ЖАҢЫ КЕЛИШИМ
Матайдын кабары
Марктын кабары
Луканын кабары
Жахандын кабары
Элчилердин иштери
Римге кат
Коринфке 1-кат
Галатага кат
Эфеске кат
Филипияга кат
Колосага кат
Салоникага 1-кат
Салоникага 2-кат
Тимотейге 2-кат
Титке кат
Филемонго кат
Жакыптын каты
Петирдин 1-каты
Петирдин 2-каты
Жахандын 1-каты
Жахандын 2-каты
Жахандын 3-каты
Яхуддун каты
Жаханга көрүнгөн аян

ЭСКИ КЕЛИШИМ
Башталыштар
Египеттен чыгуу
Даталар 1, 2, 3
Забур
Акылмандык
Ашыктык ыры
Иcаия пайгамбар
Амос пайгамбар
Абди пайгамбар
Жунус пайгамбар
Нахум пайгамбар
Акай пайгамбар
Закария пайгамбар
Малахия пайгамбар
Download Bible

ЫЙЫК КИТЕПТЕР

Кымбаттуу замандаш! Ыйык китептер сайтынa кош келиңиз! Кудай сизди абдан жакшы көрөт жана укмуш сонун нерселерди сизге ачып бергиси келет.

Сайттын сол жагында ыйык китептерге, оң жагында кызыктуу ресурстарге, ал эми ылдый жакта Ыйык китептерден үзүндүлөргө шилтемелер берилди. Рахаттаныңыз жана келип туруңуз. Бул сайттагы ресурстар колдон келишинче дагы толуктала бермекчи.


Адегенде Кудай таала асман менен жерди жараткан...

Жер жарала электе ааламда башаламандык өкүм сүрүп, жердин орду каңгыpап ээн болуп, сууга толгон туңгуюкту каpаңгылык басып жаткан. Ошол туңгуюктун үстүнөн Кудай тааланын Руху учуп жүргөн.

Анан Кудай таала: “Жаpык пайда болсун!” — деп жаpыкты пайда кылган. Жарык купулуна толуп, аны караңгыдан бөлүп, “күндүз” атаган. Караңгылык болсо “түн” аталган. Кеч кирип, таңаткан.

Бул биринчи күн. >>>

... үчүнчү күнү таң эрте Синай тоосунун үстүндө күн күркүрөп, чагылган чартылдап, калың туман уюлгуп, аябагандай катуу тартылган сурнайдын үнү угулду. Кошуундагы элдин үрөйү учуп, жүрөгү оозуна тыгылды. Ошондо Муса Кудай менен кездештирүү үчүн элди кошуундан алып чыгып, тоонун этегине жайгаштырды. Синай тоосу болсо от оронуп, Жараткан Теңирдин анын үстүнө түшкөнүнөн улам түтөп жатты. Андан чыккан түтүн мештен чыккандай уюлгуп турду. Эл коркконунан калчылдады. Сурнайдын үнү да күчөгөндөн күчөй берди. Муса сүйлөп, ага Кудай үн чыгарып, жооп берип жатты. Анан Жараткан Эге Синай тоосунун чокусуна түшүп келди да Мусаны өзүнө чакырды. Муса чыгып барды. Ошондо ал Мусага: >>>

Арсыздардын жыйынына барбаган,
Адашкандар баскан жолдо турбаган,
Адепсиздер менен бирге олтурбаган,
Алланын айтканына моюн сунган,
Ар убак аны эсинен чыгарбаган,
Ак баталуу ушундай кылган адам. >>>

Адамдар акыл үйрөнүп,
Макалга түшүнүшсүн деп,
Накыл сөз менен нусканын,
Төркүнүн дилге илсин деп,
Адал өмүр сүрүүнүн,
Адилеттүү жашоонун,
Кара кылды как жарган
Калыстык менен соттоонун,
Жолун билип алсын деп,
Жазылыптыр бул китеп.>>>

Дарактардын ичинен
Алма бак кандай көрүнсө,
Топ жигиттин ичинен
Сүйгөнүм шондой көрүнөт.
Көлөкөсүн пааналап,
Олтурганды жактырам.
Жемишинен ооз тийсем
Даамынан жыргап, магдырайм.>>>

«Кудайды издегиле, анткени аны азыр табууга болот. Кудайды чакыргыла, анткени ал азыр жакын».>>>

