Ru  En

ЖАҢЫ КЕЛИШИМ
Матайдын кабары
Марктын кабары
Луканын кабары
Жахандын кабары
Элчилердин иштери
Римге кат
Коринфке 1-кат
Галатага кат
Эфеске кат
Филипияга кат
Колосага кат
Салоникага 1-кат
Салоникага 2-кат
Тимотейге 2-кат
Титке кат
Филемонго кат
Жакыптын каты
Петирдин 1-каты
Петирдин 2-каты
Жахандын 1-каты
Жахандын 2-каты
Жахандын 3-каты
Яхуддун каты
Жаханга көрүнгөн аян

ЭСКИ КЕЛИШИМ
Башталыштар
Египеттен чыгуу
Даталар 1, 2, 3
Забур
Акылмандык
Ашыктык ыры
Иcаия пайгамбар
Амос пайгамбар
Абди пайгамбар
Жунус пайгамбар
Нахум пайгамбар
Акай пайгамбар
Закария пайгамбар
Малахия пайгамбар
Download Bible

ЭФЕСКЕ ЖИБЕРИЛГЕН КАТ
(pdf, doc)

Денедеги биримдик

(4:1-16)

Ошондуктан, Теңирибизге кызмат кылганым үчүн түрмөдө жаткан мен Кудай силерди кандай максатта чакырса, ошого ылайык өмүр сүргүлө деп суранамын. Ар дайым момун, кичи пейил, сылык, чыдамдуу болгула. Бири-бириңерге көтөрүмдүү болуп, сүйүү көрсөткүлө. Силерди өз ара ынтымакташтырып турган Ыйык Рух берген биримдикти сактаганга тырышкыла. Кудай силерди бир үмүткө чакырган, ошондой эле биз бир Дененин мүчөсүбүз жана бир Рухтун жетегиндебиз. Баарыбыздын Теңирибиз бир. Барыбыздын ишенимибиз да, чөмүлгөнүбүз да бирдей. Баарыбыздын Кудайыбыз жана Атабыз бир, ал баарыбыздын Эгебиз, ал баарыбыз аркылуу иштейт жана баарыбыздын жүрөгүбүздө. Машаяк баарыбызга өзгөчө бир шыктарды белек кылган. Ыйык Жазмаларда айтылгандай: “Ал эң бийик жайга чыгып барып, туткундарды кармап, адамдарга белектерди тартуулады”, — деп жазылган. “Чыгып барды” деген сөздүн мааниси кандай? Ал Машаяк алды менен жердин түбүнө түшкөндүгүн көрсөтүп турат. Демек “түшкөн” деген бул бүт ааламды өзүнүн турушу менен толтуруш үчүн “жети кабат” асмандан да өйдө чыккандын өзү. “Адамдарга белектерди тартуулаган” ошол; ал бирөөлөрдү элчи, бирөөлөрдү пайгамбар, бирөөлөрдү жакшы кабарды таратуучу, бирөөлөрдү жыйындын руханий багуучусу же болбосо окутуучусу кылып дайындады. Машаяктын Денеси өсүп-өнүгүшү үчүн бардык ыйыктарды кызмат ишине даярдоо үчүн ал ушундай кылды. Баарыбыз Кудай Уулуна болгон ишенимде жана аны таанып-билүүдө биримдикке ушундайча келишибиз керек. Биз Машаяктын баралына жетип, бышкан адамдардан болушубуз керек. Ошондо бирөөлөрдү ар кандай айлакерлик менен азгырган адамдардын ар кандай окууларынын шамалына термелип, аркасынан чуркап кызыккан жаш балдардай болбойбуз. Тескерисинче, биз сүйүү Руху менен бири-бирибизге чындыкты сүйлөп, Дененин Башы болгон Машаякка карай ар-тараптуу өсүшүбүз керек. Ошонун башчылыгы астында ар түрдүү омуртка-жиликтер аркылуу өз ара байланышып жана туташып, ар бир мүчөсү өз милдетин аткарып турган дене сыяктуу биз да ар бирибиз сүйүүдө өсүп-өнүгөбүз.

