Ru  En

ЖАҢЫ КЕЛИШИМ
Матайдын кабары
Марктын кабары
Луканын кабары
Жахандын кабары
Элчилердин иштери
Римге кат
Коринфке 1-кат
Галатага кат
Эфеске кат
Филипияга кат
Колосага кат
Салоникага 1-кат
Салоникага 2-кат
Тимотейге 2-кат
Титке кат
Филемонго кат
Жакыптын каты
Петирдин 1-каты
Петирдин 2-каты
Жахандын 1-каты
Жахандын 2-каты
Жахандын 3-каты
Яхуддун каты
Жаханга көрүнгөн аян

ЭСКИ КЕЛИШИМ
Башталыштар
Египеттен чыгуу
Даталар 1, 2, 3
Забур
Акылмандык
Ашыктык ыры
Иcаия пайгамбар
Амос пайгамбар
Абди пайгамбар
Жунус пайгамбар
Нахум пайгамбар
Акай пайгамбар
Закария пайгамбар
Малахия пайгамбар
Download Bible

АКАЙ ПАЙГАМБАР

Акай пайгамбардын китеби

Акай пайгамбар Израил элинин жетимиш жыл бою Вавилондо туткунда жүргөн убагында туулган. Кийин Зоробабилдин жетекчилиги астында Иерусалимге келгендердин арасында болгон.

Бул китепте Акай пайгамбар Кудайга таат-ибадат кыла турган ибадаткананы курууга көңүл кош болгон элди, алардын Кудайга чын жүрөктөн табынбаганын ашкерелейт. Ошону менен катар адамдар Кудайга кайрылса, Кудай аларга жар боло турганын айтып, элди шыктандырат.

Ибадаткананы кайра курууга убакыт жетти

(1:1-11)

Персияны Дарий хан бийлеп турган экинчи жылдын алтынчы айынын биринчи күнүндө Жараткан Эге Акай пайгамбар аркылуу кабар берди. Бул кабар Яхуданын акими Шелтиелдин уулу Зоробабил менен Эгесадыктын баласы Иса имамга карата айтылган болчу.

— Мына бул эл, — деди кудурети күчтүү Кудай Акайга, —“ибадаткана кура турган убак али келе элек”, — дейт.

Анан Акай аркылуу элге кайрылды:

— Өзүңөрдү байкап, текшерип көргүлөчү! Көп эгип, аз жыйнап алып жатасыңар, жесеңер курсагыңар тойбой, ичсеңер жук болбойт, кийимиңер жылыта албай жатат. Тапкан акчаңар, жыртык чөнтөккө кетип жатат. Эмне үчүн ушундай болуп жатат? Өз жолуңарды текшерип, ойлонуп көрбөйсүңөрбү!

Кудурети күчтүү Кудай таала дагы мындай деди:

— Тоого барып, жыгач алып келгиле да ибадаткананы кайра кургула. Ошондо мен ага көңүл буруп, анын ичинде зоболом көтөрүлөт.

Кудурети күчтүү Кудай таала дагы мындай деди:

— Мол түшүм күтөсүңөр, бирок аз жыйнап аласыңар. Yйүңөргө алып келгениңердин берекеси жок. Эмне үчүн? Ар кимиң өз көмөчүңөргө күл тартып, менин үйүм каңгырап ээн тургандыгы үчүн. Ошон үчүн асман жабылып, тып эткен тамчы тамбай, жер эч нерсе өстүрбөй жатат. Мен бүт тоо-түздөрүңөргө, эгин менен аштыктарыңарга, жүзүмзар менен май дарактарыңарга, дегеле жерде өскөн нерселери баарына кургакчылык чакырдым, адамдарыңарды куураттым, малыңарды жутаттым, кылган аракетиңердин кутун учурдум.

Кудайдын кабарына элдин ишениши

(1:12-15)

Ошондо Зоробабил, Иса жана Вавилондогу туткундан кайтып келген элдин баары Жараткан Эгенин айтканына баш ийишти. Баарынын жандүйнөсүн Кудайдан коркуу сезими бийлеп, Теңирдин кабарчысы — Акай пайгамбардын сөзүн кабыл алышты. Анан Акай: “Жараткан Эгебиз: мен силерди колдойм деди” деп, Теңирдин айтканын элге жарыя кылды.

Ошентип, Теңир Яхуданын акими Шелтиелдин уулу Зоробабилдин, Эгесадыктын имам баласы Исанын жана туткундан келген элдин жүрөгүнө ибадаткананы курууга каалоо берип, шыктандырды. Алар Дарий хандын бийлигинин экинчи жылынын алтынчы айынын төртүндө өздөрүнүн Кудайы — Жараткан Эгесинин ибадатканасын кайра курганга киришишти.

Теңирдин убадасы

(2:1-9)

Жетинчи айдын жыйырма биринчи күнү Акай пайгамбарга Теңирден сөз келди. Ал мындай деди:

— Яхуданын акими Шелтиелдин уулу Зоробабилге, улуу имам Эгесадыктын уулу Исага жана туткундан келген элге айт: мына бул ибадаткананын мурда кандай болгону кимиңердин эсинде бар? Азыр кандай болуп калыптыр? Ордунда эч нерсе жоктой, туурабы? Бирок, эч кимиңердин ындыныңар өчпөсүн! Жумушуңарды баштай бергиле, анткени мен силердин жаныңарда болом. Силер Египеттен чыкканыңарда ар дайым силер менен бирге болом деп убада кылган элем. Ошондон бери менин Рухум араңарда жашап жатат, ошондуктан коркпогула.