Бир күнү Жараткан Теңир Амитай уулу Жунуска: “Тур, улуу шаар — Ниневияга барып, күнөөлөрүн ашкереле! Анын кылган жамандыктары менин кулагыма жетти”, — деди. Жунус болсо ордунан тура калып, Теңирден качып кутулуш үчүн тескери жакка бет алды. Яффа шаарына келип, Испанияга кете турган кемени таап, жол киресин төлөп, ошого түштү. >>>

Жараткан Эгенин каары келгенде анын алдында ким тура алат да, ким чыдай алат? Эч ким!>>>

Кудуреттүү Кудай диний кызматкерлерге мындай дейт: “Силер мени сыйлашыңар керек! Эгер мени укпай, айткан сөзүмдү таназарыңарга албасаңар, каргышка каласыңар. >>>

Иса Машаяк мындайча дүйнөгө келген: Сөйкө салынып, Жусупка башы байланган Исанын энеси Мария күйөөгө чыга электе эле Ыйык Рухтан кош бойлуу болгондугу аныкталды. Болочок күйөөсү Жусуп адил адам болгондуктан Марияны эл алдында шерменде кылгысы келбей, жашырын башын бошотуп коюну чечти. Ушундай деп ойлоп жүргөндө Жараткан Эгенин периштеси түшүнө кирип, мындай деди:

— Жусуп, Дөөттүн уулу, колуктуң Марияны алгандан коркпо! Анткени боюндагы бала Ыйык Рухтан бүткөн. Төрөгөндө балага Иса деген ат коесуң, анткени ал өз элин күнөөлөрүнөн куткарат. >>>

Өздөрүн такыбаа санаган токсон тогуз адамдан көрө тобо кылган бир күнөөкөр үчүн көктөгүлөр көбүрөөк кубанышат.>>>

Кудай бул дүйнөнү ушунчалык катуу сүйгөндүктөн ар бир ишенген адам тозокко түшпөй, тескерисинче түбөлүк өмүрлүү болсун деп жалгыз Уулун курмандыкка берди. Бул дүйнөнү соттоо үчүн эмес, ал аркылуу куткаруу үчүн берди. Кудай Уулуна ишенген адам акыретте сотко келбейт, ал эми ишенбеген адам болсо эмитен эле айыптуу, анткени Кудай жалгыз Уулун жиберип жатса, ал ишенбей койду.>>>

Эй досум, сен башкаларды соттоп жүрөсүңбү? Анда ким болсоң да сага кечирим жок! Анткени башкаларды соттоп жатсаң, алар сыяктуу эле өзүң да жаман иштерди кылып жатасың, ошондуктан сен өзүңдү өзүң айыптап жатасың. Мындай иштерди кылгандарды соттоп, Кудай туура кылганын биз билебиз да туурабы? А сен, досум, так ошол иштерди кылып, башкаларды соттойсуң да, өзүң Кудайдын сотунан качып кутулам деп ойлойсуңбу? >>>

Эгерде мен адамдардын гана эмес периштелердин тилдеринде да сүйлөй алсам, бирок жүрөгүмдө эч кандай сүйүү жашабаса, анда менин сүйлөгөн сөзүм жез табактын даңгырагынан же коңгуроонун чыңкылдаганынан айырмасы жок. Эгерде менде пайгамбарчылык кыла ала турган жөндөм гана эмес билимдин баары болуп, изилдене элек сырлардын бүт баарын билсем, ал тургай тоолорду жылдырып жибере тургандай ишенимим бар болсо, бирок көкүрөгүмдө эч кандай сүйүү жашабаса, анда мен эч ким эмесмин. Эгерде мен колумдагы болгон байлыгымдын баарын толук таратып жиберсем, ал тургай денемди өрттөөгө берип салсам, бирок да жандүйнөмдө сүйүү жашабаса, анда мындан мага кыпындай да пайда болбойт.>>>

Адамдык табияттын каалоолору белгилүү, алар булар: нике бузуу, бузуктук, арамдык, суктук, жалган кудайларга табынуучулук, көз боочулук, касташуу, чыр-чатак, көрө албастык, ачуу, талаш-тартыш, пикир келишпестик, жалган окуулар, жек көрүү, канкордук, аракечтик, бейбаштык жана башка ушул сыяктуулар. Булар туурасында мурда да эскерткем, дагы эскерте кетейин: мындайларды ээрчигендерге Кудай падышалыгынан орун жок.