Эски жана жаңы жашоо

(4:17-24)

Ошондуктан Теңирибиздин атынан силерге эскертемин: мындан кийин ой-санаасы түккө турбаган, акыл-сезимдери караңгы кудайсыз элдердей өмүр сүрбөгүлө! Кудай берчү өмүрдөн алардын эч кандай үлүшү жок, анткени алар наадандар жана тоңмоюндар. Алар уят-абийирин толугу менен жоготуп, ар кандай адепсиздиктерге берилишип, шермендечиликтерди

кылуудан тартынышпайт. А силер болсо Машаяк тууралуу мындай таалим алган эмессиңер! Силер анын айткандарын угуп, анын жолун жолдогондор катарында Исадагы акыйкатка үйрөтүлгөнсүңөр. Ошондуктан алдамчы кумарлар менен өмүрүңөрдү кууратып келген эски адамдык табиятыңарды эми көмүп салгыла! Акыл-сезимиңерди толугу менен жаңырткыла. Кудайдын табиятына окшоштурулуп, өзүн түз жана ыйык жашоого арнаган жаңы адамдын табиятын кийгиле.

Жаңы кулк-мүнөз

(4:25-32)

Ошондуктан жалганчылыкты таштап, бири-бириңерге чындыкты сүйлөгүлө, анткени биз бир Дененин мүчөлөрүбүз! Ачуулансаңар, ачууңардын силерди күнөөгө батырышына жол койбогула жана күндү ачууланган тейитте батырбагыла. Шайтанга орун бербегиле! Ким мурда ууру болгон болсо, эми уурулукту таштасын, адал эмгек кылып, тапканын муктаж болгондор менен бөлүшө алгыдай болсун. Оозуңардан эч бир чирик сөздөр чыкпасын, жакшы сөз гана чыгып, керек болгон учурларда уккандарга жакшылык апкелип, алардын рухун өстүрсүн. Ошондой эле Ыйык Рухту капа кылбагыла! Анткени Ыйык Рух — бул Кудайдын силер анын менчиги экениңерди билдирген эн-белгиси, силер үчүн толук эркиндикке чыга турган күн келеринин гарантиясы. Эч кандай ачуу, кыжырлануу, жаалдануу, кыйкырык, жаман тилдүүлүк, кордоо, жек көрүү силерде болбосун. Булардын ордуна бири-бириңе кайрымдуу, мээримдүү болгула. Кудай силерди Машаяк аркылуу кечирди, ошондуктан силер да өз ара кечиришкиле.

Ак жашагыла

(5:1-7)

Силер Кудайдын сүйүктүү балдарысыңар, ошондуктан Кудайга окшош болууга умтулушуңар керек. Машаяктын бизди сүйүп, биз үчүн өзүн курман кылгандай, силер да бири-бириңди сүйүп өмүр сүргүлө! Анын бул курмандыгы Кудайга жаккан жагымдуу жыт курмандыгы сыяктуу болду. Силер Кудайдын ыйык элисиңер, ошондуктан араңарда бузуктуктун, ар кандай адепсиздик менен ач көздүктүн аты да аталбасын. Ошондой эле сөгүнүп-сагынган, пайдасыз, жөнү жок калжаңдаган сөздөр силерге жарашпайт. Мунун ордуна Кудайды алкаганыңар жакшы. Эч бир жүрүшү бузукка, адепсизге жана ач көзгө (анткени ач көздүк — бул жалган теңирлерге табынуучулуктун бир түрү) Машаяктын жана Кудайдын падышалыгында орун жок. Бирөөлөрдүн акылсыз сөздөрүнө кирип, алданбагыла! Себеби Кудайга моюн сунбагандарга ушу күнөөсү үчүн каардуу сот күнү келет. Ошондуктан алар менен байланышпагыла!

