ыйбадаткананын короосунда олтурган жеринен табышты. 47Исаны уккандар анын зээндүүлүгүнө жана айткан жоопторуна таң калып олтурушкан экен. 48Ата-энеси да Исаны көргөндө таң калышты, бирок энеси ага:

— Балам, бул эмне кылганың?! Мына, атаң экөөбүздүн шорубуз катып, сени издеп, барбаган жерибиз калбады! — деди. 49Иса аларга айтты:

— Мени издөөнүн эмне кереги бар эле? Атамдын үйүндө болушум керек экенин билген эмес белеңер?

50Бирок Жусуп менен Мария анын сөзүнүн маанисин түшүнүшкөн жок.

51Иса ата-энеси менен Иерусалимден Назаретке келди. Ата-энесине тил алчаак болду. Энеси болсо мунун баарын көңүлүнө бекем түйдү. 52Исанын ою да, бою да өсүп, Кудайга да, адамдарга да сүйкүмдүүлүгү артты.

3-бөлүм

Жакыя пайгамбардын кызматы

1Рим мамлекетине Тиберий башчылык кылганы он беш жылга караган кез эле. Иудея аймагына Понтий Пилат губернатор болуп, Галилея аймагына Ирод, Итурея менен Трахонит аймактарына Ироддун иниси Филип, Абилиния аймагына Лисани акимчилик кылып турушкан. 2Ал эми Анас менен Каяп башкы дин кызматчылар болгон. Ошолордун тушунда чөлдө күн өткөргөн Закариянын баласы Жакыяга Кудайдан сөз түштү. 3Ошондон баштап, Жакыя Иордан дарыясынын айланасындагы бардык аймактарды кыдырып, күнөөлөрдүн кечирилиши үчүн ниетин өзгөртүп, тобо кылууну жана сууга чөмүлүү расмисинен өтүүнү жар салып жүрдү. 4Ишайа пайгамбардын китебинде мындай деп жазылган жери бар:

  «Чөлдө бир боздогон үн угулат:

  — Эгебиздин жолун даярдагыла,

  Анын өтөр жерин түздөгүлө!

  5Кокту-колоттун баары толтурулсун,

  Тоо-дөбөнүн баары түздөтүлсүн,

  Ийри-буйру жолдор оңдолсун.

  Өңгүл-дөңгүл жолдор тегизделсин,

  6Мына ошондо ар бир жан

  Кудайдын куткаруусун көрөт».

7Көп адамдар сууга чөмүлүү расмисинен1 өтүү үчүн Жакыя пайгамбардын алдына келишти. Жакыя аларга карап, мындай деди:

— Эй, жылан тукумдары! Келечектеги каардуу жазадан кантип качууну силерге ким көрсөттү эле? 8Ниетиңерди өзгөртүп, тобо кылганыңар чын болсо, аны ошого ылайык жашооңор менен далилдегиле! Өзүңөрчө: «Ибраимдин балдарыбыз» деп корстон болбогула! Айтып коeюн: керек болсо Кудай Ибраимге мына бул жаткан таштардан бала жасап бере алат. 9Азыр дарактардын түбүндө балта даяр турат: ар бир жакшы жемиш бербегени кыйылат да, отко ыргытылат.

10 Эл андан:

— Эми биз эмне кылышыбыз керек? — деп сурады.

11— Эки кийими барыңар бирин кийими жокко бергиле, тамак-ашы барыңар да ошенткиле, — деди ал.

12Сууга чөмүлүү расмисинен өткөнү келгендердин арасында салыкчылар1 да бар эле. Алар Жакыяга келишип:

— Устат, биз эмне кылышыбыз керек? — дешти.

13 — Силерге белгиленгенден ашык талап кылбагыла! — деп жооп берди Жакыя аларга.

14Аскер адамдары сурашты:

— Бизчи? Кандай кылышыбыз керек?

Жакыя аларга:

— Эч кимди зордобогула, кордобогула жана алган айлыгыңарга ыраазы болгула — деп жооп берди.

15«Машайак ушул болду бекен?» — деп үмүттөнүп, күтүп турган жамы журтка Жакыя мындай деди:

16— Мен силерди сууга чөмүлдүрүп жүрөм, менден алда канча кудуреттүү Бирөө келе жатат. Мен анын бут кийиминин боосун чечүүгө да татыбайм. Ал силерди Ыйык Рухка жана отко чөмүлдүрөт. 17Анын күрөгү колунда: буудайын кампасына жыйып, топонун өчпөс отко ыргытат.

18Жакыя элге дагы башка көп насааттарды айтып, жакшы кабарды жарыялады. 19Ал аймак акими Ироддун да кылгандарын айтып, ашкере кылды. Ирод бир тууган инисинин аялы Иродияны алып, жана башка дагы көп жамандыктарды жасаган эле. 20Анысы аз келгенсип, үстүнө дагы кошуп, Жакыяны түрмөгө камады.