Ыйык Рухтун жемиши болсо булар: сүйүү, кубаныч, тынчтык, чыдамкайлык, жакшылык, кайрымдуулук, ишеним, токтоолук, сабырдуулук, ынсап, өзүн кармагандык. Эч бир мыйзам буларга каршы эмес.

Ошону менен катар Иса Машаякка караштуулар күнөөлүү табияттарын анын каалоолору, кумарлары менен кошо айкаш жыгачка керип, мык менен биротоло кагып салышкан.>>>

Силер Кудайдын ырайымы менен Машаякка болгон ишенимиңер аркылуу куткарылдыңар. Куткарылуу өзүңөрдүн иш-аракетиңердин натыйжасынан келген жок!>>>

Теңирибиздин келе турган убагы жакындап калды.>>>

Абайлагыла, бирөөлөр силерди кайдагы бир болбогон философиялар, пайдасыз билимдер менен адаштырып кетпесин. Мындай нерселер Машаяктан эмес, адамдык чолок ойдон, ааламды башкарып турган арам күчтөрдөн келет. Ал эми Кудайдын табияты толугу менен Машаякта жашайт. Силер Машаяк менен жакын мамилеге өтүп, чыныгы өмүрдү толугу менен алдыңар. Машаяк болсо бардык күчтөр менен башкаруучулардын үстүнөн бийлик кылып турат.>>>

Кудай силердин ыйык, бузуктуктан оолак жашооңорду каалайт. Ар бириңер өз денеңерди ыйык, таза күтө билгиле. Кудайды тааныбаган улуттарга окшоп күнөөлүү кумарларга берилбегиле. Кара баштын пайдасы үчүн, боордошторуңарды алдабагыла! >>>

мыйзамсыздыктын тымызын күчү азыр аракетте, бирок аны азыр кармап турган Күч алды менен жерден алынышы керек, ошондо баягы Күнөөнүн адамы ачыкка чыгат. Бирок Теңирибиз Иса келгенде аны оозунан чыккан деми менен өлтүрүп, көздү тунарткан жарыгы менен аны талкалайт. Күнөөнүн адамы шайтандын күч-кудурети менен келип, ар түрдүү айлакер керемет-укмуштарды көрсөтөт жана тозокто куурай тургандарды ар кандай адепсиздиктер менен алдайт. >>>

Мен жакшы күрөшкө катыштым. Байгеге чыгып, маарага жеттим, ишенимди сактап калдым. Эми мени адилдиктин таажысы күтүп турат, аны мага ошол күнү адилдиктин Төрөсү — Теңирибиз берет; мага гана эмес, анын кайра кайтып келишин саргая күткөндөрдүн баарына берет. >>>

Биз улуу Кудайыбыздын жана куткаруучубуз Иса Машаяктын салтанаттуу улуулугу пайда боло турган ак баталуу Күнгө үмүтүбүздү артып, аны күтүп жатабыз. Анткени ал бизди бардык адепсиздиктерден куткаруу үчүн, анын өзүнө гана таандык, жакшылык кылууга ар дайым умтулган адамдардан кылуу үчүн өз өмүрүн биз үчүн курман кылды.>>>

Эгерде араңардан бирөөңөргө акылмандык жетишпей жаткан болсо, анда ал марттык менен жемелебестен баарына берүүчү Кудайдан сурасын. Ошондо Кудай ага акылмандыкты берет.>>>

Адамзаттын баары чөп сыяктуу жана алардын пенделик атак-даңкы ошол чөптүн гүлү сыяктуу. Чөп куураса, гүлдөрү да түшүп калат. А бирок Теңирдин сөзүтүбөлүккө жашай берет>>>

Ыйык Жазмадагы пайгамбарчылыкты эч ким өз күчү менен чечмелей албайт. Анткени эч бир пайгамбарчылык адамдын өз каалоосунан гана айтылган эмес. Кудайдан келген кабарды айтып жатканда, пайгамбарлар Ыйык Рухтун жетегинде болушкан. >>>

Бурадарлар, Кудай жаркыраган нур сыяктуу, анда эч кандай караңгычылык жок. Азыр силерге ушул Жакшы Кабарды жарыялап жаткан биз, муну анын Уулунун өзүнөн укканбыз. Өзүбүз караңгыда жүрүп, анан: “Кудай менен мамилем жакшы!” десек, анда калп айтып, акыйкатка жатпаган иш кылып жатабыз! Ал эми Кудайдын өзү сыяктуу нурда жүрсөк, анда бири–бирибиз менен мамилебиз жакшы болот жана анын Уулу Исанын каны бизди күнөөлөрүбүздүн баарынан тазалап турат.