Теңирдин нурунда жашоо

(5:8-20)

Мурда силер караңгы элеңер, азыр болсо Теңирибиз менен байланышып, жарыксыңар. Ошондуктан эми жарыктын адамдарындай жашашыңар керек! Ал эми жарыктагы өмүр болсо ар кандай жакшылыктын, адилдиктин жана акыйкаттын жемиштерин берет. Кудайга эмне жагаарын билгенге умтулгула. Караңгынын адамдарындай эч бир пайдасыз иштерди кылбагыла. Анын ордуна аларды жарыкка алып келгиле. (Ачык айтканда алардын жашырын кылган иштерин айтууга ооз да барбайт.) Ал эми караңгылыкка жарык чачыраса, андагынын баары ачык көрүнөт. Анткени ачыкка чыккандын баары жарык болуп калат. Мындай деп айтылган:

"Эй уйкучу, ойгон! Өлүмдөн тирил! Ошондо Машаяк сага нурун чачат”. Ошондуктан жашооңорго назар салгыла. Наадандардай эмес, акылмандардай болгула. Бардык мүмкүнчүлүгүңөрдү жакшылык жасоого жумшагыла. Анткени биз жашап жаткан убак жакшы эмес. Ошондуктан акылсыз болбой, Кудайдын силерден эмнени күткөнүн билгенге тырышкыла. Ичкиликке берилбегиле, анткени ичкилик бузукулукка батырат. Анын ордун Ыйык Рухка берилгиле. Бири-бириңерге Забур, Кудайды даңктоо, гимн жана рухий ырлардын сөздөрүнөн айтып, Теңирибизди чын жүрөктөн мактап, ырдагыла. Бардыгында Кудай Атага Теңири Иса Машаяктын атынан рахмат айткыла!

Үй бүлөдөгү жашоо эрежелери

(5:21-33)

Машаяктын урматына бири-бириңерге баш ийгиле!

Аялдар, силер күйөөлөрүңөргө Теңирибизге моюн сунгандай баш ийгиле! Анткени ишенүүчүлөр жамаатынын башчысы Машаяк болгон сыяктуу, аялдын башчысы анын күйөөсү. Машаяк Жамааттын куткаруучусу, ал эми Жамаат болсо Машаяктын Денеси. Жамаат Машаякка кандай моюн сунса, аялдар да бардыгында күйөөлөрүнө ошондой моюн сунууга тийиш.

Күйөөлөр, Машаяк өз жамаатын кандай сүйсө, силер да аялыңарды ошондой сүйгүлө! Кудай сөзүнүн кудурети менен жууп, ыйыкташ үчүн Машаяк өз жамааты үчүн жанын кыйды! Жамаатты эч бир так, кынтык жана башка кемчиликсиз, ыйык жана аруу кылып анын бардык сулуугунда өзүнүн алдына алып келүү үчүн ал ушундай кылды. Күйөөлөр аялдарын өзүнүн денесиндей сүйүшү керек. Аялын сүйгөн өзүн да сүйөт. Анткени эч ким эч качан өз денесин жек көрбөйт, тескерисинче аны бапестеп багат. Машаяк да өз жамаатын ошентет, анткени биз анын Денесинин мүчөлөрүбүз. Ыйык Китепте айтылгандай: “ошондуктан эркек ата-энесин таштап, аялына жармашып калат

да экөө бир денени түзүшөт”. Бул сыр өтө терең, мен муну Машаякка жана жамаатка карата айтып жатам. Бирок мунун силерге да тиешеси бар: ар бир эркек аялын өзүн сүйгөндөй сүйсүн, ал эми ар бир аял өзүнүн күйөөсүнөн ыйбаа кылып, аны сыйласын.

Ата-энелер менен балдарга насаат

(6:1-4)

Балдар, силер ата-энеңерге баш ийишиңер керек. Бул силердин Кудай алдындагы парызыңар. Адилдиктин талабы ушундай. Кудай убадасы менен кошуп берген биринчи осуят ушул. Ал: “Ата-энеңди сыйла, ошондо бактылуу болуп, мен берген жерде узак өмүр сүрөсүң”, — деген. А силер, аталар, балдарыңардын ачуусуна тийбей, тескерисинче аларды Кудай жолуна тарбиялап өстүргүлө.