Исанын чөмүлүү расмисинен өтүшү

21Эл сууга чөмүлүү расмисинен өтүп жатканда, Иса да чөмүлдү. Чөмүлгөндөн кийин, сыйынып турганда, асман ачылып, 22көгүчкөн кейпинде Ыйык Рух үстүнө түштү. Ошондо көктөн: «Сен менин сүйүктүү Уулумсуң. Мен сага ыраазымын!» — деген үн чыкты.

Исанын ата теги

23Иса өз кызматын баштаганда отуз жаштын тегерегинде болчу. Ал адамдардын ою боюнча Жусуптун уулу деп эсептелчү. Демек, анын санжырасы мындай: ал Жусуптун, Илиястын, 24Маттаттын, лебинин, Малкинин, Жанайдын, Жусуптун, 25Маттатиястын, Амостун, Наумдун, Элинин, Нагайдын, 26Махаттын, Маттатиястын, Шимийдин, Усуптун, Иуданын, 27Жоханандын, Ресанын, Зоробабилдин, Шаалтиелдин, Неринин, 28Малкинин, Аддинин, Косамдын, Элмодамдын, Эрдин, 29Эгешуанын, Элиезердин, Жоримдин, Маттаттын, лебинин, 30Ысмандын, Иуданын, Жусуптун, Жонамдын, Элиакимдин, 31Мелеянын, Майнандын, Маттатанын, Натандын, Дөөттүн, 32Ишайдын, Обиддин, Боаздын, Шалмондун, Наашондун, 33Аминадаптын, Харамдын, Эсрондун, Перестин, Иуданын, 34Жакыптын, Исхактын, Ибраимдин, Теранын, Нахордун, 35Серуктун, Ребунун, Пелектин, Эбердин, Шеланын, 36Кайнандын, Арпакшаттын, Шамдын, Нуктун, ламектин, 37Метушеланын, Энохтун, Яреддин, Махалалилдин, Кайнандын, 38Эностун, Шеттин, Адамдын1, Кудайдын Уулу.

4-бөлүм

Исанын шайтандын сыноосунан өтүшү

1Ыйык Рухка толгон Иса Иордандан кайтып келе жатып, анын таасири астында чөлгө барды. 2Чөлдө кырк күн бою шайтандын сыноосунан өттү. Кырк күн эч нерсе жебегендиктен, бул күндөр өткөндө абдан ачка болду. 3Ошондо шайтан ага:

— Кудайдын Уулу болсоң, мына бул ташка буюрчу, нан болуп калсын! — деди. 4Иса мындай жооп берди:

— Ыйык Жазмада: «Адам баласы жалаң эле нан менен жашабайт!» — деп жазылган.

5Мындан соң шайтан Исага кыска убакыттын ичинде дүйнөнүн бардык падышачылыктарын көрсөтүп:

6— Ушул падышачылыктардын үстүнөн болгон толук бийликти, алардын атак-даңкын сага берем. Анткени мага укук берилген: аны кимге кааласам, ошого бере алам. 7Сен мага табынсаң, баары сеники болот, — деди. 8Иса мындай жооп берди:

— Ыйык Жазмада: «Жараткан Эгеңдин алдына жыгыл, бир гана ага кызмат кыл!» — деп жазылган.

9Ошондо шайтан аны Иерусалимдеги ыйбадаткананын төбөсүнө тургузуп:

— Эгер Кудайдын Уулу болсоң, ушул жерден боюңду таштап жиберчи! 10«Кудай өзүнүн периштелерине сени сактоону буйрат, 11ташка бутун уруп албасын деп, алар сени колдоруна көтөрүшөт» — деп жазылган эмеспи, — деди. 12Иса мындай жооп берди:

— «Жараткан Эгеңди сынаба!» — деп жазылган.

13Шайтан Исаны бардык жагынан сынап бүткөн соң, убактылуу андан кетип калды.

Исанын өз мекенинде четке кагылышы

14Ыйык Рухтун күчүнө толгон Иса Галилеяга кайтып келди. Ал жөнүндө жер-жерлерге кабар тарады. 15Иса синагогаларга кирип, элге таалим берип, алардын мактоосуна арзыды.

16Бир күнү ал өзү өскөн Назарет шаарына келди. Адатынча дем алыш күнү синагогага барды. Ал Ыйык Жазмадан окуп берүү үчүн ордунан турганда, 17ага Ишайа пайгамбардын китебин сунушту. Иса китепти ачып, мындай деп жазылган жерин тапты:

18«Жараткан Эгемдин Руху төбөмдө турат! Ал мени тандап, жакырларга жакшы кабар айтууга дайындады. Туткундарга бошотуларын, сокурларга көрөрүн кабарлоого, эзилгендерди эркиндикке чыгарууга 19жана Эгемдин кечирим бере турган ырайымдуулук жылын1жарыялоого жөнөттү».