Эгер, күнөөлөрүбүздү моюнга албасак, анда өзүбүздү алдап, акыйкаттан сырткары жашап жаткандыгыбыз.

Күнөөлөрүбүздү болгонун болгондой ачыкка чыгарсак, анда Кудай бизди күнөөлөрүбүздүн жазасынан куткарып, бардык жамандыктан арылтат. Себеби Кудай өз сөзүнө турат, ошону менен бирге эле ал адилет.

Эгер “күнөөбүз жок” десек, анда мунубуз менен Кудайды жалганчы дегенибиз, демек, Кудайдын ыйык сөзүнө жандүйнөбүздөн орун берген эмеспиз. >>>

Ушундан соң периште мага дагы мындай деди: “Бул айткандарым акыйкат. Жараткан Эгебиз өз пайгамбарларынын рухун башкарып турат. Чукул арада боло турган нерселерди өз өз кулдарына ачып берүү үчүн периштесин жиберген ошол. Эсиңде болсун, мен жакын арада келем! Бул китептеги кабарга кулак төшөгөндөр бактылуу”.

Бул аяндарды өз кулагым менен угуп, өз көзүм менен көргөн соң мен, Жахан, чөк түштүм да, мага ушуларды көрсөткөн периштенин алдына жүзтөмөндөп куладым. Ошондо периште мага мындай деди: “Кой, минтпе! Мен деле сен сыяктуу Кудайдын кулумун. Сенин бурадарларың, же пайгамбарлар, же бул китепте жазылгандарга моюн сунган башка бирөөлөр сыяктуу элемин. Сен Кудайга таазим кылышың керек. Бул китепте жазылган кабарларды жашырба. Жакында алар ишке ашат. Жамандар жамандыктарын уланта беришет, кара ниеттер арам ойлорун ток-тотушпайт. Жакшылар болсо жакшылык иштерин токтотушпайт, ыйыктар ыйык бойдон кала беришет”.

Анан мага дагы мындай деди: “Мен жакын арада келем! Ошондо ар ким кылган ишине жараша тиешелүү энчисин алат. Мен Альфа жана Омегамын, Биринчи жана Акыркымын. Өз “кийимин” жууп алгандар бактылуу. Алардын баары өмүр берүүчү дарактан жегенге укуктуу болушат жана жанагы шаардын дарбазасынан кире алышат. Ал эми шаардын сыртында болсо иттер, сыйкырчылар, адепсиздер, бутпарастар, жалган сүйлөп, натуура иштерди айткандардын баары тең сыртта калат. Ушулардын баарын Жамааттарга айтып, силерге маалып кылуу үчүн мен, Иса, силерге периштемди жөнөттүм. Мен Дөөттүн атактуу Тукумумун жана Таңкы Жылдызмын”.

Ыйык Рух жана Колукту: “Ооба, кел!” — дешет.

Муну уккандардын баары: “Кел!” — дешсин.

Эгер чындыкка суусаган болсоңуз, анда сиз да келиңиз! Мүрөктүн суусун ичкиңиз келсе, тартынбаңыз! Келиңиз да алыңыз! Ал бекер берилет!

Бул китептеги пайгамбардык сөздөрдү уккандарга бир эскертүүм бар: Эгерде кимде ким бул китептеги пайгамбарчылык сөзгө бир нерсе кошо турган болсо, анда ушул китепте жазылган балээлер анын башына келет. Эгерде кимде ким бул китептеги пайгамбардык сөздөрдөн бир нерсе алып таштай турган болсо, анда ал бул китепте жазылган өмүр берүүчү дарактын мөмөсүн жегенге жана ыйык шаарга кирүүгө берилген укуктан айрылат.

Ушул сөздөрдүн ээси: “Мен жакында келем!” — дейт.

Оозуңа май, Теңири Иса, тезирээк келегөр!

Теңири Иса баарыңарга ырайым кылса экен!>>>

      Ru  En

      РЕСУРСТАР
      Жараткан Кудай ким?
      Иса Машаяк ким?
      Ким мени куткарат?

      Audio
      Photo
      Video
      Кыргызча Библия
      Библия на русском
      Download Bible
      Пайдалуу кеңештер
      Суроо-жооптор
      Глoссарий

     Guestbook


           
Кошул (Подписка)      


© 2000 All Rights belong to Isa, Bishkek, Kyrgyzstan


statistics
Hosted by uCoz