Жакын арада асман менен жерди, кургактык менен деңизди дагы бир жолу титиретем. Бардык элдерди да титиретем, ошондо алар ошол элдердин байлыгын ала келишип, бул ибадатканын даңкын чыгарышат. Бул дүйнөдөгү алтын-күмүштүн баары меники. Жаңы ибадаткана мурдагысынан алда канча кооз болот. Ошол кезде бул жерде өз элимди ийгилик менен тынчтыкка бөлөйм.

Курулуштун башталышы

(2:10-19)

Дарий хандын экинчи жылынын жыйырма төртүндө Акай пайгамбар аркылуу Теңир сүйлөдү. Ал мындай деди:

— Диний кызматкерлерден сура: эгерде кимдир бирөө Кудайга багышталган этти этегине салып алып көтөрүп бара жатса, анан кокусунан этеги нанга, же кандайдыр бир кайнатып бышырылган нерсеге, же мусалдаска, же олива майына, же кандайдыр бир тамакка тийип калса, анда бул этти Кудайга багыштоого болобу? Бул тууралуу Мыйзам эмне дейт?

Диний кызматкерлер:

— Жок! — деп жооп беришти. Ошондо Акай:

— А эгер өлүмтөгө бир жерин тийгизип алган адамдын бир нерсеси ушул тамактардын бирине тийип калсачы? Анда бул тамактар арам болуп эсептелеби? — деп сурады.

Диний кызматкерлер:

— Ооба, арам болот, — деп жооп беришти.

Яхуданын акимине берген Теңирдин убадасы

(2:20-23)

Ошол эле күнү Теңир Акайга экинчи ирет сүйлөдү.

— Яхуданын акими Зоробабилге айт! Мен жакында асман менен жерди силкилдетем. Падышалардын тактыларын томкоруп, күчүнөн ажыратам. Аскер арабаларын аңтарып, адамдарын сулатам. Аттары өлүп, чабандестери бири-бири менен кылычташат. Эй, Шелтиел уулу Зоробабил, угуп ал: ошол күнү мен сени мөөр шакегим кылып, менин атыман бийлик кылууга дайындайм. Бул ишке сени тандадым, анткени сен менин кулумсуң.

Ошондо Акай эл алдында Кудайдан алган сөздү жарыя кылды:

— “Менин алдымда турган азыркы эл ошондой, — дейт Теңир, —алардын кылган бардык иштери менен апкелген курмандыктары арам! Ушул күнгө чейинки күндөрдү эстегиле. Теңирдин үйүнүн негизине бир да таш коюла элегиңерге чейинки иштериңерди көңүлүңөргө түшүргүлө. Жашооңордо береке жок болчу. Жыйырма боо чыга турган чөмөлөгө барсаңар, он боо араң чогултуп алчусуңар. Шарап сактагыч жайдан элүү бөтөлкө сузуп алайын деп барсаңар, ойлогонуңардын жарымына да жетпей калчу. Кылган иштериңердин барын дат бастырып, наныңарды көгөрттүм. Эккениңерди мөндүр менен жайладым. Бирок силер ошондо да мага кайрылган жоксуңар. Бүгүн тогузунчу айдын жыйырма төртү. Ушул күнү ибадатканын негизи курулуп бүттү. Бүгүнкү күндөн баштап, силердин жашооңордо кандай өзгөрүүлөр болорун жакшылап байкагыла.

Кампаларыңарды карагылачы: уруктукка бирдеме калыптырбы деги? Жүзүм, анжир, алма, май дарактарыңар мөмө байлашыптырбы? Жок! Бирок мен ушул күндөн тартып, баарына батамды берем.

Ошондо Акай эл алдында Кудайдан алган сөздү жарыя кылды:

— “Менин алдымда турган азыркы эл ошондой, — дейт Теңир, —алардын кылган бардык иштери менен апкелген курмандыктары арам! Ушул күнгө чейинки күндөрдү эстегиле. Теңирдин үйүнүн негизине бир да таш коюла элегиңерге чейинки иштериңерди көңүлүңөргө түшүргүлө. Жашооңордо береке жок болчу. Жыйырма боо чыга турган чөмөлөгө барсаңар, он боо араң чогултуп алчусуңар. Шарап сактагыч жайдан элүү бөтөлкө сузуп алайын деп барсаңар, ойлогонуңардын жарымына да жетпей калчу. Кылган иштериңердин барын дат бастырып, наныңарды көгөрттүм. Эккениңерди мөндүр менен жайладым. Бирок силер ошондо да мага кайрылган жоксуңар. Бүгүн тогузунчу айдын жыйырма төртү. Ушул күнү ибадатканын негизи курулуп бүттү. Бүгүнкү күндөн баштап, силердин жашооңордо кандай өзгөрүүлөр болорун жакшылап байкагыла.

Кампаларыңарды карагылачы: уруктукка бирдеме калыптырбы деги? Жүзүм, анжир, алма, май дарактарыңар мөмө байлашыптырбы? Жок! Бирок мен ушул күндөн тартып, баарына батамды берем.


      РЕСУРСТАР
      Жараткан Кудай ким?
      Иса Машаяк ким?
      Ким мени куткарат?

      Audio
      Photo
      Video
      Кыргызча Библия
      Библия на русском
      Download Bible
      Пайдалуу кеңештер
      Суроо-жооптор
      Глoссарий
           


© 2010 Bishkek, Kyrgyzstan

Hosted by uCoz