Кожоюндарга жана кулдарга насаат

(6:5-9)

Кулдар, силер өз кожоюндарыңарга моюн сунуп, алардан ыйбаа кылып, аларга Машаякка кызмат кылып жаткандай чын жүрөктөн кызмат кылгыла. Адамдарга жагалдангандардай көзү барда гана эмес, Машаяктын кулдарындай Кудайдын эркин жандилиңерден аткарып, адамдарга эмес Кудайга кызмат кылып жаткандай чын дилден кызматыңарды өтөгүлө. Кул болобу, башы бошпу эмне жакшы иш кылса да Кудайдан сыйлыгын аларын билгиле.

Ал эми кожоюндар, силер да кулдарыңарга ушундайча мамиле кылып, коркутуп-үркүтүүңөрдү ары жыйыштырып, өзүңөрдүн да көктө Кожоюнуңар бар экенин жана ал адамдардын ээлеген даражасына карабай тургандыгын көңүлдүн чордонунан чыгарбагыла.

Шайтандын аскерине каршы согуш

(6:10-20)

Акырында айтаарым бул: Теңир менен тыгыз байланышта жүрүп, анын кудуретинен кубат алып, күчкө толгула! Шайтандын ар кандай айлакерлигине каршы тура алгыдай болуу үчүн Кудайдын бардык куралдарын алгыла. Анткени биздин согуш кан менен эттен турган адам баласына каршы эмес, бул караңгы дүйнөдө өкүм сүргөн рухий күчтөргө, анын башчылары менен өкүмдарларына, асмандагы көрүнбөгөн кара күчтөргө каршы. Ошондуктан каран күн келгенде душмандын чабуулуна каршы туруп, баарын жеңип чыгып аман калгыдай болууңар үчүн Кудайдын бардык курал-жарактарын азыртан алгыла. Чындыкты кур сыяктуу белиңерге байланып, адилдикти зоот сыяктуу төшүңөргө тагынып, тынчтыктын жакшы кабарын таратууга бут кийимиңерди кийип, даяр тургула.

Ар дайым ишенимди калкан сыяктуу көтөрүп жүргүлө, ошондо амалкөй шайтандын бардык оттуу жебелерин өчүрө аласыңар. Ошондой эле куткарылуу туулгасын кийип, Ыйык Рухтун кылычы болгон Кудай сөзүн алгыла.

Мунун баарын Кудайдан жардам сурап сыйынууда кылгыла.

Ар дайым Ыйык Рух менен сыйынгыла. Дайым сергек болуп, солгундабагыла. Кудай адамдарынын баары үчүн ар дайым сыйынгыла!

Ошондой эле мен үчүн да сыйынгыла! Сүйлөгөнгө даяр турган кезимде Кудай мага кабарын берип, аны тайманбастан ачык сүйлөйүн жана жакшы кабардын сырын жеткире алгандай болоюн. Мен ошол жакшы кабардын урматына азыр түрмөдө жатсам да элчи болуп жүрөм. Мен милдетимди жакшы аткарып, жакшы кабарды тайманбастан айта алышымды сурап, Кудайга сыйынгыла.

Соңку сөз

(6:21-24)

Менин ал-ахвалым менен иштеримдин кандай болуп жатканын сүйүктүү боордошубуз жана Теңирибиздин ишенимдүү кызматкери —Тихикустан угасыңар. Мен аны бул жердеги биздин баарыбыздын ал-жайыбызды айтып берип, силерди чыйралтсын деген максатта атайын жиберип жатам.

Кудай Атабыз менен Теңири Иса Машаяк бардык боордошторубузга тынчтык, сүйүү жана ишеним берсин! Теңири Иса Машаякты көөнөрбөс сүйүү менен сүйгөндөрдүн баарына Кудай жар болуп, ырайымын төксүн. Оомийин.

1-3-баптар>>>

      РЕСУРСТАР
      Жараткан Кудай ким?
      Иса Машаяк ким?
      Ким мени куткарат?

      Audio
      Photo
      Video
      Кыргызча Библия
      Библия на русском
      Download Bible
      Пайдалуу кеңештер
      Суроо-жооптор
      Глoссарий
           


© 2010 Bishkek, Kyrgyzstan

Hosted by uCoz