20Иса китепти жаап, кызматчыга кайтарды да, таалим берүү үчүн жайгашып отурду. Элдин баары тең аны тигиле карап турушту. 21Ошондо Иса:

— Силер уккан Ыйык жазмадагы сөздөр бүгүн аткарылды, — деди. 22Баары ага ыраазы болушту да, оозунан чыккан кереметтүү сөздөргө таң калышып:

— Ой, бул Жусуптун эле баласы эмеспи? — дешти.

23— «Дарыгер болсоң өзүңдү айыктыр!» деген макалды айтарыңар бышык, — деди Иса аларга, — «Капарнаумда кылгандарыңды бул жерде, өз мекениңде да кыл» дээрсиңер. 24Силерге чындыкты айтып коeюн: өз элинде пайгамбардын кадыры жок болот. 25Чын айтып жатам: Илияс пайгамбардын тушунда үч жыл алты ай бою асмандан тып эткен тамчы тамбай, бардык жерде ачарчылык болгондо, Израилде жесирлер көп эле. 26Бирок Кудай Илияс пайгамбарды ошолордун эч кимисине жибербестен, Сидон элиндеги2 Сарепта шаарында жашаган бир жесирге алып барды. 27Элиша пайгамбардын тушунда да Израилде пес дартына чалдыккандар көп болгон, бирок алардын бири да айыкпастан, сириялык Нааман аттуу киши гана айыккан.

28Муну укканда синагогада отургандардын баары катуу ачууланышты. 29 Тура калышып, Исаны шаардын сыртына кууп чыгышты да, ылдый кулатмакчы болуп, шаар жайгашкан тоонун чокусуна алып барышты. 30Бирок Иса аларды аралап өтүп, кетип калды.

Исанын адамдан жинди кубалап чыгышы

31Иса Галилеядагы Капарнаум шаарына түшүп келди да, дем алыш сайын элге таалим берип жатты. 32Адамдар анын таалимине таң калып жатышты, себеп дегенде анын сөзүндө кудурет бар эле. 33Бир күнү синагогада жинге чалдыккан бир киши жүргөн. Ошол киши кыйкырып жиберди:

34— Эй, назареттик Иса! Биз менен кандай ишиң бар? Бизди курутканы келдиңби, ыя? Мен билем сенин ким экениңди: сен — Кудайдын ыйыгысың!

35Иса жинди тыйып:

— Үнүңдү бас! Бул кишиден чыгып кет! — деди.

Жин ошол кишини турган жеринде жыгып, эч кандай зыян келтирбестен, чыгып кетти. 36Элдин баарынын үрөйү учуп, өз ара: «Жиндерди чыгара кууган, бул кандай кудурет болду экен?» — дешти. 37Ошентип, туш-туш жакка Иса жөнүндө сөз жайылып жатты.

Исанын көптөгөн адамдарды айыктыруусу

38Иса синагогадан чыгып, Ысмандын үйүнө келди. Үйдө анын кайненеси ысытма болуп, катуу ооруп жатыптыр. Исадан аны көрүп берүүсүн суранышты. 39Иса аялдын маңдайына басып келип, ысытманы басар замат, ал куландан соо тура калып, дароо конокторун тейлей баштады.

40Күн батканда, элдин баары ар кандай оорулууларды Исага алып келе башташты. Иса ар биринин үстүнө колун коюп, аларды айыктырып жатты. 41Көп адамдардын ичинен жиндер: «Сен Кудай Уулусуң!» — деп бакырып, чыгып кетип жатты. Иса аларды тыйып, анын Куткаруучу-Машаяк экенин билгенин айттырбады.

42Таң атканда Иса ээн жерге барды. Калың эл аны издеп келип, кетирбестен өздөрү менен алып калгылары келди 43Бирок Иса аларга: «Мен башка шаарларга да Кудай падышачылыгы тууралуу жакшы кабарды жеткиришим керек, анткени Кудай мени ошол максат менен жиберген» — деди.

44Ошентип, Иса Иудея жериндеги синагогаларда элге жакшы кабарын айтып жүрдү.

(Толук версиясы:  pdf doc)
5-9-баптар   10-14-баптар  15-20-баптар  21-24-баптар 

      РЕСУРСТАР
      Жараткан Кудай ким?
      Иса Машаяк ким?
      Ким мени куткарат?

      Audio
      Photo
      Video
      Кыргызча Библия
      Библия на русском
      Download Bible
      Пайдалуу кеңештер
      Суроо-жооптор
      Глoссарий
           


© 2010 Bishkek, Kyrgyzstan


Site Meter
Hosted by uCoz